Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Preventivt arbetssätt Mål/ målområde Åstadkomma förbättringar Påverkansanalys – Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre 2013 Bättre liv för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Preventivt arbetssätt Mål/ målområde Åstadkomma förbättringar Påverkansanalys – Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre 2013 Bättre liv för."— Presentationens avskrift:

1 Preventivt arbetssätt Mål/ målområde Åstadkomma förbättringar Påverkansanalys – Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre 2013 Bättre liv för sjuka äldre 2013 Bättre liv för sjuka äldre God vård i livets slutskede © ihi Sammanhållen vård och omsorg Utskrivning från sjukhus Ordnad process primärvård/hemsjukvård/omsorg Mångbesökare på sjukhus Primära påverkansfaktorer Områden Sekundära påverkansfaktorer Strategier God vård vid demenssjukdom God läkemedels- behandling för äldre Aktiv patient- och brukarinvolvering

2 - Undvikbar sjukhusvårdUndvikbar sjukhusvård - Andel patienter återinlagdaAndel patienter återinlagda Kontinuerlig resultatåterkoppling som grund för att identifiera förbättringsarbete och följa dess effekter Ordnad process primärvård/ hemsjukvård/omsorg Standardisera utskrivningsförfarandet för alla patienter Ta fram modeller för att öka patient/brukare/närståendes involvering i sin egen vård och omsorg och i utvecklingen av den Bygg relation genom regelbunden patientkontakt Utveckla nya arbetssätt och en kultur där patient/brukare/närståendes upplevelser tas tillvara på ett bra sätt Påverkansanalys för sammanhållen vård och omsorg Sammanhållen vård och omsorg Minska onödiga inläggningar på sjukhus Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande Förbättra förmågan att åstadkomma förbättringar © ihi Utskrivning från sjukhus Identifiera patienter med särskilda behov Involvera patient och närstående genom tydlig information och dokumentation Underlätta nästa steg genom tydlig information och dokumentation till andra vård- och omsorgsgivare Identifiera patienter med särskilda behov Arbeta i team i vård och omsorg tillsammans Mångbesökare på sjukhus Aktiv patient- och brukarinvolvering Identifiera patienter med särskilda behov Erbjud bedömning och planering i hemmet Skapa tydliga planer med patientens fokus Idé - Antal patienter som fått/inte fått säker utskrivning Idé - Antal patienter/månad som följt/inte följt rutin för ordnad process Idé - Antal patienter som kommer för tredje gången inom två månader Idé - Antal enheter som har handlingsplan med resultat Idé - Antal redovisade exempel på patient/brukarinvolvering/enhet Mål/ målområde Primära påverkansfaktorer Strategier Sekundära påverkansfaktorer Koncept

3 Mål/målområde Strategi En utskrivningsansvarig sjuksköterska har tillsatts Involvera patient och närstående Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach backTeach back Skapa checklista för vad som behöver göras inför hemgång Aktuell läkemedelslista förmedlas till andra Ring upp patienten <72 timmar enligt rutin Påverkansanalys – Utskrivning från sjukhus Utskrivning från sjukhus ( säker utskrivningsprocess) Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Följ upp hur det gått hemma eller motsvarande © ihi Identifiera patienter med särskilda behov Bedömning sker utifrån standardiserat underlag baserat på förmåga och omgivning Bedömning sker utifrån patientens ålder och diagnos Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen Bedömning sker utifrån kända drivers Bedömningsmall (Word)Bedömningsmall (Word) Standardiserad epikris skickas Standardiserad samordnad vårdplan, SIP, skapas Primära påverkansfaktorer Koncept Sekundära påverkansfaktorer Idéer till förbättringsarbeten, exempel: Underlätta nästa steg till andra vård- och omsorgsgivare Standardisera utskrivningsförfarande Webbkollen hemma Antal patienter som inte fått säker utskrivning

4 Mål/målområde Koncept Patienten får ett standardiserat hemgångsmeddelande Påverkansanalys – Involvera patient och närstående Involvera patient och närstående Patienten får den aktuella läkemedelslistan i handen © ihi Standardiserat utskrivningssamtal med Teach back genomförs Länk till instruktion: Teach backTeach back Primära påverkansfaktorer Förbättringskoncept Sekundära påverkansfaktorer Genomförande - hur Antal patienter som upplever att de inte känt sig delaktiga och välinformerade Webbkollen Webbkollen Antal patienter som fått/inte fått Teach-back samtal Antal patienter som fått/inte fått standardiserat hemgångsmeddelande Antal patienter som fått/inte fått LM-lista i handen

5 Målområde Sprängskiss av en Påverkansanalys – tre nivåer ”Vad?” Primär påverkan ”Hur?” Sekundär påverkan © ihi Text… En meny av möjligheter


Ladda ner ppt "Preventivt arbetssätt Mål/ målområde Åstadkomma förbättringar Påverkansanalys – Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre 2013 Bättre liv för."

Liknande presentationer


Google-annonser