Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plan för att genom platsbesök stödja och stimulera Regionala cancercentrum 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plan för att genom platsbesök stödja och stimulera Regionala cancercentrum 2013."— Presentationens avskrift:

1 Plan för att genom platsbesök stödja och stimulera Regionala cancercentrum 2013

2 ARBETSMATERIAL Platsbesök Målsättningen ska vara att utifrån RCC-kriterierna –dokumentera hur arbetet med uppbyggnaden fortlöper, –att identifiera svårigheter och utmaningar i arbetet gällande bl.a. samordningen inom regionerna och –följa upp effekterna av RCC-etableringen ur olika intressentperspektiv –Identifiera frågor inom cancerområdet där ytterligare initiativ kan behövas –Lyfta fram framgångsfaktorer för arbetet med att bygga RCC

3 Synpunkter på planen Möten med RCC i Samverkan, SKL Patientföreningar inom cancerområdet Hälso- och sjukvårdsdirektörsgruppen Regiongruppen, NSK Cancerfonden Kontakter med Kjell Asplund (Nationell cancersamordnare), Myndigheten för vårdanalys, Socialdepartementet

4 FÖRBEREDELSER KUNSKAPS- INHÄMTNING REGIONALA PLATSBESÖK ÅRLIGT NATIONELLT MÖTE FÖR ERFARENHETSUTBYTE ÅRLIG RAPPORT Process för arbetet Sammanställning av iakttagelser Sammanställning och analys

5 Metodik Ett antal övergripande frågeställningar ligger till grund för insamling av bakgrundsdata och intervjuer med företrädare för RCC och de olika intressenterna. RCCs och de olika intressenternas bild av RCCs etablering och verksamhet jämförs och grad av samstämmighet och olikheter noteras och utgör underlag för gemensam analys. Analysen dokumenteras och ytterligare information som har framkommit läggs till. Den sammantagna bilden sammanställs till en rapport. C B A Gemensam bild

6 Metodik – övergripande frågeställningar Angreppssätt - hur planerade RCC? Tillämpning och resultat - vad har RCC gjort? Vad blev resultatet? Utveckling - vilka utvecklingsbehov ser RCC? –Möjligheter, hinder, styrkor, svagheter för att nå dit? –Behövs ytterligare initiativ och vem måste ta dessa?

7 Fokusområden Uppföljning utifrån kriterier för RCC och förslagsvis i den ordning som kriterier är tidssatta Uppföljning utifrån andra fokusområden framkommit –Exempelvis: –Patient-, profession- och ledningsperspektiv –Preventionsarbete –Regionsamverkan kring gemensamma mål –RCC i regionstrukturen –RCC som styrmekanism –Patientmedverkan

8 FÖRBEREDELSER KUNSKAPS- INHÄMTNING REGIONALA PLATSBESÖK NATIONELLT MÖTE FÖR ERFARENHETSUTBYTE ÅRLIG RAPPORTArbetsprocess Insamling av styrdokument Intervjuer med –Företrädare för RCC –Utvalda personer eller grupper (beroende på fokusområden) Exempelvis: Patientorganisationer Företrädare för landstingsledningar (politiker och tjänstemän) Verksamhetsföreträdare professionen, universitetssjukhus och länssjukhus Universitetsföreträdare, forskningsperspektiv

9 FÖRBEREDELSER KUNSKAPS- INHÄMTNING REGIONALA PLATSBESÖK NATIONELLT MÖTE FÖR ERFARENHETSUTBYTE ÅRLIG RAPPORTArbetsprocess Arbetsmöte i två delar –RCC i diskussion och analys tillsammans med projektgrupp –RCC i diskussion och analys tillsammans med intressenter Projektgruppen Patientföreträdare från RCCs arbete Företrädare för beslutsfattare på lokal och regional nivå Kompetenser inom valda fokusområden Ev. företrädare för regeringskansliet, Socialstyrelsen, SKL

10 Metodik C B A Gemensam bild

11 FÖRBEREDELSER KUNSKAPS- INHÄMTNING REGIONALA PLATSBESÖK ÅRLIGT NATIONELLT MÖTE FÖR ERFARENHETSUTBYTE ÅRLIG RAPPORTArbetsprocess Samtliga RCC i diskussion och analys tillsammans och ihop med övriga intressenter –Projektgruppen –Patientföreträdare –Företrädare för beslutsfattare –Kompetenser inom valda fokusområden –Ev. företrädare för regeringskansliet, Socialstyrelsen, SKL

12 Metodik C B A Gemensam bild

13 Preliminär tidsplan för 2013 MöteMånad Regionalt platsbesök 1Maj Regionalt platsbesök 2Maj Regionalt platsbesök 3Juni Regionalt platsbesök 4Augusti Regionalt platsbesök 5September Regionalt platsbesök 6September Nationellt möteNovember


Ladda ner ppt "Plan för att genom platsbesök stödja och stimulera Regionala cancercentrum 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser