Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland"— Presentationens avskrift:

1 RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland

2 Projektgrupp Nicole Silverstolpe, projektledare SLL
Tomas Kunze, Region Gotland Pelle Larsson, SLL Ann-Charlotte Eklöf, SLL

3 Styrgrupp Ann-Christin Kullberg
Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland Catarina Andersson-Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting Leif Karnström Avdelningschef, Somatisk Specialist vård, HSN-f

4 Uppdrag våren 2011 Politisk beslut att inrätta RCC
Ansökan om statsbidrag Budget 2012 (SLL + Gotland) Definiera verksamhetsinnehåll Ledning /organisation Lokaler Klart Pågår

5 Prognos: Fördubbling av antalet cancerfall fram till 2030
Uppdrag 2007 att utreda vad som kan göras för att förhindra insjuknande och död i cancer samt förbättra kvaliten i omhändertagandet av cancerpatienter

6 Fem mål Minska risken för insjuknande i cancer
Förbättra kvaliten i omhändertagande av patienter med cancer utifrån ett tydligt patientperspektiv Förlänga överlevnadstiden efter en cancerdiagnos och förbättra livskvaliten efter en cancerdiagnos Minska regionala skillnader efter en cancerdiagnos Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnad

7 Vad gör socialdepartementet 2011
Nationell cancersamordnare, Kjell Asplund, till stöd för inrättandet av RCC samt fortsatt arbete kring hur cancerforskningen kan förstärkas Fördelar statsbidrag för att inrätta 6 regionala cancercentra, RCC i Sverige och följer upp genomförandet som grund för fördelningen

8 Vad gör SKL 2011 Nationell samordning av RCC Nivåstrukturering
Stödja regionernas genomförande Gunilla Gunnarsson, nationell cancersamordnare

9 Framgångsfaktorer Starkt politiskt engagemang och tryck både
nationellt och regionalt Nationell samordning Startbidragen för RCC underlättar Tiden är mogen

10 Profilområden RCC Sthlm Gotland?
Jämlik vård Distansmedicin Rehabilitering Screening Registerverksamhet

11 Vad är nytt med RCC Med patientens fokus Stärkt helhetsgrepp på
cancervårdens utveckling nationellt och regionalt Processledare för att nå genuin verksamhets- utveckling

12 RCC uppgifter 1. Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer
2. Vårdprocesser 3. Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 4. Patientens ställning i cancervården

13 5.Utbildning och kompetensförsörjning
6.Kunskapsstyrning 7.Klinisk cancerforskning och innovation

14 8.Ledningsfunktion, RCC-samverkan och
uppföljning av cancervårdens kvalitet 9.Utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen 10. Nivåstrukturering och arbetsfördelning

15 Vad händer 2011 Invigning av RCC 1 juni Juni- december :
Projektet övergår i drift Tillsättning av några processledare Rekrytering av chef med tillträde 1/1 2012 OC upphör och integreras i RCC

16 2012 Full driftstart Utvärdering av modell i drift + slutrapport för
projektet Socialdepartementet har förväntningar på vad som bör genomföras fördelat på 5 år

17


Ladda ner ppt "RCC Regionalt Cancer Centrum Stockholm - Gotland"

Liknande presentationer


Google-annonser