Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2009-09-03 RCC Regionalt cancercentrum (RCC) Södra regionen www.skane.se/rcc.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2009-09-03 RCC Regionalt cancercentrum (RCC) Södra regionen www.skane.se/rcc."— Presentationens avskrift:

1 2009-09-03 RCC Regionalt cancercentrum (RCC) Södra regionen www.skane.se/rcc

2 2009-09-03 RCC Uppdrag Regionalt cancercentrum (RCC) Regionstyrelsen beslutar att lämna ett uppdrag till Carsten Rose, verksamhetschef, Skånes onkologiska klinik, att ta fram detaljerade och konkreta lösningsförslag för ett genomförande av regionalt cancercentrum för såväl kort (2 år) som lång (3-5 år) sikt avseende: - framtida RCC organisation - praktiska åtgärder för att nå målen - förändringar av arbetssätt - förändringar i resursallokering Regional samverkan inleds 27 augusti 2009 Slutrapport lämnas 30 november 2009

3 2009-09-03 RCC Projektet ska beskriva Vad ett regional cancercentrum innebär i form av - Patientnytta - Forskning - Utbildning - Interaktion med omvärlden Ledning och styrning Effekter på involverade enheter inklusive centralisering och decentralisering av aktiviteter Krav på stödfunktioner t ex IT och ekonomisystem

4 2009-09-03 RCC Bakgrund Svenska cancerpatienter har den lägsta dödligheten i stort sett oberoende av vilken typ av cancer som diagnostiseras. Trots detta finns det utrymme för förbättringar. Stora regionala skillnader inom Sverige när det gäller överlevnad och dödlighet Skillnad i möjligheter till behandling, palliation och rehabilitering Stora brister avseende kvalitet och framför allt kvalitetsrapportering Sverige tappar mark internationellt både när det gäller basal och klinisk cancerforskning Stora svårigheter för patienterna när det gäller viktiga områden som läkar- och sjuksköterskekontinuitet, information och tillgång till högspecialiserade diagnostiska och behandlingsmässiga resurser

5 2009-09-03 RCC Den nationella cancerstrategin, februari 2009 Utredningen förutser att antalet patienter med cancer fördubblas fram till år 2030 framhåller att är nödvändigt med ett samlat grepp om utvecklingen inom den svenska cancersjukvården. föreslår att det etableras ett antal regionala cancercentra med stark och strukturerad anknytning till svenska universitet. En viktig utgångspunkt för dessa centra är en för patientens väl sammanhållen vårdprocess.

6 2009-09-03 RCC Fokusområde i Skåne Sedan 2007 är cancer ett av Region Skånes fokusområden. I Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdragshandling för år 2010 uttalas att: ”Utvecklingen av cancervården i Region Skåne ska följa en långsiktig och målmedveten strategi. Förändringsarbetet ska vara i linje med förslag och intentioner i ’En nationell cancerstrategi för framtiden’, (SOU 2009:11).”

7 2009-09-03 RCC Regionala skillnader Det finns data som tyder på att sjukvården i Region Skåne inte är likvärdig på samtliga områden

8 2009-09-03 RCC Projektorganisation Projektledare, samt ordförande i projektledningsgruppen Carsten Rose verksamhetschef, Skånes onkologiska klinik Medlemmar i projektledningsgruppen Martin Malmberg, ordförande i det regionala medicinska rådet för tumörsjukdomar Claes Arén, processchef, Universitetssjukhuset i Lund Thomas Ekström, planeringschef, Universitetssjukhuset MAS Stefan Rydén, medicinsk rådgivare, Region Skåne Ulf Meijer, chef, kansliet för utvärdering och analys, Region Skåne Anita Skoglund, kommunikatör, Region Skåne Södra Regionvårdsnämnden adjungerar deltagare till projektgruppen.

9 2009-09-03 RCC Styrgrupp Ordförande Sören Olofsson, regiondirektör Förslag på deltagare Bo Ahrén, dekanus, Medicinska fakulteten, Lunds universitet Ann-Sofi Bennheden, sjukhuschef UMAS Bent Christensen, sjukhuschef USiL Karin Christensson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Skåne Lars Kristensson, produktionsdirektör, Region Skåne Anders Thulin, medicinsk direktör, Region Skåne Södra Regionvårdsnämnden adjungerar ledamot till styrgruppen.

10 2009-09-03 RCC Samverkan med andra Arbetet ska ske i samverkan med Lunds Universitet och representanter från landstingen i Blekinge, Södra Halland, Kronoberg och företrädare för kommunerna. Vårdprogramgrupper och patientföreningar (BIPP) ska involveras. Påbörjat samarbete med Västra Götalandsregionen bör beaktas. Ett antal arbetsgrupper kommer att involveras i projektet - Regionala medicinska rådet – tumörsjukdomar - Arbetsgrupper som utses av projektledningsgruppen vid behov - ”Future labs” med yngre medarbetare

11 2009-09-03 RCC Virtuell matrisorganisation RCC ska vara ett kompetenscentrum, som likt navet i hjulet koordinerar, effektuerar, kvalitetssäkrar och utvecklar cancersjukvården tillsammans med övriga enheter i regionen. RCC ska främja överföring av kunskap mellan forskning och vård och ha ett informations- och utbildningsansvar gentemot länssjukvård och primärvård i regionen så att regionala skillnader minskas. Genom ett regionalt interdisciplinärt samarbete kan man parallellt samordna Skånes onkologiska klinik med övriga landsting i Södra sjukvårdsregionen och skapa möjligheter till ett komplett cancerkompetenscentrum för Södra sjukvårdsregionen.

12 2009-09-03 RCC Koordinerat samarbete i regionen Ett regionalt cancercentrum (RCC) ska utvecklas i anslutning till universitetssjukhusen. Universitetssjukvården Lund-Malmö ska utgöra navet inom forskning och annan kunskapsinhämtning, liksom för kunskapsspridning i Södra sjukvårdsregionen. Det är viktigt att framhålla att sådan verksamhet också ska ske utanför universitetssjukhusen i ett regionalt koordinerat samarbete.

13 2009-09-03 RCC Comprehensive cancer centers Den nationella strategin öppnar möjligheten för enstaka RCC att utvecklas till kompletta cancerkompetenscentra, så kallade Comprehensive cancer centers. “A center with highly interactive basic, clinical and population sciences, as well as significant activities in non- research activities in cancer outreach, education and information.” Målet är att RCC under en tre- till femårsperiod utvecklas så att det uppfyller de internationella kriterierna för ett sådant centrum och i förlängningen blir ett av de tre bästa i världen avseende överlevnad efter insjuknande i cancer.

14 2009-09-03 RCC Hittills planerad information 26 augKort första information om projektet till primära målgrupper 27 augRegional samverkansgrupp informeras 31 augSödra sjukvårdsregionens ledningsgrupp för gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor 3 sepRegionstyrelsen beslutar om projektuppdrag 6 oktMöte med Skånes onkologiska klinik 29 oktPressmöte om RCC planeras i samband med cancergalan i Malmö (Rosa Bandet) 9 novBIPP 30 nov Slutrapport lämnas till styrgruppen

15 2009-09-03 RCC Kommunikationsstrategi Möten är den primära kommunikationskanalen I första hand ska redan etablerade nätverk och kanaler användas för kommunikation Webben är den sekundära kommunikationskanalen Faktabaserad. Används för projektredovisning och fördjupning. Webben planeras vara klar i grundutförande vecka 36 www.skane.se/rcc Patientföreningar ska involveras för att ta tillvara patientfokus www.skane.se/rcc


Ladda ner ppt "2009-09-03 RCC Regionalt cancercentrum (RCC) Södra regionen www.skane.se/rcc."

Liknande presentationer


Google-annonser