Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala arbetsgruppen-cancerrehabilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala arbetsgruppen-cancerrehabilitering"— Presentationens avskrift:

1 Regionala arbetsgruppen-cancerrehabilitering
patientföreträdare sjuksköterskor inom palliativ och onkologisk vård logoped dietist kurator sjukgymnast arbetsterapeut regional projektledare för kontaktsjuksköterskor regionala processledaren för cancerrehabilitering projektledare för cancerrehabilitering LiÖ

2 Cancerrehabilitering – vad är det?
Cancerrehabilitering är = grunden till god cancervård Cancerrehabilitering är aktuell för alla cancerpatienter i hela processen från diagnos, under och efter behandling samt i kronisk och palliativ fas. Alla cancerpatienter inkluderas, oavsett vilken fas de befinner sig i. Cancerrehabilitering är ett paraplybegrepp som innefattar samtliga åtgärder som syftar till att förebygga och reducera effekter samt följder av cancersjukdom och behandling vad gäller fysisk, psykisk, social och existentiella symptom eller behov. De rehabiliterande åtgärderna ska underlätta patientens vardag utifrån en helhetssyn av människan och de individuella behov som finns. Cancerrehabilitering är viktig även i ett palliativt skede alternativt när patienten lämnar sjukvården för att återgå till ett mer vardagligt liv med arbete, studier, familj, vänner etc. Alla yrkesgrupper i sjukvården arbetar med cancerrehabilitering, i olika skeden och ur olika perspektiv.

3 Olika behov – olika nivåer
Grundläggande behov = basen vi måste först bestämma oss för vad den står för, sedan nästa nivå - särskilda behov. De grundläggande behoven är det som ALLA i vården ska arbeta med Alla patienter är unika och har olika behov olika förutsättningar olika individuella val Dessutom så skiftar behoven över tid hela livssituationen berörs Detta innebär: olika lösningar och insatser på olika nivåer olika yrkesgrupper i teamet utför olika insatser

4 Det innebär att vi måste ta reda på en del saker som exempelvis:
Vad är viktigaste behoven för just den enskilda patienten? Vad ska varje medarbetare oavsett profession leverera? Vad vill vi erbjuda alla patienter? När ska vi erbjuda? Vem ska erbjuda? Hur vet vi att patienten har fått erbjudande?

5 Nationella vårdprogram som blev fastställda och publicerade under 2013:
Bukspottkörtelcancer Malignt melanom kort och långversion Njurcancer Peniscancer Urinvägarnas tumörer

6 Nationella vårdprogram som beräknas bli fastställda 2014
AML Cancerrehabilitering och psykosocialt stöd GEP-NET (gastroenteropankreatriska neuroendokrina tumörer) Icke epitalial äggstockcancer Lungcancer Prostatacancer Revidering av nationella vårdprogram som kommer ske under 2014 Endometricancer Palliativ vård Pankreas När det gäller de nationella riktlinjerna för bröst-, kolon och prostatacancer är nu arbetsgruppen inne i sin slutfas, och riktlinjerna kommer att publiceras under april 2014


Ladda ner ppt "Regionala arbetsgruppen-cancerrehabilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser