Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att möta framtiden Cancerrehabilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att möta framtiden Cancerrehabilitering"— Presentationens avskrift:

1 Att möta framtiden Cancerrehabilitering
Maria Hellbom Leg psykolog, fil dr, sektionschef Sektionen för cancerrehabilitering Skånes Onkologiska klinik

2 VÅRA PATIENTER ÖVERLEVER
VI HAR ETT PROBLEM VÅRA PATIENTER ÖVERLEVER ÄR VÅRDEN BEREDD?

3 Rätt åtgärder På rätt nivå I rätt tid
Så optimerar vi cancervården

4 Är NÅGON canceroberörd?
Alla berörs Regionala cancercentra Specialistvård Primärvård Kommunal vård Sjukförsäkringssystem Socialförsäkring Arbetsförmedling Utbildningsväsen Är NÅGON canceroberörd?

5 CANCERREHABILITERING
För en hållbar cancervård Patienternas livskvalitet i centrum

6 Cancerrehabilitering - centrala delar
Minimera negativa effekter av cancerbehandling Återupprätta funktioner under/efter behandling Förebygga fortsatta hälsoproblem

7 Utmaningar Heterogen patientgrupp med olika problembild
Behov skiftar över tid Cancerrehabilitering i patientprocessen

8 Rätt åtgärder - dimensionerna
FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT

9 Rätt nivå Mycket avancerade behov Avancerade behov Särskilda behov
Grundläggande behov Särskilda behov Avancerade behov Mycket avancerade behov

10 I rätt tid bedömningar diagnos start behandling avslut eventuell
kronisk fas Akut rehabilitering Rehabilitering efter behandling palliativ fas

11 Rehabiliteringsbehov skiftar - exempel
Vid diagnos Under behandling Efter behandling FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT FYSISKT PSYKISKT EXISTENTIELLT SOCIALT

12 Tillgång till rehabilitering idag
Finns cancerrehabilitering där cancerberörda vårdas? Alla dimensionerna Alla nivåerna Hela processen Behov av kartläggning!

13 Kliniskt/organisatoriskt - utmaningar
Vad ska rehabiliteringen ha för utgångspunkt Cancerdiagnos? Rehabiliteringsbehov? Var ska huvudmannaskapet ligga Enskild vårdgivare? Processfokus?

14 Evidensläget - utmaningar
Heterogen patientgrupp med skiftande problembild – svår forskning Vilket utfall är intressant? Hälsoekonomiska aspekter är relevanta – men var och när syns vinsterna?

15 Evidensbaserad cancerrehabilitering - möjligt?
Evidenskrav i enlighet med biomedicinskt paradigm Effektstorlek – intressant utfall Patientgrupper Den kvalitativa forskningens roll Lagar, förordningar, direktiv styr Huvudmannaskap

16 Interventioner måste individanpassas!
One size does NOT fit all!

17 Cancerrehabilitering - utveckling
2007 svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS) 2009 första nationella konferensen 2009 rehabilitering i Cancerfondsrapporten 2009 strategi för cancerrehabilitering inför fusion USiL-UMAS – PROLUMA cancerrehabilitering Hallandsprojektet - SKL rehabiliteringsrådets rapport 2011 första vårdprogrammet (RCC Syd) 2012 nationellt vårdprogram 2012 antologi om cancerrehabilitering, Att möta framtiden

18 TILLSAMMANS KOMMER VI ATT LÖSA DET
VI HAR ETT PROBLEM TILLSAMMANS KOMMER VI ATT LÖSA DET

19 Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
SWEDPOS Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering Tillsammans gör vi skillnad för cancerberördas livskvalitet Tack Nätverket mot cancer!


Ladda ner ppt "Att möta framtiden Cancerrehabilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser