Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fornminnesinformation och FMIS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fornminnesinformation och FMIS"— Presentationens avskrift:

1 Fornminnesinformation och FMIS

2 Det här är vi som arbetar med FMIS

3 Vad gör vi? Handläggning av ärenden utgör en av många arbetsuppgifter vid enheten för informationsförsörjning. Länsvis indelning för ärenden som inkommer, där varje handläggare ansvarar för ett antal län. Rullande support och stöd till Fornsöks användare. Förutom detta bedrivs även: utvecklings- och förvaltningsarbete av våra tjänster, samverkan kring avtal eller frågor som berör fornlämningsinformation med andra myndigheter och avdelningar, arbete för att uppfylla direktiv och nationell lag (t.ex. Inspire & Lagen om geografisk miljöinformation) med mycket mera.

4 Nutid och framtid Arbetet med Digitala Arkeologiska Produktionskedjan (DAP) pågår och är prioriterat av myndigheten. Tills en smidigare lösning finns får vi hjälpas åt att uppfylla de leveranskrav och leveranssätt som finns idag. Med dagens presentation vill vi ge er matnyttig information som hjälper till att undvika onödiga kompletteringar och ärenden som drar ut på tiden. 4

5 Vad är FMIS? Ett signalsystem – inte rättsligt bindande
Men informationen till Lantmäteriet måste bli rätt Lagen bestämmer vad som är en fast fornlämning I FMIS registreras lämningar med en antikvarisk bedömning Inte ett undersökningsregister Men viss undersökningsrelaterad information finns - p.g.a. avisering till Lantmäteriet bl.a. 5 5

6 FMIS-Blanketten Varför vill vi att undersökningen redovisas på en blankett? Informationen i en rapport är fördelad på många sidor och är av varierande karaktär. Blanketten sammanfattar de resultat som är nödvändiga för införande i FMIS, och värdelistor i fält är utformade efter RAÄ:s praxis. Blanketten kan levereras direkt efter undersökningen, medan rapporten har leveranskrav som ofta har större tidsrymd.

7 Hjälpmedel Lista för lämningstyper och antikvarisk praxis:
Exempelsamling: 7

8 Måste man skriva in varje objekt på en enskild sida i blanketten?
Objekttabellen erbjuder ett komprimerat alternativ till objektsidorna i slutredovisningsblanketten, och används vid utredningar som berör många lämningar. Objekttabellen återfinns på hemsidan som en bilaga i anslutning till länken för slutredovisningsblanketten. 8

9 Fornlämningsgeometrier
Vad är det vi avgränsar och varför? Vilka konsekvenser får vår kartavisering för andra? Vad händer efter det att lämningen försetts med kartavisering? 9

10 Leverans av geografiska data
Geografisk data för lämningens utbredning levereras i form av en shape-fil. Data levereras i nationellt geografiskt referenssystem med Gauss-Krügers projektion (Transversal Mercator): SWEREF 99 TM. Leverans av analogt kartunderlag är inte vanligt, men det förekommer. Tänk på att analog karta innebär större felmarginaler vid georeferering. Om karta levereras, tänk på att få med tillräckligt många referenspunkter i kartutsnittet och förse kartan med koordinatreferenser. 10

11 Informationsvägen – FMIS, Fyndfördelning & ATA
Arkeologisk undersökning genomförs Slutredovisningsblankett upprättas Slutredovisningsblankett godkänns Slutredovisningsblankett registreras i FMIS RAÄ-nummer skickas till undersökande institution Rapport färdigställs Rapport godkänns Eventuell ändrings- anmälan upprättas Rapport och ev ändringsanmälan till Riksantikvarieämbetet Rapport och ev ändrings- anmälan registreras i FMIS Med fynd Rapport skickas till fyndfördelning Rapport skickas till den som erhåller fynden Utan fynd Till ATA Undersökare Länsstyrelse Riksantikvarieämbetet

12 Undersökt och borttagen
I FMIS visas fornlämningens kända utbredning. Ytor som har undersökts och borttagits tas bort. Detta betyder inte att lämningens geometriska historik försvinner, utan den äldre informationen kring lämningens tidigare utbredning finns fortfarande lagrad i databasen. För att komma åt den tidigare utbredning finns en historikfunktion. 12

13 Datauttag & nu även WMS! Datauttag i shape och tab återfinns i inloggat läge i Fornsök under ”ladda hem data”. Uttagen görs 1 gång per vecka. Web Map Service (WMS): Det finns nu också möjlighet att få tillgång till en WMS-adress som anropar geometrierna, som man kan lägga in i sin GIS-programvara. Web Feature Service (WFS) som därtill anropar objektinformation finns integrerad med WMS-tjänsten. Information har ännu inte lagts ut på hemsidan men kommer inom kort. För att få tillgång till WMS-adressen skall man ha ett yrkesloggin (användarkonto), samt meddela fornsöks support att man önskar få tillgång till WMS-tjänsten: 13

14 Fornsöks hemsida Fornsöks startsida: Längst till höger på startsidan återfinns information om t.ex. driftstörningar eller annat som påverkar söktjänsten. Det kan vara bra att titta där om man upptäcker nedsatt funktionalitet i tjänsten. 14

15 Frågor? 15

16 Förstasidan

17 Sid 2 - Fältfångst

18 Objekttabell för enkel lämningstyp

19 Objekttabell - sammansatt lämning

20 Skilda lämningstyper inom samma yta

21 Exempel – torplämning med namn
21

22 Sid 2 22

23 Objekttabell: Ange namn och kartbelägg
23

24 Kartreferens 24


Ladda ner ppt "Fornminnesinformation och FMIS"

Liknande presentationer


Google-annonser