Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Recept för sjukvården Almedalen 6/7 2011 Mattias Lundbäck Ek Dr www.ratio.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Recept för sjukvården Almedalen 6/7 2011 Mattias Lundbäck Ek Dr www.ratio.se."— Presentationens avskrift:

1 Recept för sjukvården Almedalen 6/7 2011 Mattias Lundbäck Ek Dr www.ratio.se

2 Problem i svensk sjukvård •Generellt låg tillgänglighet •Köer mellan vårdnivåer •Brist på långsiktiga spelregler •Litet utrymme för entreprenörskap •Brist på fungerande vårdkedjor •Är det möjligt att rätta till alla dessa problem?

3 Samlat ansvar ger bättre tillgänglighet •Vårdköer uppstår i vårdens gränssnitt: –Mellan primärvård och öppen specialistvård –Mellan öppen specialistvård och slutenvård –Mellan specialiteter •En vårdgivare med totalansvar skulle dock aldrig välja köer som styrinstrument

4 Befria entreprenörerna •Vårdens utmaning ligger i att skapa bättre processer och bättre logistik •Ersättningssystemen ger dock dåliga drivkrafter för att förbättra logistik eller att hitta nya sätt att leverera vården •Teknisk och organisatorisk utveckling missgynnas

5 Samlat ansvar minskar fragmenteringen •Fragmenterande ersättningsmodeller ger en fragmenterad sjukvård •Utmaningen är att göra det möjligt för en aktör att koordinera vårdprocessen •Primärvården utgör en naturlig punkt för samordning, men … •… i dag tillåter inte ersättningssystemen att primärvården tar ett samordnande ansvar

6 Sätt primärvården i centrum

7 Vårdpeng, inte organpeng •Sjukvården har blivit fragmenterad, eftersom ersättningssystemen ersätter för delar av produktionen •Som att ha en separat skolpeng för varje enskilt ämne; matte, engelska, slöjd, osv •Att bekämpa fragmentering pekas av WHO ut som en av vårdens stora utmaningar

8 Finns det goda exempel? •Svårt att hitta ett system som kan utgöra förebild •Men det finns goda exempel: –Kaijser Permanente –Veterans administration –Medicare part C (10 000 patienter) –Storbritanniens nya sjukvårdsreform –Enskilda diagnoser - disease management programs

9 Utmaningen inför framtiden •Samla kostnadsansvaret •Kompensera vårdgivare med vårdtunga patienter •Begränsa risken för vårdgivare för att inte skapa alltför höga inträdeströsklar

10 En tänkbar modell •En individbaserad försäkring •Det offentliga står för extrema kostnader och kompenserar vårdgivare för vårdtunga patienter •Sverige har unika förutsättningar att bli pionjärer, tack vare väl utbyggd och enhetlig IT-infrastruktur •Reformen kan genomföras helt utan negativa fördelningseffekter eller någon komplicerad skatteväxling

11 Det offentliga ansvaret renodlas

12 Är helhetsansvar riskabelt?

13 Slutsatser •Det går att skapa ett sammanhållet patientansvar i vården •En försäkringsmodell skulle kunna lösa vårdens problem •Staten har dock två viktiga uppgifter i en försäkringsmodell: –Begränsa riskexponering för vårdgivare –Kompensera för kroniska tillstånd


Ladda ner ppt "Recept för sjukvården Almedalen 6/7 2011 Mattias Lundbäck Ek Dr www.ratio.se."

Liknande presentationer


Google-annonser