Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så vill vi ha det i Norrbotten Likvärdig vård i länet oavsett bostadsort – Enhetliga bedömningar & prioriteringar – Enhetliga rutiner & utrustning Nöjda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så vill vi ha det i Norrbotten Likvärdig vård i länet oavsett bostadsort – Enhetliga bedömningar & prioriteringar – Enhetliga rutiner & utrustning Nöjda."— Presentationens avskrift:

1 Så vill vi ha det i Norrbotten Likvärdig vård i länet oavsett bostadsort – Enhetliga bedömningar & prioriteringar – Enhetliga rutiner & utrustning Nöjda patienter – Ur patientens perspektiv – En tid i handen – hög tillgänglighet Kvalitet som håller nationell toppklass – patientsäkert – Medicinska resultat – Kvalitetsregister – Avvikelser Kostnadseffektiva vårdprocesser – Nationell jämförelse via KPP Förmåga att behålla, utbilda och rekrytera medarbetare – attraktiva

2 Bassjukvård Sjukvård som inte kräver högspecialiserade team eller avancerad utrustning på alla sjukhus Specialistmottagningar på alla sjukhus Medicinsk cancerbehandling och dialys på alla sjukhus Endoskopier på alla sjukhus (undersökningar genom naturliga kroppsöppningar) Mindre operationer på mottagnings- eller behandlingsavdelning på alla sjukhus (ex vis hudtumörer, senknutor) Operationer som kräver på centraloperationsavdelning (c-op) på färre enheter Palliation och rehabilitering på alla sjukhus Distansöverbryggande teknik

3 Framtidens sjukvård Medicinsk teknisk utveckling – Förändrade behandlingsindikationer – Förändrade behandlingar – Tekniska resurskrävande lösningar – Komplexa multidisciplinära samband Förändrade samhällskrav – Kvalitet, Likvärdig vård – Tillgänglighet – Arbetstidslagstiftning – Ekonomi (resurserna måste användas rätt) Förändrade patientkrav

4 För att möta morgondagens tillgänglighets-, kvalitets- och kompetenskrav kan vi inte fortsätta som idag Dagens struktur kan inte upprätthålla framtida kvalitetskrav Kompetensförsörjningen börjar bli prekär. Högspecialiserad vård förutsätter specialutbildade läkare och sköterskor Nya av SoS ställda krav på ST-utbildningen begränsar starkt möjligheten att upprätthålla utbildningen av ST-läkare vid länsdelssjukhusen Den medicinska utvecklingen innebär ökade kostnader framförallt inom cancervården Våra underskott innebär att sjukvården måste effektiviseras

5 Hur klarar vi kvalitetskraven? Krav på goda behandlingsresultat leder till… specialisering som medför behov av… större patientunderlag som innebär behov av… koncentration av verksamhet

6 Varför patienthotell? Ambitionen är att ge en så decentraliserad vård som möjligt men… högspecialiserad vård kräver – Komplexa multidisciplinära samband – Högspecialiserade team – Tekniskt resurskrävande lösningar

7 Varför patienthotell? Frigöra vårdplatser Förbättra patientflöden Rätt vårdnivå Kortare vårdtider Minskad infektionsrisk Trevligare miljö

8 Vilka patienter har nytta av ett bemannat patienthotell? Patienter med förutsägbara förlopp utan behov av slutenvårdens resurser Långväga patienter Patienter som genomgår behandlingar som inte kan ske polikliniskt Patienter som förbereds inför undersökningar/åtgärder Vissa patienter som väntar på kommunala insatser efter vårdplaneringar Och kanske fler som vi inte kan se genom våra sjukhussängspräglade glasögon!


Ladda ner ppt "Så vill vi ha det i Norrbotten Likvärdig vård i länet oavsett bostadsort – Enhetliga bedömningar & prioriteringar – Enhetliga rutiner & utrustning Nöjda."

Liknande presentationer


Google-annonser