Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler"— Presentationens avskrift:

1 Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler
Forum Vårdbyggnad Vårkonferens 19 maj2011 Elisabeth Holmgren Landstingsdirektör

2 Utmaningar och möjligheter
NLL 25 % av Sveriges yta Invånare: Befolkningsutvecklingen, antal Befolkning – färre unga och fler äldre Kompetensförsörjning Rikt på naturtillgångar Speciell och rik kultur (de fem nationella minoriteterna) Väl fungerande verksamhet Kompetenta medarbetare Bra vårdresultat

3 Landstingets mål Aktivt Folkstyre Attraktiv Region
God Hälsa och God vård Engagerade medarbetare Stark ekonomi

4 Mål för God Vård 2005 – 2010; 2011 - 2013 Patientfokuserad Tillgänglig
Säker Kunskapsbaserad eller evidensbaserad Kvalitativt likvärdig och Jämlik Effektiv

5 Förutsättningar för kontinuerlig verksamhetsutveckling
Professionell kunskap Förbättringskunskap System Variation Förändringspsykologi Koppla teori och aktion Ämneskunskap Personliga färdigheter Värderingar, etik Förbättring av diagnos, behandling, processer och system Förbättring av medicinska, funktionella och patientupplevda resultat i relation till kostnader Efter Batalden

6 Mångdimensionella mått
Funktionellt hälsostatus Tillfredsställelse Upplevd hälsovinst Med sättet att ge vården Kostnader Kliniskt Provresultat Komplika- tioner Direkta Indirekta Fysiskt Mentalt Socialt

7 Sunderby sjukhus Sunderby sjukhus Utveckling
Sammanslagning av Luleå lasarett och Garnisionssjukhuset i Boden (länssjukhus) Beslut om 1993 Byggnation 1996 – 1999 Invigt september 1999 Inflyttning 2000 Fokus på vårdens processer Effektivseringskrav Utveckling Från patientens – kundens perspektiv Mer öppenvård Mer avancerad vård, t ex PCI, cancerbehandling Tydligare kvalitetsuppföljning och resultatorientering Ökat fokus på vårdkedjor och processer Ta till vara nya arbetssätt från patientensperspektiv eHälsa

8 Om- och tillbyggnad Sunderby sjukhus
Ett sjukhus för framtiden växer fram!

9 Utvecklingsplan för sjukhuset
Vision ”Över tiden säkra länssjukhusets roll som kompetenscentrum och navet för länsfunktionerna.” Mål Patientens perspektiv Vårdens perspektiv Medarbetarnas perspektiv Finansiellt perspektiv Framtidsperspektiv

10 Mål Mål Patientens perspektiv - trygg, välkommen och omhändertagen - lätt tillgängligt, enkelt att hitta - hälsobefrämjande utformning Vårdens perspektiv - lokalerna stödja vårdprocesserna - bra patientflöde - minimal påverkan vid avbrott i mediaförsörjning Medarbetarnas perspektiv - attraktiva och stimulerande arbetsplatser - dagsljus och utblickar - bullerdämpande ytskikt - korta avstånd Finansiellt perspektiv - driftekonomisk utformning Framtids perspektiv - generella och flexibla lokaler - kräva minimala ombyggnationer

11 Utvecklingsområden

12 Expansionsområde

13 Framtidens patienthotell
65-68 hotellrum 2 familjelägenheter Alla handikappanpassade

14 För patienten Fokus på det friska - snabbare tillfrisknande
Gästens integritet bevaras Bättre boende och lugnare miljö Närstående får större möjlighet att vara nära sin anhörig Infektionsriskerna minskar Gästerna får större frihet Kortare vårdtider Ensamhet Hotell Vistet Kir, Uro, Rehab, Med, Inf, Kvinnosjv, Barn, öron, ögon, psyk

15 För verksamheterna Hotell Vistet
Mer tid till de svårt sjuka patienterna Ökad vårdtyngd Frigör vårdplatser – förbättrar patientflöde Kortare vårdtider Möjlighet till bättre service kring gästens behov Förbättrad samverkan mellan sjukhusens enheter Hotell Vistet

16 Skiss över utbyggnad Arbetsmaterial Restaurang Etapp C Hotellbyggnad
Huvudentré Arbetsmaterial Restaurang Etapp C Hotellbyggnad

17 Samhällsomvandling i Kiruna o Gällivare/Malmberget
Malmkroppar under samhällena Malmberget – flytt av hela samhället Landstingets verksamhet med vårdcentral och tandklinik berörs Kommunalt äldreboende, skola mm Tidsperspektiv: ca 5 år Kiruna Sjukhus och två vårdcentraler Tidsperspektiv: ca 15 – 30 år

18 Samhälle, Kommun, Socialpolitik System Egen-vård
Makro-organisation system Individuell vårdgivar & patient system That helped me realize that we live with multiple levels of systems all the time in health care. Let's explore each level a bit further. Mikro-system Källa: Batalden

19

20

21

22


Ladda ner ppt "Landstingens framtidsplanering i NLL - verksamhet och lokaler"

Liknande presentationer


Google-annonser