Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-01-27 Alf Jönsson. Öppna jämförelser 2006-2008 Sydöstra sjukvårdsregionen: Bästa sjukvårdsregion Hälsouniversitetet: Bästa läkarutbildningen Sveriges.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-01-27 Alf Jönsson. Öppna jämförelser 2006-2008 Sydöstra sjukvårdsregionen: Bästa sjukvårdsregion Hälsouniversitetet: Bästa läkarutbildningen Sveriges."— Presentationens avskrift:

1 2010-01-27 Alf Jönsson

2 Öppna jämförelser 2006-2008 Sydöstra sjukvårdsregionen: Bästa sjukvårdsregion Hälsouniversitetet: Bästa läkarutbildningen Sveriges bästa sjukvårdsregion!

3 Trots detta…i Sverige Cirka 1800 patienter drabbas av undvikbara vårdskador med bestående men eller död Cirka 300 patienter dör av undvikbara vårdskador –(beräknat på SoS vårdskademätning 2008) Brister i kvalitet, bemötande, tillgänglighet och förtroende Kvalitetsbristkostnader/år: t.ex. vårdrelaterade infektioner drygt 500 mkr/år

4 Sjukvården dominerar Sjukvårdens roll för den regionala utvecklingen En del av tillväxten Behov av tillväxt

5 Bästa möjliga sjukvård för befolkningen: - Ökad specialisering Patientunderlag? Kompetensförsörjning Finansiering Ny kunskap snabbare in i sjukvården - Fungerande vårdprocesser -Resultat- och kunskapsstyrning – inte enbart ekonomistyrning

6 ”Mer hälsa för pengarna” = förebyggande arbete – minska trycket på vården = nya sätt att samarbeta/ ”partnerskap” = legitimitet för systemet – förtroende hos medborgarna = attraktiv region – ”gott liv”

7 ”Vardagssjukvården” Tillgänglighet Patientsäkerhet Nöjda patienter och medarbetare Effektiva interaktioner = lägre kostnader Varje dag lite bättre kraften hos många! = nytt ledarskap = nytt medarbetarskap 220 team 1500 medarbetare

8 Har vi funnit vägen till en gyllene kvadrant? Goda Resultat Stolta medarbetare hopp Ekonomi i balans Tillgänglig vård och nöjda patienter Låga sjuktal 200420052006200720082009 -147145,4178,761,56,778* kort <5960< 20075,212,093,11 20084,712,122,58 20094,282,252,03

9 Ökat patientinflytande Patienter och närstående en ”outnyttjad resurs” i hälso- och sjukvården Använda patienternas synpunkter för att utveckla sjukvården WHO-initiativ om patientinvolvering

10 Ny inriktning för forskning och utveckling i samverkan? Hur ”knyta ihop” forskning och utvecklingsarbete? Hur hitta fungerande metoder för förebyggande arbete? Hur ta tillvara vårdens innovationer?

11 Två universitet En högskola Tre landsting Näringsliv Kommuner Behövs: - nya arenor för samarbete? - en gemensam forsknings- och utvecklingsstrategi? -kompletterande uppdrag till FORSS PK6 innovationsprojekt


Ladda ner ppt "2010-01-27 Alf Jönsson. Öppna jämförelser 2006-2008 Sydöstra sjukvårdsregionen: Bästa sjukvårdsregion Hälsouniversitetet: Bästa läkarutbildningen Sveriges."

Liknande presentationer


Google-annonser