Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

12014-07-02 Aktuellt om Leader 2007 – 2013 (2015) Nyköping 14 maj 2013 Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "12014-07-02 Aktuellt om Leader 2007 – 2013 (2015) Nyköping 14 maj 2013 Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 12014-07-02 Aktuellt om Leader 2007 – 2013 (2015) Nyköping 14 maj 2013 Jordbruksverket

2 Support för Leader •Frågor om ansökan om stöd: –Leader@jordbruksverket.se –Frågor och svar i Handläggarstöd –Telefon: •Carin Alfredsson: 036 15 64 22 •Johan Fors: 036 15 59 78 •Frågor om ansökan om utbetalning: –Frågor och svar i Handläggarstöd –Telefon: •Maria Palm-Gustafsson: 036 15 57 98 2014-07-02

3 Rimlighetsbedömning Tre steg 1.Specificerad budget 2.Relevanta kostnader i relation till omfattning, mål och syfte 3.Kostnaderna i budgeten ska vara rimliga (tre metoder) •Jämföra kostnader med andra liknande fall •Jämföra offerter •Kommitté Dokumentera rimlighetsbedömningen –Nya nivåer 2014-07-02

4 Ny rapport i DAWA (LB_Återflöde_LAG) 2014-07-02

5 Handläggningstid PROLAG (2013-05-08) Handläggningstid (mål: 120 dagar) •Ansökan: 53% ärenden under målet (mål: 120 dagar) (mål: 90 dagar) •Utbetalning: 44% ärenden under målet (mål: 90 dagar) Kompletteringstid / tid hos myndighet för avslutade ärenden: Utfall: 157 dagar •Ansökan: 7 dagar komplettering +150 dagar hos länsstyrelsen och LAG. Utfall: 157 dagar. Utfall: 101 dagar •Utbetalning: 7 dagar komplettering + 94 dagar hos länsstyrelsen. Utfall: 101 dagar. 2014-07-02

6 6 Logotyper Leader Webbplats ska även ha en länk till EU Kommissionen

7 LOU Samarbetsåtgärden Motivera/Dokumentera om upphandling inte skett! Ursprungligen initierat av genomförande part/parter. • Inkommet underlag från genomförande part daterat före datum på LAG:s ansökan: • Ansökan på SJV-blankett av genomförande part • Annan ”ansökan”, projektplan, projektförslag/idé, mail etc. • Ange genomförande parter i projektplanen som beslutas. Bra om genomförande part kan rekvirera LAG för kostnader. Om LAG själva har initierat/riggat projektet och ska lägga ut genomförande externt är utgångspunkten att det ska upphandlas enligt LOU. 72014-07-02

8 Samma ideella förening inom CLLD? • Mycket pekar mot nya CLLD-områden (andra kommuner? annan personal (mer strategiskt genomförande))? • Två överlappande programperioder 2014 – 2016 (?) - Två olika strategier, ny inriktning, olika partnerskap - Olika LAG/FOG - en föreningsstyrelse, valberedningar, stadgar - Bokföring, kostnadsfördelning driftskostnader. - Sena revisioner – återkrav kan drabba nya kommuner • Dagens avtal med länsstyrelsen och eventuellt nya villkor kan leda till att föreningen inte kan fortsätta inom CLLD?? 82014-07-02

9 Avslut 2007 - 2013 (2015) • Avtala med kommuner om eventuellt överskott. - Återbetalning - Projekt/verksamhet utanför Landsbygdsprogrammet - Mobilisering/strategiarbete inför CLLD - Användas under genomförandet av CLLD 2014- av föreningen eller överföras till ny aktör • Överlåtelse av utbetalningar från Jordbruksverket till t.ex. bank, LAG, kommun. leader@jordbruksverket.se Johan Fors eller Jordbruksverkets ekonomienhet 92014-07-02

10 Arkivering Länsstyrelsen: Allt av betydelse för ärenden, inkl. mail (även före ansökan), broschyrer, annonser, produktioner/CD, rapporter. LAG: (gärna en kommun) Bokföring/verifikat, originalhandlingar, det som inte arkiveras av länsstyrelsen (mail, rapporter m.m.), ÅR, utvärderingar, urklipp. Företagsstöds- och projektstödsmeddelande Ladan 24/2011 102014-07-02

11 Jäv Om det bedöms i efterhand att någon varit jävig vid LAG:s beslut så innebär det inte att beslutet med automatik blir ogiltigt. En möjlighet kan vara att LAG tar om beslutet utan jäviga personer. - Överenskommelse med länsstyrelsen - LAG: ”Tidigare beslut Jnr X fastställs genom detta beslut” - Protokoll till länsstyrelsen - Inget ändringsbeslut i LB – dokumenteras som ”Händelse” 112014-07-02


Ladda ner ppt "12014-07-02 Aktuellt om Leader 2007 – 2013 (2015) Nyköping 14 maj 2013 Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser