Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande på arbetsplats =inlärning i arbetet i Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande på arbetsplats =inlärning i arbetet i Finland."— Presentationens avskrift:

1 Lärande på arbetsplats =inlärning i arbetet i Finland

2

3 Målet med utbildningen som leder till yrkesinriktad grundexamen -ge kunskaper och färdigheter för att uppnå yrkesskicklighet och självständigt kunna utöva ett yrke -hjälpa att utvecklas till goda människor och samhällsmedlemmar -stödja livslångt lärande -ge kunskaper och färdigheter som behövs i fortsatta studier och hobbyer samt för personlighetsutveckling

4 Studiernas uppbyggnad yrkesinriktade examensdelar examensdelar som kompletterar yrkesskicklig- heten valfria examensdelar Grund- examen (120 sv)

5 Inlärning i arbetet -en del av studierna och avläggs utanför skolan på arbetsplatser -de studerande deltar i planeringen, utvärderingen och genomförandet - skolan gör avtal med arbetsplatsen och svarar för de praktiska arrangemangen

6 Yrkesprov -ett sätt att bedöma hur väl den studerande har uppnått kraven på yrkesskicklighet -praktiska arbetsuppgifter oftast i slutet av perioden inlärning i arbetet -kunnandet bedöms flera gånger under studietiden och kraven och bedömningskriterierna fastställs i examensgrunderna -har planerats i samarbete med arbetslivet

7 Fakta Ca 8 % av de unga söker inte till någon utbildning efter den grundläggande utbildningen. Ca 10% av de unga avbryter sin yrkesutbildning. Ca 40 000 unga under 25-år har inte fått någon examen efter den grundläggande utbildningen. I slutet av april 2013 var 34 817 unga arbetslösa arbetssökande.

8 Utmaningar vi står inför En del av de unga hittar ingen lämplig utbildning => Vi behöver många och flexibla sätt för att de unga skall få en utbildning och sysselsätta sig i sitt yrke Företagens konkurrensmöjligheter minskar Mängden outbildade unga ökar, vilket leder till brist på yrkeskunnig arbetskraft Marginaliseringen ökar Arbetslösheten ökar marginaliseringen och minskar välmåendet

9 På gång Fortsätta utvecklingen inom: Ungdomsgarantin och effektiveringen av genomströmningen Inlärning i arbetet och yrkesprovUtvidgad inlärning i arbetetLärmiljöerLäroavtal Arbetsbetonade studiemetoder och flexibla modeller

10 Satsningarna i pengar Många utvecklingsåtgärder och –projekt via Utbildningsstyrelsen och Utbildnings- och kulturministeriet ESF-projekt under programperioden 2007-2013: 32 647 100 € Effektiveringen av genomströmningen och motverkan av avbrott: 4 miljoner €/ år i 4 års tid 2011-2014 Inlärning i arbetet och yrkesprov: 1 500 000 €/ år Utvidgad inlärning i arbetet: 1 miljon €/ år Lärmiljöprojekt: 961 000 € / år


Ladda ner ppt "Lärande på arbetsplats =inlärning i arbetet i Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser