Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning."— Presentationens avskrift:

1 Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning i arbetet åt den studerande. Gruppansvarige, den studerande och arbetsplats- handledaren gör sedan tillsammans upp personliga studieplanen (PSP). Vid behov görs också en individuell plan (IP). IA-avtal och plan görs upp. Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning i arbetet åt den studerande. Gruppansvarige, den studerande och arbetsplats- handledaren gör sedan tillsammans upp personliga studieplanen (PSP). Vid behov görs också en individuell plan (IP). IA-avtal och plan görs upp. Introduktion och handledning // Lärare och/eller IA-koordinator introducerar och handleder den studerande via personlig kontakt, smarttelefon, Fronter eller andra hjälpmedel så som t.ex. Wilma och/eller Facebook. Introduktion och handledning // Lärare och/eller IA-koordinator introducerar och handleder den studerande via personlig kontakt, smarttelefon, Fronter eller andra hjälpmedel så som t.ex. Wilma och/eller Facebook. Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Resurser // Varierar beroende på om det gäller en stark eller en svag studerande (en stark studerande behöver i regel mindre handledning). Arbetsplatshandledarens roll // Samma som under ”vanlig” IA, men nu får han/hon mera stöd av lärarna, som besöker företaget oftare och har mera resurser för handledning av den studerande. Samarbetet mellan företaget och yrkesläroanstalten stärks genom mera personlig kontakt. Arbetsplatshandledarens roll // Samma som under ”vanlig” IA, men nu får han/hon mera stöd av lärarna, som besöker företaget oftare och har mera resurser för handledning av den studerande. Samarbetet mellan företaget och yrkesläroanstalten stärks genom mera personlig kontakt. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för • svaga/starka studerande • att försnabba studiegången • specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! •kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för • svaga/starka studerande • att försnabba studiegången • specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! •kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Extra handledning av lärare, IA-koordinator och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Extra handledning av lärare, IA-koordinator och arbetsplatshandledare Yrkesprov och/eller delyrkesprov enligt examensdelarnas innehåll Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande YA! MODELL

2 Section 2 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och studerande, planerar upplägget av UIA för studerande som redan tidigare avlagt annan examen. UIA när de övriga I gruppen har KEX. Yrkeslärare, studerande och arbetsplatshandledaren gör sedan tillsammans upp IA-avtal och plan för enskild studerande. Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare och studerande, planerar upplägget av UIA för studerande som redan tidigare avlagt annan examen. UIA när de övriga I gruppen har KEX. Yrkeslärare, studerande och arbetsplatshandledaren gör sedan tillsammans upp IA-avtal och plan för enskild studerande. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats när de övriga I gruppen har KEX-ämnen // Lärare, studerande och arbetsplatshandledare introducerars I handledningsverktyget ; smarttelefoner och tidtabellen görs upp. Handledningen sker ibland via personlig kontakt Wilma och/eller Facebook stöder funktionen med smarttelefonerna. Yrkesprov ingår. Förverkligandet av UIA ute på arbetsplats när de övriga I gruppen har KEX-ämnen // Lärare, studerande och arbetsplatshandledare introducerars I handledningsverktyget ; smarttelefoner och tidtabellen görs upp. Handledningen sker ibland via personlig kontakt Wilma och/eller Facebook stöder funktionen med smarttelefonerna. Yrkesprov ingår. Resurser // Handledning 3 timmar /månad När studerande är på UIA 105,00 km-ersättning. (uppskattad) 13,50 Yrkesprov (slutdiskussion) 1 timme 35,00 Totalt (€) 153,50 Resurser // Handledning 3 timmar /månad När studerande är på UIA 105,00 km-ersättning. (uppskattad) 13,50 Yrkesprov (slutdiskussion) 1 timme 35,00 Totalt (€) 153,50 Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Dokumentation // Lärare registrerar studerandes prestation i Wilma. Här registreras även mat- och reseersättningar. Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för • svaga/starka studerande • att försnabba studiegången • specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! •kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Behov av UIA (ökar i regel vart efter studierna fortgår) UIA kan användas för • svaga/starka studerande • att försnabba studiegången • specialisering eller valbar examensdel som inte går att erbjuda vid YA! •kompletterande studieveckor och modifieras alltid enligt varje enskild studerandes behov! Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande Personlig studieplan (PSP) Individuell plan (IP) Erkännande av kunnande CASE: METALL

3 Section 3

4 Section 4


Ladda ner ppt "Section 1 Planering & arbetsinsatser vid YA! // Yrkeslärare, gruppansvarige, speciallärare rekommenderar - tillsammans eller enskilt utvidgad inlärning."

Liknande presentationer


Google-annonser