Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vanliga problem Eva Nordin-Olson 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vanliga problem Eva Nordin-Olson 2007."— Presentationens avskrift:

1 Vanliga problem Eva Nordin-Olson 2007

2 Vanliga hälsoproblem Ökad förekomst
Övervikt Syn Hörsel Epilepsi Obstipation Gastresofagal reflux Cardiovaskulära sjukdomar Helicobacter pylori Osteoartrit Tandproblem Bipolär sjukdom Depression Demens Eva Nordin-Olson 2007

3 Medicinering Flesta i gruppboenden står på kontinuerlig medicinering
Neuroleptika % Antidepressiva Bensodiazepiner Sömnmedel Antiepileptika 25-30% Laxantia Eva Nordin-Olson 2007

4 Han/hon är sig inte lik Vaxpropp Infektion Stress
Smärta, sticka, nageltrång Obstipation Sömnstörning Menstruationsrelaterat Ulcus Esofagit/reflux Hjärtsjukdom Diabetes Syn Eva Nordin-Olson 2007

5 Oro, ångest, emotionell labilitet…
Psykiskt/psykiatriskt problem? Medicinskt problem? Annat kroppsligt problem? Stressymptom relaterade till överkrav, otillräckligt stöd eller ”fel” stöd? Relaterat till funktionshindret? Eva Nordin-Olson 2007

6 ”Problembeteenden” Analys före tolkning!
Dokumentera beteendeobservationer Samband med något annat? Yttre omständighet? Kroppsligt problem? Psykiskt problem? Medicinskt problem? Relaterat till funktionshindret? Otillräckligt stöd? ”Fel” stöd? Kommunikation? Eva Nordin-Olson 2007

7 Problembeteenden forts.
Är det ett problem? För vem? Viktigt att ändra på? Beskriv Vad? När? Hur ofta? Dokumentera Analys Tolkning Eva Nordin-Olson 2007

8 Vanligaste orsakerna till problembeteende
Stress Bemötande, förhållningssätt, fel krav Kommunikationsbrist Perceptionsstörningar, sensory overload Subklinisk epilepsi Affektivt syndrom Depression Psykofarmaka Somatisk ”banal” åkomma Eva Nordin-Olson 2007

9 Några fallbeskrivningar
Kalle 43 år Socialpsykiatriskt stödboende Neuros UNS Med: NL, SSRI, Benso, Anti-ep, Anti-testosteron, sömntablett Indikation? 15 inläggningar/år 20-30 akutbesök/år VPG Eva Nordin-Olson 2007

10 Erik 54 år Utvecklingsstörning Autism Blind Rörelsehinder
Oro, inte sig lik Anfallsvis, utan yttre trigger Eva Nordin-Olson 2007

11 Göran 32 år Autism Lindrig utvecklingsstörning Tvång Lättutlöst ångest
Tilltagande oro Tjejproblem Eva Nordin-Olson 2007

12 Britta 64 år Utvecklingsstörning UNS Oro LPT x flera Ökande doser NL
Tilltagande tardiva dyskinesier Eva Nordin-Olson 2007

13 Ester 67 år Utvecklingsstörning Autism Diabetes Svårundrsökt
Rektal blödning Eva Nordin-Olson 2007

14 Tidig utvecklingsnivå Oro
Peter 27 år Tidig utvecklingsnivå Epilepsi Oro Spastisk tetrapares Kräks varje natt Sväljer lakan Eva Nordin-Olson 2007

15 Förnyad psykologutredning
Anna 46 år Downs syndrom Utvecklingsstörning + psykisk sjukdom? Gruppbostad → eget boende med 5 tim assistans/v Frekventa besök akutmottagningen Ökad medicinering, NL, SSRI, Buspiron Förnyad psykologutredning Eva Nordin-Olson 2007

16 Etiska dilemman Genomföra undersökningar, narkos?
Kränkning av integritet - försummelse Samtycke till vård Tolkningsföreträde Eva Nordin-Olson 2007


Ladda ner ppt "Vanliga problem Eva Nordin-Olson 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser