Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB"— Presentationens avskrift:

1 Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB
Framtidssyn AB futureyes Kenthy Holmgren Jan-Erik Lundström Skivfilargränd 2, 1 tr Flottiljgatan 71 Västerås box 1178 Telefon: Västerås

2 Programmet Styr för framtiden
Initierat och administrerat av utbildningsavdelningen på Praktikertjänst Deltagande handledare från Praktikertjänst Start första programmet 14 februari 2002

3 Programmet Styr för framtiden
12 enheter, totalt ca 225 personer Fyra tandläkarmottagningar Två rehabmottagningar Ett öppenvårdscentrum Fyra vårdcentraler Ett gruppboende för utvecklingsstörda

4 Programmet Styr för framtiden
Fem träffar för införande av styrkort Framtid och vision Nuläge, SWOT Styrkortet, mål och strategisk plan Handlingsplan och nyckeltal Kompetensinventering och -planering

5 Programmet Styr för framtiden
Fem träffar à 6 timmar All personal deltar Teori Grupparbeten Inga ”hemläxor” Mätning med SIQ Indicator /Praktikertjänst Indicator vid programstart och efter ca 10 månader

6 Vanligaste förväntningarna
Gemensamma och tydliga mål Verksamhetsstruktur Samarbete över gränser Ökad förståelse Respekt för varandras yrkesroller Roligt att gå till jobbet Kommunikation Egen kompetensutveckling

7 De fem viktigaste svaren
Vilka är våra kunder? Vilka produkter och tjänster ska vi erbjuda våra kunder, och hur säkerställer vi förnyelsen? Hur utformar vi en effektiv, miljöanpassad produktion, som ger hög kvalitet? Vilka kvalifikationer krävs av våra medarbetare och hur ser vår personalpolicy ut? Vilka resultat förväntas av alla ansträngningar?

8 SIQ Indicator/ Praktikertjänst Indicator

9 Målbild:17 Alla i organisationen har god tillgänglighet till aktuella fakta som behövs för att bedriva och utveckla vår verksamhet Svarsalternativ: Vet ej / förstår inte / har ingen uppfattning Detta gör vi inte/så är det inte hos oss Hos oss finns sådana ansatser, men med mycket begränsad tillämpning Så gör vi hos oss/så är det hos oss, men vi saknar regelbundenhet i tillämpning och vi utvärderar och förbättrar inte vårt arbetssätt. Så gör vi hos oss/så är det hos oss, och det finns en regelbundenhet i tillämpning och vi har börjat utvärdera och förbättra vårt arbetssätt . Detta är självklart hos oss och vi utvärderar och förbättrar regelbundet vårt arbetssätt

10 Målbild:24 Vi genomför regelbundet planerade avstämningar av hur väl våra varor, tjänster och verksamhetens duglighet överensstämmer med kundernas behov, krav, önskemål och förväntningar Svarsalternativ: Vet ej / förstår inte / har ingen uppfattning Detta gör vi inte/så är det inte hos oss Hos oss finns sådana ansatser, men med mycket begränsad tillämpning Så gör vi hos oss/så är det hos oss, men vi saknar regelbundenhet i tillämpning och vi utvärderar och förbättrar inte vårt arbetssätt. Så gör vi hos oss/så är det hos oss, och det finns en regelbundenhet i tillämpning och vi har börjat utvärdera och förbättra vårt arbetssätt . Detta är självklart hos oss och vi utvärderar och förbättrar regelbundet vårt arbetssätt

11 Vården Första mätningen

12 Futureyes raketmodell

13 VISION

14 Avgörande Framgångsfaktorer
Balanserat styrkort Mål Avgörande Framgångsfaktorer AFF Nyckeltal Kunder Produkter Processer Medarbe-tare Ekonomi

15 VISION Balanserat styrkort Mål Avgörande Framgångsfaktorer AFF Nyckeltal Kunder Produkter Processer Medarbe-tare Ekonomi När vi når visionen – hur kommer då perspektiven att se ut? Vilka är de avgörande framgångsfaktorerna för att vi ska nå målen? Vad ska vi mäta så att vi ser att vi är på väg mot målen?

16 Avgörande Framgångsfaktorer
Balanserat styrkort Mål Avgörande Framgångsfaktorer AFF Nyckeltal Kunder Mycket nöjda kunder Kundinrikta organisationen Nöjd kund-index Intäkt från bef kunder % Produkter Produkter på teknikens framkant FoU-program Teknikspaning Andel intäkt för nya produkter % Processer Enkla användbara processer och rutiner Dokumentera produktionsrutinerna Väl fungerande intranet Order/offerter Adm tid/total tid % Medarbe-tare Nöjda och kompetenta medarbetare Individuella styrkort Utvecklingssamtal Kompetensutveckling Andel fungerande styrkort % Ekonomi Uthållig lönsamhet Öka intäkterna Minska kostnaderna Marginal % Tillväxt kr

17 Primärvårdens ledstjärna
Visionen för Centrala Vårdcentralen Primärvårdens ledstjärna Våra värderingar: Medicinsk kompetens Medmänsklighet Nöjda kunder och arbetskamrater Empati, respekt och lika bemötande Delaktighet och eget ansvar Hög moral och etik

18 Avgörande Framgångs Faktorer
Centrala Vårdcentralen Vision: Primärvårdens ledstjärna Mål Avgörande Framgångs Faktorer Nyckeltal Kunder Patienter Beställare Partners Trygga och nöjda patienter Gott samarbete med beställare och samarbetspartners Tillgänglighet (hemsida, annonsering, telefoniteknik, hjälpas åt) Kundbemötande Kontaktprogram för beställare och partners Patienternas nöjd-index Beställarens nöjd-index Telefontillgänglighet % Utveckling I frontlinjen vad gäller kompetens och teknik Optimala medicinska och tekniska hjälpmedel Medicin- och teknikspaning Behovsinventering av teknik och medicin Antal timmar i externa uppdrag och föreläsningar Antal rapporterade driftstörningar Processer Tydliga, uppdaterade och dokumenterade processer Tydliga gränser Dokumentera processer och rutiner Trimma IT-verktygen Antal dokumenterade processer av totalt antal Administrativ tid / total tid, index Antal avvikelserapporter Medarbetare Nöjda och kompetenta medarbetare Attraktiv arbetsgivare Planering och genomförande av ständig kompetensutveckling Individuella utvecklingssamtal Utbildning ant dagar Trivselbarometer index Antal sjukskrivningsdagar Kö på nya platssökande, antal Ekonomi God lönsamhet Uthållig tillväxt Kostnadsmedvetenhet hos alla Likviditet kr Omsättning/mån kr

19 Spindeldiagram BSC Vården

20 Andra mätningen

21 Andra mätningen

22 Några slutsatser Arbetet med själva programmet ger
Tydliga gemensamma mål Fokus på viktigaste frågorna Fokus på förändringsarbete Alla kommer till tals Kunskap om varandra Ökat engagemang och motivation

23 Några slutsatser Kopplingen egen kompetensutveckling – verksamhetens utvecklingsbehov Vikten av förändringsarbete – vardagsarbete Vikten av balans

24 Styrkortsarbete kräver
Engagerad och motiverad ledning Tid Mod att vara långsiktig Tålamod Envishet GER Dramatiska förbättringar!

25 ”Lokalen var inte så viktig som vi trodde”
”Vi presterar mer och jobbar mindre” ”Förr räckte inte pengarna till. Nu behöver vi hjälp att investera överskottet på rätt ställen”


Ladda ner ppt "Två företag i samarbete Erfarenheter och effekter i Praktikertjänst AB"

Liknande presentationer


Google-annonser