Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götaland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götaland."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götaland

2 Det regionala utvecklingsuppdraget - försöket
Ansvara för strategin för Västra Götalands långsiktiga utveckling Ansvara för planen för investeringar i den regionala trafikinfrastrukturen Ansvara för de regionala utvecklingsmedlen Ansvaret togs över från staten (länsstyrelsen) 1999 och är t.v. ett försök t.o.m. 2010

3 Tillväxtarbetet i Västra Götaland
Hållbar utveckling är grunden Vision Västra Götaland är den gemensamma plattformen Från regionalpolitik till tillväxtpolitik Kultur och miljö integrerade i regional tillväxtpolitik Utnyttja regionens storlek och resurser för spridning av kunskap och kompetens i hela regionen Identifiera system och drivkrafter för tillväxt Utveckla gränssnitten inom organisationen t.ex. kultur och näringsliv, hälsa- och sjukvård och ekonomisk tillväxt Mandat och storlek ger möjlighet att agera Ekonomiska resurser

4 Strategier för tillväxt och utveckling i Västra Götaland
Nationella strategin Vägledande för utvecklings-strategier och tillväxtprogram Ramverk för EUs struktur-fonder Strategier för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Regionala program för tillväxt i Västra Götaland Vision Västra Götaland ”Det goda livet” Tillväxtprogram för Västra Götaland Fyra delregionala program Budget för resp. verksamhet EU program Mål 2 Västsverige (Västra Götaland +Halland) Regional konkurrenskraft och sysselsättning Mål 3 Territoriellt samarbete Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Sverige-Norge Nordsjön, Östersjön LBU Verktyg EU:s 7e ramprogram för forskning utveckling och demonstration

5 Erfarenheter av det nya och större
Ny region ger nya konstellationer – ny vitalitet Större kraft i att hävda Västra Götalands intressen Tidigare gränser luckras upp när man ser resultat av att agera i en större region Nya möjligheter för planering och strukturella beslut – potential, robusthet Delarna växer samman – bättre kommunikationer, vidgade arbetsmarknader Kulturutbudet sprids – ökad tillgänglighet i hela Västra Götaland Nya former för samverkan

6 Lokala arbetsmarknader år 1980 och 2003
9 LA-områden 20 LA-områden Källa: SCB

7

8

9 Kommunernas region Flytta ner kartan? – 49 kommuner – en region

10

11 Beslutsstruktur för strategiska frågor i beredningsgrupperna
Regionstyrelsen Regionen Partnerskap Beredningsgr Kommunförbundet i Göteborgsregionen Kommunförbundet i Sjuhärad Kommunförbundet i Skaraborg Kommunförbundet i Fyrbodal Partnerskap Partnerskap Partnerskap Partnerskap

12 Några reflektioner utifrån kommunperspektivet
Efter hand bättre samordning av utvecklingsarbetet i Västra Götaland. En gemensam vision ger en stark sammanhållande struktur i arbetet. Ökad ömsesidig förståelse för varandras uppdrag. En känsla av att bättre resultat har uppnåtts på t.ex. infrastrukturområdet, IT-utveckling.

13 Reflektioner forts. Överväganden:
Kan 49 kommuner utveckla sin samverkan i andra former? Agera som en (1) part? Mängdproblem! Hur balanserar man en stor stad/kommun mot de mindre kommunerna?

14 Samverkan Länsstyrelsen-Västra Götalandsregionen
Gemensam rapport Länsstyrelsen-regionen om erfarenheter Avtal om uppgiftsfördelning och samverkan Goda erfarenheter av samverkan Modellen med direktvalt politiskt organ och tydlig statlig företrädare ger klar rollfördelning Fördelar med större geografi – potential för utveckling och effektivitet Spridd geografisk lokalisering – har fungerat.


Ladda ner ppt "Västra Götaland."

Liknande presentationer


Google-annonser