Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping"— Presentationens avskrift:

1 HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping
- en handbok i mät- och kartfrågor HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping Anders Alfredsson

2 HMK –en handbok i mät- och kartfrågor
Projektet HMK Allmänt HMK-Geodesi Dokumentationens struktur GNSS-modulen Status just nu Tidsplan 2014

3 De som arbetar med HMK-Geodesi
Arbetsgrupp från geodesienheten på Lantmäteriet Projektledning och styrgrupp, Lantmäteriet Externa resurser i form av författare, granskare och referenspersoner. Kommunikatör och stödresurs, Lantmäteriet

4 Bakgrund HMK HMK – Handbok till Mätningskungörelsen – gavs ut Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upphandling av mättjänster 9 delar HMK-Geodesi, Stommätning HMK-Geodesi, Detaljmätning HMK-Geodesi, Markering HMK-Geodesi, GPS HMK-Fotogrammetri HMK-Digitalisering HMK-Databaser HMK-Kartografi HMK-Juridik Teknikutveckling m.m. har gjort handböckerna delvis eller helt inaktuella Mätningskungörelsen är upphävd Ny vägledning behövs! 4

5 Vad ska HMK vara? vilket innebär nya möjligheter men ställer nya krav
Vi vill att HMK ska vara en handbok för en ny tid där nya människor i nya roller ska använda nya metoder och ny teknik i nya tillämpningar och nya branscher vilket innebär nya möjligheter men ställer nya krav

6 Projektet HMK HMK Introduktion HMK Geodatakvalitet
HMK Ordlista och förkortningar HMK Geodatainsamling HMK Geodesi HMK Bilddata Kärndokument HMK Höjddata GNSS Terrester mätning Stöd för metodval HMK Laserdata HMK Fotogrammetrisk detaljmätning Publiceras löpande på: lantmateriet.se/hmk

7 HMK-Geodesi Ersätta tidigare utgivna stöddokument inom geodetisk mätning, t.ex. äldre HMK Sätta en branschstandard Vara till stöd både för vetgiriga och vid upphandlingsförfaranden Omfatta de mätmetoder som används vid olika tillämpningar

8 Aktuell status Under 2013 har vi: Utarbetat struktur
Prioriterat ordning på mätmetoder/moduler Stämt av arbetet med workshops Initierat tester av beräkningsstrategier för statisk GNSS Påbörjat författande av modulen GNSS Hittills under 2014: Arbetat med strukturen för ”Stöd för metodval” Format och beskrivit nivåer i RTK-kapitlet

9 HMK-Geodesi, struktur Kärndokument
GNSS -RTK -Statisk mätning -Dynamisk mätning -DGNSS -PPP Stöd för metodval -Olika mätmetoder -Hänvisningar Terrester mätteknik -Totalstation -RUFRIS -Avvägning Handbok Upphandlingsunderlag

10 Kärndokument Övergripande dokument som behandlar geodetisk mätning generellt. Grundläggande referenssystemsfrågor, kartprojektioner, transformationer m.m. God mätsed, mätteknisk färdighet.

11 Moduler Utförandebeskrivningar av olika mätmetoder.
Levande beskrivningar som kan läggas till eller tas bort. Skall- och bör-krav beskrivet till respektive metod.

12 Bakgrund Nuvarande stöddokument täcker inte upp behovet som finns för att beskriva ett flöde som kan fungera som stöd vid upphandling och utförande. Mer komplexa mätmetoder kräver - förutom ett mer omfattande stöd – även råd och riktlinjer för tillämpningar som inte kräver den absolut högsta kvalité. Nuvarande stöddokument Checklista för nätverks-RTK Kortmanual för SWEPOS nätverks-RTK-tjänst Äldre HMK-skrifter (täcker ej in RTK-mätning)

13 HMK Geodesi: GNSS-modul
Fokuserad på ”praktiskt handhavande” Kopplingen till ”stöd för metodval” görs utifrån val av olika mätnivåer Mätmetoder som kommer beskrivas: RTK (Nätverks-RTK, enkelstations-RTK och Virtuell Rinex) Statisk GNSS DGNSS Dynamisk mätning PPP (Precise Point Positioning) GNSS Stöd för metodval Terrester mätteknik Kärndokument

14 Statisk GNSS Ett kapitel inom modulen GNSS
Under hösten gjordes en förstudie innehållande litteraturstudier samt telefonintervjuer. Tester av beräkningsstrategier initierades. Fortsätter under våren med utredning och författande av kapitlet

15 Beräkningsstrategier
Genom att testa olika beräkningsstrategier avgöra hur beräkning av statisk GNSS bör utföras med dagens förutsättningar. GPS eller GPS/GLONASS, L1/L3, observationstider, baslinjelängder, utjämningsalternativ m.m.

16 Nuvarande stöddokument
Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Checklista för nätverks-RTK Mätningsförfarande och kontrollmetoder Ger en allmänbeskrivning av parametrar som påverkar GNSS-mätning, samt råd och riktlinjer för kontrollmetoder och kvalitetsparametrar (QC)

17 Förslag till mätnivåer för RTK-mätning
#1 #2 #3 #4 #5 Terrester mätning Statisk GNSS Stöd för metodval Nivåerna baseras på mätparametrar som är påverkningsbara, t.e.x Sessionslängd Tidsseparation Kontroll av mätning Till varje nivå ska även ett redovisningskrav vara kopplat, ”lätt” ”medel” ”tung” Lätt: Roverutrustning, satellitsystem, Mättid, Interna kvalitetstal… Medel: Avstånd till närmaste ref.station, Korrektionsålder (bortfall), jonosfärsaktivitet… Tung: Förtätningsgrad, höjdskillnad, väder, SNR-tal

18 Förslag till mätnivåer för RTK-mätning.

19 Undersökningar RTK De parametrar som ligger till grund för riktlinjerna i kapitlet behöver verifieras. Undersökningar kommer att göras på mätdata för att fastställa rekommendationer på t.ex. tidsseparation mellan mätsessioner. Vilka undersökningar som krävs för att komplettera nuvarande riktlinjer bestäms i närtid.

20 Exempel på mätmiljöer Lätt: Öppen sikt, inga reflekterande underlag (t.ex. vatten) Måttlig: Sikthinder i en riktning, risk för flervägsfel från gata och vattendrag Svår: Sikthinder i flera riktningar, medelhöga byggnader vilket kan medföra flervägsfel och ökad PDOP Mycket svår: Byggnader i flera riktningar, stor sannolikhet för ökat PDOP och flervägsfel 1 2 3 4

21 Avgränsningar HMK-Geodesi kommer inte att behandla specifika tillämpningar som t.ex. maskinstyrning. HMK-Geodesi kommer inte heller att ta upp direkta kostnadsaspekter. Eventuellt kommer ”kostnaden” för mätning in som en (subjektiv) tidsuppskattning för respektive metod.

22 Stöd för metodval Stöd för att välja mätmetod med nivå
Direkta hänvisningar till övriga delar i dokumentationen, främst till moduler. Används i första hand som ingång i anbudsförfaranden, både för beställare och utförare.

23 Förutsättningar vid metodval
Krav från beställare Kvalité (mätosäkerhet och redovisning) Tillämpning (vad som skall göras) Tillåten tidsåtgång (indirekt kostnad) Referenssystem Faktiska förutsättningar (miljön för mätprojektet) Siktbegränsningar Kommunikation Referensnät (Tillgång till stomnät och Tjänst)

24 Stödet för metodval Stöddokumentet kommer att följa det logiska flödet för metodval. Kvalitetskrav är den inledande parametern. Tillsammans med faktiska förutsättningar ges riktlinjer om lämplig metod och nivå.

25 Tidsplan 2014 Tidpunkt Händelse Jan-feb Stöd för metodval – Utformning
RTK-kapitel Mars Klargöra vilka undersökningar som krävs för att färdigställa RTK-kapitel April Stora delar av Kärndokument klart Start av modulen Terrester mätning Maj GNSS-modul, prioriterade delar klar sånär som vidare undersökningarna Aug Komplettas med resultat från undersökningar Sep-okt HMK-Geodesi klart för granskning Dec HMK-Geodesi v1.0 publiceras

26 Presentationer under 2014 Datum Händelse 5-7 februari
Geodesidagarna, Upplands-Väsby 19-21 mars Kartdagarna, Jönköping 14-16 maj MätKart, Kristianstad 17-21 juni FIG, Kuala Lumpur 1-5 september NKG, Göteborg Hösten HMK – Roadshow

27 Mer information om HMK


Ladda ner ppt "HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping"

Liknande presentationer


Google-annonser