Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län"— Presentationens avskrift:

1 Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län
Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro

2 Varför detta projekt? Landsbygdsbutiker har ofta tufft!
Landsbygdsbutiker är enormt viktiga! Landsbygdsbutiker har energibesparingspotential! Landsbygdsbutiker har överlevnadspotential! En på olika sätt viktig målgrupp att arbeta med!

3 Att rigga ett projekt Analys av viktiga aktörer Butikerna Energi- och klimatrådgivarna, Energikonsult, Landsbygdsmentorerna, Länsstyrelsen och Energikontoret Möjlig finansiering Koppling till energifrågan: Energimyndigheten Koppling till det servicestrategiska: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Länsstyrelsen Örebro län

4 En välfungerande referensgrupp A & O!

5 Projektets mål och hur har det gått?
att ta fram utbildning och utbildningsmaterial för energi- och klimatrådgivning i butiksmiljöer JA! att genomföra utbildningen - teori och praktik JA! att 15 butiker får en energianalys JA! att ta fram en enkel informationsbroschyr till ”alla” butiker i landet. JA! att 15 butiker söker investeringsstöd INTE RIKTIGT …

6 Så här har det gått med investeringsstödansökningarna
6 av 15 har sökt hittills. Ytterligare 7 vill söka till investeringar senare totalt 13 av 15 En butik har gjort stora åtgärder men vill inte söka stöd. En butik har inte mycket planer för framtiden. OBS. 4 av 15 butiker har bytt ägare under projekttiden.

7 Åtgärder med investeringsstöd
Exempel på gjorda investeringar: Glasdörrar till kylmöblerna Nya effektivare kylmöbler Byte av fönster Investering i nya värmesystem (från fossilt till förnybart!) Planer för senare investeringar Framför allt olika typer av investeringar i kylmöbler

8 Åtgärder utan investeringsstöd
Alla butiker har gjort energibesparande åtgärder! Exempel: Timers till drickakylar Justering av ventilationen Justering av temperaturer i kylmöbler Justering avfrostning Byte av huvudsäkring, t.ex. från 65A till 35A En av butikerna säger sig spara 5 procent på dessa tre åtgärder

9 Investeringskostnad kontra payofftid
* * Investering utan externt stöd.

10 Investeringskostnad kontra payofftid
Styrsystem ventilationen, lock till frysarna, tilläggsisolering av vinden. * * Investering utan externt stöd.

11 Investeringskostnad kontra payofftid
T.ex. ny entrédörr, luftsluss till ytterdörren. Arbetsmiljösynpunkt!

12 Investeringskostnad kontra payofftid
Justering av temperaturer och ventilationen, rengöring, installation av timers

13 Investeringskostnad kontra payofftid
Styrsystem ventilationen, lock till frysarna, tilläggsisolering av vinden. T.ex. ny entrédörr, luftsluss till ytterdörren. Arbetsmiljösynpunkt! Justering av temperaturer och ventilationen, rengöring, installation av timers

14 Butikers synpunkter 12 månader efter
Butikerna tyckte att det var positivt att delta i projektet. Vissa har varit lite skeptiska i början och förstod inte hur detta skulle hjälpa dem men har ändrat sig under projekttiden. Intresset för energifrågor har ökat, och man har i flera fall blivit förvånad över effektiviseringspotentialerna. Butikerna har inte varit medvetna om hur mycket små saker man kan göra för att förbättra ekonomin. Flera säger sig ha fått en annan syn på energiförbrukningen.

15 Projektets långsiktiga mål
De långsiktiga målen som ligger utanför projektet är 5-10 % energibesparingar i butiker som inte gör nyinvesteringar och 15-25% energibesparing i butiker som gör investeringar. Möjligt? Potential finns enligt dessa 15 butiker!

16 Tack! Päivi Lehtikangas Energikontoret Regionförbundet Örebro
PS. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!


Ladda ner ppt "Energieffektivisering i landsbygdsbutiker i Örebro län"

Liknande presentationer


Google-annonser