Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Galgvreten, Enköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Galgvreten, Enköping."— Presentationens avskrift:

1 Galgvreten, Enköping

2 Problembeskrivning Läckande värmekulvert
Läckande varmvatten- och VVC-kulvert

3 Åtgärdsbeslut Beslut på tvingande åtgärder
Byta ut gamla och undermåliga kulvertsystem

4 Uppsida För att få ekonomisk uppsida på projektet gjordes en jämförande LLC-kalkyl på ett byte från befintlig fjärrvärme till egenproducerad energi för uppvärmning och vatten via en bergvärme-anläggning

5 Termiskt responstest av energibrunn
Termiskt responstest av energibrunn. Görs för att säkerställa att det borras rätt antal energibrunnar

6 Driftsekonomi Energibesparing 66%
Energibesparing på 66%

7 Rätt dimensionering = bäst besparing Mer än 1 miljon i besparing första året!

8 Uteluftsvärme för varmvatten sommartid & återladdning av energibrunnar

9 Åby 1:53, Västerhaninge

10 Huvudsakliga uppdraget
Området som omfattar 469 lägenheter uppfördes i början av 60-talet och är i många stycken välbevarat och tidstypiskt. Området är idag i stort behov av renovering och upprustning. Fasader behöver ses över, stammar behöver bytas, inte minst måste energifrågan lösas på ett bra sätt.

11 Mål och visioner • Att skapa ett energisnålt bostadsbestånd med minimal CO2 belastning • Att skapa och utforma passiv-intelligent hus där byggnad och teknik samverkar på ett optimalt sätt • Att skapa ett område som kan tjäna som föredöme för framtida ROT-projekt.

12 Åtgärder Nya välisolerade fasader med ett bra U-värde
Stambyte med badrumsrenovering Nya fristående balkonger för att undvika köldbryggor Tilläggsisolering och upprustning av tak Uppsägning av fjärrvärmeleverantören Egen värmeproducerande energiförsörjning via en kombination av bergvärme och frånluftsvärme-anläggning

13 Systemuppbyggnad

14 Slutmål - Slutmålet var att energimässigt från idag 188kW/m² till 45kW/m² och år nå passivhus normen och att samtidigt öka hyresintäkter efter utförda arbeten.

15 Sammanfattning - Efter utfört ROT-projekt ha uppnått våra mål och visioner genom att med sänkta energikostnader delfinansiera investeringen i områdets upprustning.

16 Positivt ekonomiflöde
1. Tvingande åtgärder 2. Hyreshöjning efter stambyte och nya badrum. Nya balkonger och större yta för uthyrning. Minskad energiförbrukning. 3. Minskade driftskostnader efter byte från fjärrvärme till värmepumpar.


Ladda ner ppt "Galgvreten, Enköping."

Liknande presentationer


Google-annonser