Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effekter och upplevelser av kontakten med energi- och klimatrådgivare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effekter och upplevelser av kontakten med energi- och klimatrådgivare"— Presentationens avskrift:

1 Effekter och upplevelser av kontakten med energi- och klimatrådgivare
Resultat från 686 intervjuer med personer som varit i kontakt med rådgivarna, 2009

2 Urval Energi- och klimatrådgivare rekryterade intervjupersoner i samband med rådgivningstillfället De personer som tackade ja utgjorde ett bruttourval på 1242 individer, detta reducerades till ett urval på 1087 personer på ointresse att delta samt ogiltiga nummer 686 personer har intervjuats, en svarsfrekvens på 63 procent En uppföljning gjordes med 80 personer från 2008 års undersökning, dessa hade som avsikt att genomföra åtgärder inom sex månader

3 Frågeområden Anledning till kontakten med rådgivaren
Upplevelse av kontakten med rådgivaren Information om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Effekter av rådgivningen Förbättringsförslag Bakgrundsvariabler

4 De intervjuade 696 intervjuer genomfördes

5 Vilket område vill man ha information om?
Exempel på annat: - Övrig uppvärmning - Radonmätning Bastal: 686

6 Varför kontaktar man energi- och klimatrådgivningen?
Exempel på annat: - opartiska kontakt vid val av uppvärmning - vill minska energikostnad Bastal: 686

7 Har man planerat att göra åtgärd/inköp innan kontakten?
Bastal: 686

8 Har man tidigare sökt kontakt med den kommunala energi- och klimatrådgivningen?
Bastal: 686

9 Hur fick man kännedom om energi- och klimatrådgivningen?
Exempel på annat: - seminarium - energibolag Bastal: 686

10 Upplevde intervjupersonerna att de fick den hjälp de behövde?
Bastal: 686

11 Upplevelsen av rådgivarnas bemötande
Bastal: 686

12 Var råden lätta att förstå?
Bastal: 686

13 Några citat ”De pratade i klartext. De namnger inga företag, för det får de ju inte, men man får reda på energibesparingen, ungefär "Vilka är bäst, vilka ger det bästa resultatet?”” ”Ja, eftersom han gjorde tydliga kalkyler över alternativen. Lättförståligt för någon som inte har några kunskaper innan.” ”Det beror på vilka frågor man ställer, men han gjorde det tekniska begripligt. Även om jag kan lite teknik, så gör han det man vill veta förståeligt.”

14 Gavs det kompletterade material eller hänvisningar vid kontakten?
Exempel på annat: - övriga hänvisningar - kalkyler/räkneexempel Bastal: 686

15 Ledde kontakten till ny kunskap?
Bastal: 686

16 Några citat om ny kunskap
”Att det inte var lönsamt att investera i det jag tänkt göra så jag avstod.” ”Att det var ett bra val jag tänkt. Generellt vilka uppvärmningssystem som rekommenderas och vad respektive system har för olika vinningar.” ”Det var i princip som att ta in offerter. Men om man gör det har man bara företagens information att lita till. Med rådgivningens information var det bra, eftersom de talade om hur bra olika fabrikat var utifrån deras mätningar.” ”Fick reda på att många tror att det drar genom otätade fönster och så men att det ofta inte är där man förlorar energi utan på andra sätt. man gjort av med och så vidare.”

17 Hur togs kontakten med rådgivaren?
Bastal: 686

18 Väntan innan kontakt Bastal: 519

19 Effekter Knappt hälften (44 procent) har gjort åtgärder eller inköp som följd av rådgivning Hälften uppger att de tipsat andra om energi- och klimatrådgivningen Exempel på åtgärder är: tätningsarbete, installation av värmepumpar eller bergvärme, bytt fönster, bytt till pelletspanna etcetera Två av tio säger att de planerar att göra åtgärder eller inköp inom de kommande sex månaderna.

20 Vad har åtgärden/investeringen lett till?
Bastal: 686

21 I vilken utsträckning upplevs intervjupersonen haft nytta av rådgivningen?
Bastal: 686

22 Har ROT-avdraget påverkat beslutet att genomföra åtgärd?
Bastal: 389

23 Har någon form av energibidrag påverkat beslutet att genomföra åtgärd?
Bastal: 389

24 Vilken informationskälla har haft störst betydelse för beslut?
Bastal: 389

25 Förbättringsförslag citat (1)
”De är väldigt opartiska och det skulle vara skönt om de kunde ge mer direkta rekommendationer om vilka uppvärmningsalternativ som är bra och inte. Då tänker jag på märken och så vidare.” ”Det första jag tänker på är att det skulle vara lättare att komma fram till dem, jag sökte på Internet kom in på någon sida sedan vidare och vidare, länk efter länk. Så tillgängligheten skulle absolut kunna bli bättre. Sedan det jag var inne på tidigare; bemötandet, de skulle gärna få vara självsäkrare och professionellare.”

26 Förbättringsförslag citat (2)
”Det skulle vara bra om man kunde anlita någon som kommer och tittar på huset och som efter det kan ge en råd. Så att rådgivaren har mer insikt i vad han rådger om. Sen skulle det inte skada om man fick mer konkret information, ex. en broschyr eller liknande.” ”Ja, jag skulle vilja att man på något sätt får en skriftlig sammanfattning på det som sagts då man snabbt glömmer. Det skulle vara toppen, antingen att rådgivaren fyller i något formulär på en gång och lämnar eller att han skriver ihop en sammanfattning och skickar senare.”

27 Uppföljning av 2008 års undersökning - intervjuer med de som angav att de skulle genomföra åtgärd eller inköp inom sex månader

28 De intervjuade - uppföljning
Bastal: 80

29 Effekter Drygt hälften (54 procent) har gjort åtgärder eller inköp som följd av rådgivning Hälften uppger att de tipsat andra om energi- och klimatrådgivningen Exempel på åtgärder är: isolering, byte av elpanna till värmepump, temepratursänkning, byte av oljepanna etcetera. Två av tio (23 procent) säger att de planerar att göra åtgärder eller inköp inom de kommande sex månaderna.

30 Anledning till att åtgärd inte genomförts
Bastal: 36

31 Vad har åtgärd lett till?
Bastal: 43

32 I vilken utsträckning upplevs intervjupersonen haft nytta av rådgivningen?
Bastal: 80

33 Har ROT-avdraget påverkat beslutet att genomföra åtgärd?
Bastal: 52

34 Har någon form av energibidrag påverkat beslutet att genomföra åtgärd?
Bastal: 52

35 Vilken informationskälla har haft störst betydelse för beslut?
Exempel på annat: - Energimyndigheten - eget sund förnuft - leverantören Bastal:52

36 Förbättringar - citat ”Betaltjänst för att få använda energikamera så man kan se vart det läcker energi.” ”Att de borde informera mer om att möjligheten finns, att få råd och tips därifrån.” ”Det krävs nästan hembesök. Det är en ganska stor uppgift att diskutera.” ”De får ju inte konkurrera med företagen. Där är knuten.” ”Det är så liten text på nätet. Jag såg inte vad som stod där.” ”Kunde ha mer utbildning för dem som behöver större stöd.”

37 Sammanfattning (1) Genomgående positiv bild av bemötande och nyttan av rådgivningen Rådgivningen har anses ha tydlig inverkan på åtgärder och inköp som görs Andelen som genomfört eller planerar att genomföra en åtgärd ökar jämfört med 2008 De flesta intervjupersoner har bara kontaktat rådgivaren vid ett tillfälle, då i samband med att man planerar en åtgärd/inköp.

38 Vanligaste frågeområdena rör värmesystem
Sammanfattning (2) Många kontaktar rådgivaren för att få ny information. Alltså kommer rådgivningen in tidigt i beslutsprocessen. Andelen som upplever sig få ny kunskap är större än de som söker ny kunskap. Vanligaste frågeområdena rör värmesystem Telefonkontakt är den vanligaste kontaktformen, men direktkontakterna ökar

39 Att diskutera Åtgärder och beslut innebär ofta betydande investeringar vilket kan skapa oro. Flera efterlyser större mer personlig och djupgående rådgivning, t ex hembesök. Kan dessa behov mötas? Kan rådgivarna ge direkta förslag på lokala energikonsulter och fortfarande vara partiska? Det är fortfarande försvinnande få som frågar om klimatrelaterade frågor, förutom energi. Kan begreppet energi- och klimatrådgivare leda till förvirring?


Ladda ner ppt "Effekter och upplevelser av kontakten med energi- och klimatrådgivare"

Liknande presentationer


Google-annonser