Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Malung-Sälens kommun. Malung-Sälens kommun med drygt 10 000 invånare ligger i det natursköna Dalarna. Kommunen är en av Sveriges största.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Malung-Sälens kommun. Malung-Sälens kommun med drygt 10 000 invånare ligger i det natursköna Dalarna. Kommunen är en av Sveriges största."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Malung-Sälens kommun

2 Malung-Sälens kommun med drygt 10 000 invånare ligger i det natursköna Dalarna. Kommunen är en av Sveriges största med en area på 43 kvadratmil. Vi erbjuder tillgång till avancerad informationsteknik, konkurrenskraftig serviceverksamhet och kommunalt framtidstänkande.

3 Fakta om Malung-Sälens kommun

4 Störst på vinterturism  Vi är Nordens största vinterturismkommun.  Vi har evenemang i världsklass.  Malung-Sälen placerar sig i Topp 10 i undersökningar om landets bästa skolkommun.  Kommunen lyfts fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) som ett föredöme när det gäller individanpassad äldreomsorg.

5 En företagsam befolkning  Andelen företagsamma människor i Dalarna ökar och nådde under förra året den hittills högsta noteringen.  Malung-Sälen har länets mest företagsamma befolkning, där 15,6 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvarar för ett företag.  Kommunens näringslivsenhet erbjuder information och rådgivning om allt som rör företag, exempelvis nyetablering, lokaler, affärsutveckling och landsbygdsutveckling.

6 Sysselsatta per bransch

7 Turismens ekonomiska betydelse

8 Vikande befolkningsunderlag men många övernattande besökare

9 Investeringar för att skapa internationell helårsturism

10 Helårsturismen utvecklas  Helårsturism en förutsättning för destinationsutveckling, och en livsviktig konkurrensfördel när vintermarknaden försvagas.  Helårsturism skapar kontinuitet i företagande, men samtidigt en utmaning när det gäller försörjning av kompetent arbetskraft, exportmognad för företag i en bransch med låg lönsamhet.  Helårsturismen har ökat: cykeltrenden, nya målgrupper söker sig hit, gästens jakt på nya upplevelser, aktiv semester, vildmark, tystnad, stillhet och andra naturupplevelser.  Helårsturismen utvecklas också tack vare våra stora evenemang som drar till sig fler återkommande besökare under alla årstider.

11 Investeringar för framtida behov  Investering i nytt reningsverk för 80 mkr  Arbete pågår med en övergripande VA-plan  Borrning efter nya vattentäkter i Sälen  Ökat fokus på samhällsbyggnad i Sälens by  Förberedelser för utbyggnad av bredband  Beredskap för att hantera ett ökat antal helårsanställda i turismnäringen  Slutrapport inom kort från biogasutredningen

12 Samarbetet med SITE

13 Ett givande samarbete med SITE 2011-2013  Projektet har bevakat viktiga utvecklingsfrågor och initierat nya gränsöverskridande samarbeten: exempelvis offentlig- och privat sektor, Region Dalarna, Länsstyrelsen, Trafikverket och destinationsbolag/sällskap.  SITE har lyft upp trafik-, väg- och intrastrukturfrågorna på dagordningen och bidragit med en större helhetssyn, samt skapat viktiga regionala och nationella nätverk för fortsatt samverkan och utveckling.  SITE och näringslivsenheten har i samverkan identifierat nya målgrupper, nya reseanledningar, nya produkter och tjänster gentemot företag, lokalförvaltning och landsbygdsutveckling.  I samverkan initierat innovativa utbildningsprojekt för att öppna regionen mot den internationella marknaden.

14 Framtida samarbete med SITE

15 Det framtida samarbetet  Positivt inställda till ett fortsatt samarbete med SITE 2  Har vi något att samarbeta om är vi naturligtvis intresserade, även utan ett SITE 2  InterReg eller inofficiella projekt är inte avgörande, utan att det finns bra projekt.  Finansiering? Medfinansiering av projekt får avgöras från fall till fall.

16 Airport Center

17 Planer på ett Airport Center  Airport Center är en viktig motor för ett fortsatt positiv utveckling  Malung-Sälens kommun har förvärvat och upplåtit mark för Airport Center  Myndigheter och kommunala instanser samverkar i dag  Finns ett behov av utökad kollektivtrafik även ifall projektet inte blir av  Kommunkoncernen satsar på kommunal infrastruktur och energiförsörjning när planerna förverkligas

18 I Malung-Sälen väljer vi att leva närmare det som verkligen betyder något. Det kan vara frisk luft, fjäll, skidåkning, skoterkörning, fiskesjöar och vildmark. Tack för att vi fick berätta om oss!


Ladda ner ppt "Välkomna till Malung-Sälens kommun. Malung-Sälens kommun med drygt 10 000 invånare ligger i det natursköna Dalarna. Kommunen är en av Sveriges största."

Liknande presentationer


Google-annonser