Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patricia Staaf • Föreståndare Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö högskola (tidigare prefekt med uppdrag att arbeta högskoleövergripande med breddad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patricia Staaf • Föreståndare Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö högskola (tidigare prefekt med uppdrag att arbeta högskoleövergripande med breddad."— Presentationens avskrift:

1 Patricia Staaf • Föreståndare Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö högskola (tidigare prefekt med uppdrag att arbeta högskoleövergripande med breddad rekrytering) • Ordförande nätverket Include: ett nationellt nätverk för ökad kunskap och erfarenhetsutbyte kring breddad rekrytering, inkludering och likabehandling patricia.staaf@mah.se

2 Högre kvalitet eller breddad rekrytering? Hur definieras kvalitet???

3 Varför breddad rekrytering? • Högskoleförordningen • Politiska trender • Rättvisa och demokrati • Spegla samhället • Bredd för spets • Breddad rekrytering = ökad rekrytering • Kvalitet i sig både: under utbildning och efter Olika drivkrafter för att bredda rekryteringen samverkar (konkurrerar?). Utgångspunkten kan påverka utfallet

4 Bredden måste tas tillvara för att vara en tillgång - en pedagogisk utmaning, inte ett studentproblem Ålder, kön, erfarenheter, perspektiv, Lärstilar, förväntningar, motivation, självbild Definiera vad som krävs, urval en möjlighet Inte sänka krav utan förtydliga dem, introducera, öva Studentaktiva arbetsformer, varierade examinationsformer

5 Ett inkluderande förhållningssätt i hela organisationen Från: Individuella lösningar som kompenserar individen Stöd som komplement till ordinarie verksamhet Anpassning till ”mall” Till: Generella lösningar som inkluderar alla, gynnar alla Generiska färdigheter en del av ordinarie verksamheten ( ex WAC) Ta till vara mångfald

6 Helhetsperspektiv • In – under – ut • ”Breddad rekrytering” relaterar till: jämställdhet, likabehandling, rekrytering, validering, karriärplanering, pedagogisk utveckling, kompetensutveckling, kvalitetsarbete… • Dialog och samarbete, ”korsrepresentation”

7 RASK Redskap för akademiska studier och karriär  Studieteknik  Muntlig framställning  Akademisk text  Karriär  Studying in Sweden  Oral presentation Academic Writing I - III Oral Technical Presentation Akademiskt språkbruk (kurs inom program) Svenska för studier på högskola English Basics for University I och II Collegetermin Nya vägar till arbetsliv/utbildning STUDIEVERKSTAD STUDIEVERKSTAD BEHÖRIGHET FÖR HÖGSKOLESTUDIER Följa upp, utvärdera, forska Tillträde: validering, reell kompetens, urval Utveckla högskole- pedagogik Track- it: följa studenten in-under-ut Basår Behörighets- givande kurs Studie- & karriärplanering Student- mentorer

8 Vad kan ledningen göra? Exempel från Malmö • 14 postdoktorer under två år • Rektorsuppdrag till institution att arbete högskoleövergripande • Inte bygga på eldsjälar utan skapa strukturer • Stå för en nkluderande värdegrund • Målbild studenter handlingskompetenta, förändringsbenägna • Metodutveckling för att ta tillvarata mångfald prioriterad satsning 2014 – 2016 • Utlysa pedagogiska utvecklingsmedel • Beakta mångfald och syn på mångfald i rekrytering • Följa upp både studenter och verksamhet

9 Framgångsfaktorer


Ladda ner ppt "Patricia Staaf • Föreståndare Centrum för akademiskt lärarskap, Malmö högskola (tidigare prefekt med uppdrag att arbeta högskoleövergripande med breddad."

Liknande presentationer


Google-annonser