Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

31.5.2004/LMRHH-seminarium SAMARBETE PÅ SVENSKA MELLAN HÖGSKOLOR I HELSINGFORS Rapport utförd på uppdrag av RHH (Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "31.5.2004/LMRHH-seminarium SAMARBETE PÅ SVENSKA MELLAN HÖGSKOLOR I HELSINGFORS Rapport utförd på uppdrag av RHH (Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen."— Presentationens avskrift:

1 31.5.2004/LMRHH-seminarium SAMARBETE PÅ SVENSKA MELLAN HÖGSKOLOR I HELSINGFORS Rapport utförd på uppdrag av RHH (Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen i Helsingfors) inför Seminarium om högskolesamarbete på svenska i Helsingfors 31.5.2004

2 31.5.2004/LMRHH-seminarium  Inbegriper RHH-högskolorna HU, SSKH, Hanken, Arcada  Tillfrågade: i första hand prefekter & professorer  Tidsram: februari-maj 2004

3 31.5.2004/LMRHH-seminarium INFORMATION OM:  Samarbete på svenska i Helsingfors  Erfarenheter av samarbete  Behov/möjligheter för ytterligare samarbete

4 31.5.2004/LMRHH-seminarium VEM SAMARBETAR MED VEM KRING VAD? 1/2  Alla RHH-högskolor involverade i någon form av samarbete med de övriga RHH-högskolorna  Inom ämnesområde: t.ex. –Vårdbranschen (HU, SSKH, Arcada) –Media (HU, SSKH, Arcada, Konstindustriella högskolan) –Juridik (Rättsam/HU, SSKH, Hanken) –Samhällsvetenskap (HU, SSKH) –Ekonomi (Arcada, Hanken) –Språk (Språkalliansen) –Begränsat inom teknik (Arcada, TH)

5 31.5.2004/LMRHH-seminarium VEM SAMARBETAR MED VEM KRING VAD? 2/2  Inom ”delområden”: t.ex. –Svenska (HU/Nordica & SSKH) –Statistik / Statistisk databearbetning (SSKH & Hanken, HU/ped. & Arcada) –Forskningsmetodik (HU/sv & SSKH) –Vetenskapligt skrivande (inom HU, Språkalliansen)  Mellan ämnesområden: t.ex. –medicin/litteratur (inom HU) –filosofi/matematik, filosofi/historia (inom HU) –språk/ekonomi (HU/Nordica & Arcada) –tyska/handelsrätt (inom Hanken) –engelska/turism (inom Arcada)

6 31.5.2004/LMRHH-seminarium FORMER AV SAMARBETE 1/3 (ORGANISERING)  Handledning av studerande från andra enheter  Gästande lärare eller lärarutbyte  Studenterna rör sig dvs. ges möjlighet att delta i undervisning vid annan enhet, även för biämne (även utanför JOO/Studiepasset)  Gemensamma lärare dvs. två eller flera enheter delar på samma lärare (t.ex. inom Språkalliansen, mellan Arcada & HU/med.)  Nätverk och allianser flera än två parter samlas kring gemensamt ämne (t.ex. Språkalliansen, Rättsam, SVUX)

7 31.5.2004/LMRHH-seminarium FORMER AV SAMARBETE 2/3 (UNDERVISNINGSFORMER/”RESULTAT” 1)  Endagsseminarier som hålls för/planeras/utförs gemensamt mellan två eller flera enheter  Gemensamma kurser som hålls för/planeras/utförs gemensamt mellan två eller flera enheter  Gemensamma utbildningsprogram utbildningsprogram eller kurshelheter planeras och/eller genomförs gemensamt

8 31.5.2004/LMRHH-seminarium FORMER AV SAMARBETE 3/3 (UNDERVISNINGSFORMER/”RESULTAT” 2)  Utvecklingscirklar/temacaféer samlar deltagare kring gemensamma teman (t.ex. inom Mathilda Wrede-kliniken)  Nya verksamhetsformer dvs. man skapar något nytt genom samarbete (t.ex. studentdrivna socialrådgivningen, planerat simuleringcenter för akutvård)  Gemensamma virtuella kurser kurser planerade för en eller flera enheter, lagt helt eller delvis på nätet (t.ex. Arcada & Helia)  Annat nätbaserat samarbete skapar något vars slutprodukt syns på Internet (t.ex. tysk grammatik, Finlands virtuella univ./YH)

9 31.5.2004/LMRHH-seminarium MÖJLIGHETER TILL YTTERLIGARE SAMARBETE 1/3  Intensifiering av pågående samarbete (t.ex. inom media, vård/medicin, socialt arbete) eller inledning av nytt samarbete inom ämnesområdet  Inom ”delområden” – t.ex. –Statistik, vetenskapligt skrivande (gemensamma kurser i Vik) –Biokemi (HU:s medicinska och biovetenskapliga fakulteter) –Kemi (HU och Arcada) –Rehabilitering med talterapi/socionom-utbildning –Nordiska välfärdsstaten –Ev. utrymme för fler studerande vid vissa kurser (t.ex. fysik, matematik, modersmål, språk)

10 31.5.2004/LMRHH-seminarium MÖJLIGHETER TILL YTTERLIGARE SAMARBETE 2/3  Mellan ämnesområden – t.ex. –pedagogik och ekonomiska ämnen –litteratur / språk med ekonomiska, medie- eller teatervetenskapliga ämnen –Psykologi/socialpsykologi med sociologi & ekonomiska ämnen –Konsumentbeteende hos äldre –Företagande

11 31.5.2004/LMRHH-seminarium MÖJLIGHETER TILL YTTERLIGARE SAMARBETE 2/3  Biämnesmöjligheter/ökad studentrörlighet inom eller över ämnesgränser  Försäljning av kurser/gemensamma kurser  Lärarutbyte/gemensamma lärare  Gemensamma (magister)program  Möjligheter inom det virtuella  Samarbete inom stödfunktionerna (inklusive fortbildning för personalen) samt fortbildningen  Samarbete mot högskolor både inom och utanför RHH  Ytterligare samarbete mellan yrkeshögskolor och universitet  Samarbete över språkgränsen

12 31.5.2004/LMRHH-seminarium VAD FÅR SAMARBETE ATT FUNGERA?  Ömsesidig nytta och ömsesidig vilja  ”Drivande” individer som kommer överens med varandra  Tillräckliga personella och finansiella resurser  Tillräcklig planering (och marknadsföring)  Satt i system för studerande (/intresse/behov bland studerande)


Ladda ner ppt "31.5.2004/LMRHH-seminarium SAMARBETE PÅ SVENSKA MELLAN HÖGSKOLOR I HELSINGFORS Rapport utförd på uppdrag av RHH (Rektorsdelegationen för högskoleutbildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser