Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför marknadsföring?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför marknadsföring?"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till marknadsföring som huvudämne Veronica Liljander Professor, prefekt Marknadsföring

2 Varför marknadsföring?
Marknadsföringen ställer kunden i fokus. Ett företag kan inte vara framgångsrikt på långsikt om det inte har en förståelse för och ständigt utvecklar sina kundrelationer och relationer till övriga partners. Studier i marknadsföring på Hanken är ledningsorienterade och syftar till att utveckla en helhetssyn för marknadsföringsstyrning samt analytisk förmåga att hantera olika slag av marknadsföringsproblem. Vårt specialkunnande ligger på tjänste- och relationsmarknadsföring. Uppskattad, internationellt högtstående examen

3 Studier Marknadsföring har sedan länge varit ett av de största ämnena i Hanken, med en rätt jämn könsfördelning bland studerande. Vi ser gärna att våra studerande inkluderar utbytesstudier i sin examen, som en del av kand- eller magistersstudier. Det enda kriteriet för att få kurser utomlandsifrån godkända hos oss är att de är inom ämnet marknadsföring, eller klart relaterar till ämnet marknadsföring. Du kan också inkludera öppna högskolan kurser i din examen Vi ger inga rekommendationer om biämne, utan ger studerande fria händer att forma sin egen utbildning, enligt karriärmål. Notera emellertid att en bred utbildning alltid ger dig flera möjligheter än en snäv, och vi rekommenderar varmt att studerande kompletterar med kurser i t.ex. bokföring, redovisning, finansiell planering, företagsledning, handelsrätt och logistik. Corporate Social Responsibility frågor är också viktiga inom mf.

4 Marknadsföring som huvudämne
Vad blir man? Huvudsakligen arbetar marknadsföringsekonomer med marknadsföringsuppgifter – planering och analys, beslutsfattande och genomförande av marknadsföring för varor och tjänster, försäljningsuppgifter, eller ledning av marknadsförings- och försäljningsarbete i både stora och mindre företag i hemlandet och internationellt. Också allmänna företagsledaruppgifter ligger öppna för marknadsföringsekonomer. En stor del verkar i konsultföretag som reklambyråer, marknadsundersökningsföretag, marknadsförings- och kommunikationskonsultföretag, managementkonsult-företag, osv. Exempel på yrken: CRM-chef/ Key-account manager/Exportchef/ Enhetschef/ Företagsplaneringschef/ Produktchef/ Brand manager/ Försäljningschef, Inköpschef / Inköpare / Försäljare / Materialchef / Marknadsföringsassistent, Marknadsföringschef/ Projektledare på reklambyrå/ Reklamchef/ Mediaplanerare/ Konsult/ Producent/ Egen företagare

5 Kurser Grund-& ämnesstudiekurserna ger en inblick i marknadsföringens arbetsfält, verktyg och färdigheter för att analysera marknadsföringsproblem. Fördjupade studier analyserar marknadsföringsproblem ur ett ledningsperspektiv. Ett fördjupat metodkunnande ger goda förutsättningar för att planera, genomföra och utvärdera marknadsundersökningar (presenterade av konsulter/marknadsundersökningsföretag), och bedriva fortsatt forskning.

6 Vem är vi, var finns vi? Marknadsföring kan läsas i H:fors och Vasa
Styrkeområde inom Hanken: Tjänste- och relationsmarknadsföring I H:fors sitter vi fysiskt i 3:e våningen mot Runebergsgatan 4 professorer (Liljander, Grönroos, Strandvik, Holmlund-Rytkönen) 3 post doc tjänster (Finne, Heinonen, Polsa) 2 t.f. tjänster Kauppinen-Räisänen, Lindberg-Repo 1 amanuens (Malin Wikstedt)

7 (förutsätter avklarad kand.avh. om inte annat nämns )
ÅK IV Fördjupade studier (förutsätter avklarad kand.avh. om inte annat nämns ) ÅK I ÅK II-III Grundstudier/Ämnesstudier Seminarium Period 1-4, (kan börjas höst eller vår, se kursbeskrivning på webben), 12 sp Avhandling Godkänd av UFR = 30 sp Marknadsföringsstrategi Period 4 / ÅK I 6sp Brand Management (E) Period 1, 8sp Service Science (E) Period 2 8sp Kvalitativa forskningsmetoder Period 4 8sp International Business (E) Ges av FLO Period 1 8sp Konsumentbeteende Period 3 8sp Service and relationship marketing (E) Period 1 8sp Quantitative Research Methods in Marketing (E) Period 2 8sp Business Concept Innovation (E) Period 4 8sp Business to Business marknadsföring Period 1 8sp Marketing of Services (E) Period 3 8sp Marknadsorienterad strategisk ledning Period 1 8sp Service and relationship marketing (E) Period 4 8sp E-business (E) Period 3 8sp Image management Period 2 8sp Kandidatavhandling Period 1-2 eller Period 3-4 10sp Customer Asset Management (E) Period 2 4sp Personlig försäljning Period 3 4sp Praktik 8sp Marknadsföringskurser i H:fors (E) = Kursen ges på engelska

8 Magisterstudier 96 poäng 9 8 1 2 3 4 5 6 7 24 poäng Fritt valbara
Examensstadga 2005 Du kan välja kurser för sammanlagt 24 sp från vilket ämne som helst i Hanken på ämnes eller fördjupad nivå 96+24=120 96 poäng Programbundna studier i marknadsföring Obligatoriska: 1) En av följande kurser (a-d, eller motsvarande): a) Service and Relationship Marketing (8 sp), eller b) Marknadsorienterad Strategisk Ledning (8 sp), eller c) Service Science (8 sp), eller Business Conept Innovation (8sp) 2) Kvalitativa Metoder (8 sp) 3) Multivariate Data Analysis (ämnes eller fördjupad, ges av ämnet Statistik). Ifall den har avklarats inom kandidatstudierna kan en annan valfri kurs i ekonomiska vetenskaper väljas (8 sp) 4) Quantitative Research Methods in Marketing (8sp) 1-4 = 32 poäng Övriga: 5) Valfri(a) kurs(er) i marknadsföring på ämnes eller fördjupad nivå motsvarande 8 sp (kan inte vara kursen praktik) 6) Valfri(a) kurs(er) i ekonomiska vetenskaper på ämnes eller fördjupad nivå motsvarande 8 sp (kan inte vara kursen praktik) 7) Språkkurs(er) motsvarande 6 sp. 8-9) Seminarium och ekonomavhandling tillsammans 42 sp 1-9 = 96 poäng Kurser i mf. 74 sp Andra kurser 22 sp Magister- avhandling 30 poäng 9 8 Seminarium 12 poäng 1 2 3 4 5 6 7


Ladda ner ppt "Varför marknadsföring?"

Liknande presentationer


Google-annonser