Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Branding Strategimöte den 3 maj , 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Branding Strategimöte den 3 maj , 2010."— Presentationens avskrift:

1 Branding Strategimöte den 3 maj , 2010

2 Vad är ett varumärke? Funktionell och emotionell del
Består av innehållet hos en vara eller tjänst, de känslor som den förknippas med och hur den är förpackad Uppfylla löften mot målgrupper I syfte att göra universitetet ännu mer konkurrenskraftigt Lunds universitet skall verka, synas och uppfattas som ett sammanhållet universitet ”Ett varumärke består av innehållet hos en vara eller tjänst, de känslor som den förknippas med och hur den är förpackad. För Lunds universitet innebär ”varan” grundutbildning och forskning. Känslorna är den personliga uppfattning människor får när de möter universitetets ”varor” och de som tillhandahåller ”varorna”. Förpackningen är det sätt man visar upp ”varan” och dess avsändare och som synliggörs och hålls samman av logotyp och grafisk profil. ” (Ur LU:s kommunikationsplattform)

3 Recruitment Brand Hur potentiella studenter upplever Lunds universitets dragningskraft för studier. Hur potentiella studenter upplever Lunds universitets attraktionskraft när det gäller resultat (jobbmöjligheter, alumner nätverk, möjlighet att få tillträde till avancerad utbildning, etc.) Lunds universitetets allmänna attraktivitet i samhället (arbetsgivare, föräldrar, beslutsfattare, media etc.).

4 Identitet, profil, image
”Jag är” ”Jag vill vara” A Identitet Profil B C Identitet och profil på olika nivåer – vi är beroende av omvärldens bild! A: Personal och ledning uppfattar organisationen på samma sätt men det delas inte av omvärlden B: Omvärlden uppfattar organisationen som den är men det sammanfaller inte med hur ledningen vill att organisationen ska uppfattas C: Omvärlden uppfattar organisationen som ledningen önskar, vilket inte reflekterar verkligheten Jfr internationalisering som drivkraft för att stärka helheten Image ”Jag uppfattas”

5 Två större projekt de senaste tio åren
Bilden av Lunds universitet (år 2000 och omkring) Lite dokumentation av hela projektet Få synliga konkreta förslag? Gallupundersökning av LU:s image Excellenceprojektet (år 2005 och omkring) Kommunikationsplattform – svag förankring? Imageundersökning (GfK) – bra underlag men inget stöd att arbeta vidare med frågan? Fungerade som nollmätning när kommunikationsplattformen började gälla

6 Drivkrafter för varumärkesfrågor inom LU
Här brinner det akut! Nationell studentrekrytering Internationell studentrekrytering Profilfråga: Ökad synlighet Konkurrens & synlighet Ranking Webbutveckling Sociala medier och rörlig bild Forskningskommunikation Fundraising Ledarskapsutveckling och identitet Regionala samarbeten Infrastruktursatsningar Önskemål om gemensamma satsningar: Två exempel inom LU LU:s strategiska forskningsområden: viss del sätts av centralt, bl a för satsning på gemensam profilering och marknadsföring Starka forskningsmiljöer söker gemensam kommunikationsresurs, t ex Bagadilico, CCL Mål för ökad synlighet? Var? Hos vilka målgrupper? På vilka arenor? Till vilken utsträckning? Behov av gemensam bas och kvalitetssäkring mellan projekt Mål, budskap, bildkoncept, annonskoncept, etc

7 Branding platform för ”avgiftsstudenter”
Akuta behov av: Budskap Kommunicera och förpacka vårt utbud och styrkor Unique selling point (vilka styrkor vi har jämfört med konkurrenter – vad är unikt med LU?) Bildkoncept etc Dessa behöver hänga ihop med andra behov inom LU – kopplas till nationell studentrekrytering etc

8 Varumärkessatsningar på andra universitet
Köpenhamns universitet: Stor statlig satsning på branding och profilering (regeringen gick bl a in med 25 MDKK för profilprogram) Stockholms universitet: 3 msek 2007 för internationell marknadsföring användes till att bygga gemensam bas = visuell identitet - manual, profilprodukter, grund för varumärke, projektledning, konceptarbete, gestaltningsformer etc Ökad kännedom i Ungdomsbarometern

9 Andra satsningar: Göteborgs universitet
Arbetet drevs internt: Analys av befintlig visuell identitet Benchmarking andra universitet visuell identitet Workshops Bearbetning och framtagning av tre ansikten Beräknad designbyråkostnad: ca

10 Andra satsningar: Umeå universitet - varumärkesstrategi
Har startat två delprojekt: Sammanlagt 17,5 msek för projekten Internationell information och marknadsföring och Nationell profilering och marknadsföring av Umeå universitet. - Såg ett behov av en gemensam plattform då universitetet är decentraliserat och gav ett splittrat intryck av varumärket “Umeå universitet.”

11 Umeå, forts: Nationell profilering och marknadsföring av Umeå universitet
Total satsning: 5 msek Satsar bl.a. på att att ta fram ett konsekvent bildspråk och därmed skapa igenkänning. Vill skapa positiva attityder till varumärket ”Umeå universitet”, både bland potentiella studenter, nuvarande studenter, näringsliv och anställda. Ska ge en gemensam bas till alla fakulteter och områden

12 Umeå, forts: Internationell information och marknadsföring
Har i samarbete med Umeås kommun startat projektet med en budget på 12,5 msek, där Umeås kommun bidrar med 5 msek. Inledde projektet med benchmarking, dvs. de besökte utländska universitet som är framgångsrika inom varumärkesstrategi och internationell marknadsföring.


Ladda ner ppt "Branding Strategimöte den 3 maj , 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser