Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET... en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET... en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv."— Presentationens avskrift:

1 MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET... en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv

2 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Utbildningsprogram • Arbetsterapeut • Audiologi • Barnmorska • Biomedicin • Logoped • Läkare • Röntgensjuksköterska • Sjukgymnast • Sjuksköterska • Specialistsjuksköterska

3 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 •Biomedicin •Folkhälsovetenskap •Medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi/ omvårdnad/sjukgymnastik Masterprogram

4 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Vision ….en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv

5 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Värdegrund Vetenskaplighet - Integritet Entusiasm – Medmänsklighet Nyfikenhet - Oberoende Innovationstänkande – Öppenhet Reflektion - Ansvarskänsla Delaktighet - Likabehandling Humor - Respekt

6 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Mål Att erbjuda forskningsanknuten och konkurrenskraftig utbildning av hög kvalitet inom hälso- och sjukvårdsområdet. Våra utbildningar ska vara förstahandsval för framtida studerande och våra studenter ska vara efterfrågade på arbetsmarknaden. Att bedriva medicinsk forskning av hög kvalitet. Vår forskning ska ge innovativa resultat som på kort och lång sikt leder till ett bättre liv. Att vara en proaktiv och eftertraktad partner i samverkan med omvärlden. Att vara en kreativ, medmänsklig och utvecklande arbetsplats och lärandemiljö.

7 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Strategier för utbildning - utbildningarna Utbildningarna ska vara Högkvalitativa Gränsöverskridande Forskningsanknutna Verksamhetsförlagd utbildning Utformade i enlighet med givna ekonomiska ramar Utformade i enlighet med samhällets krav för stor anställbarhet Präglade av progression och samverkan Kontinuerligt utvärderas och förbättras Hög grad av internationalisering Organisation med särskilda nämnder och ekonomiskt styrsystem

8 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Strategier för utbildning - lärarna Hög kvalitet på utbildningarna Merparten av lärarna är disputerade Lärarna har hög ämneskompetens och yrkeskompetens Lärarna har högskolepedagogisk kompetens Lärarna ska kontinuerligt utveckla sin pedagogiska kompetens Kvalificerade lärarinsatser ska premieras och tillmätas reellt meritvärde inom karriärstruktur och lönesättning

9 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Strategier för utbildning - studenterna Hög kvalitet på utbildningarna når vi genom stark studentmedverkan och starkt studentinflytande Studenter ska stimuleras till att utveckla sin förmåga till samverkan och livslångt lärande i en föränderlig värld Studenters perspektiv, erfarenhet och delaktighet viktigt för utbildning, examination och utvärdering

10 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Strategier för utbildning - instrument Kvalitativt dagligt arbete Lärare Utbildningsansvariga Administration Deltagande i kontinuerligt kvalitetsarbete Deltagande i lokala och nationella kvalitetssäkringsystem Organisation med särskilda nämnder och ekonomiskt styrsystem

11 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Särskilda åtgärder Pedagogisk kompetens ska kontinuerligt utvecklas förstärkning av MedCul Pedagogisk kompetens ska premieras lönekriterier kriterier för universitetslektorat/professurer Pedagogisk akademi Educational Advisory Board (EAB)

12 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Pedagogisk akademi •främja pedagogisk utveckling som stödjer studenternas lärande •uppmärksamma lärare som gjort betydande insatser med hög kvalitet inom utbildningarna på grund-, avancerad och forskarnivå •skapa ett nätverk av lärare som är speciellt intresserade av och kunniga i pedagogisk utveckling •tydliggöra pedagogiska meriter •underlätta och kvalitetssäkra bedömningen av pedagogiska meriter •främja pedagogikens ställning inom fakulteten •främja pedagogisk utveckling som stärker forskningsanknytningen inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

13 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Lönekriterier •Forskning/undervisning 50% •Tredje uppgiften16% •Samarbete/ledarskapsförmåga/administrativ skicklighet34%

14 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Lönekriterier - undervisning

15 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Riktlinjer för anställning som professor •Vetenskaplig skicklighet •Pedagogisk skicklighet och högskolepedagogisk utbildning –Visad högskolepedagogisk utbildning –Visade relevanta ämneskunskaper –Visad pedagogisk förmåga och erfarenhet –Visad pedagogisk lednings- och organisationsförmåga –Visad förmåga till pedagogisk förnyelse och utveckling –Visat nationellt och internationellt pedagogiskt engagemang •Akademiskt ledarskap •Samverkan med det omgivande samhället/tillämpning

16 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Pedagogisk akademi •Formell utbildning •Studenternas lärande i centrum •Utveckling av den pedagogiska skickligheten •Ett vetenskapligt förhållningssätt

17 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 EAB

18 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 EAB •Anders Ahlberg, docent och pedagogisk utvecklare vid Lunds universitet •Berit Eika, professor med särskilt uppdrag inom medicinsk pedagogik vid Aarhus universitet. •Berit Rokne Hanestad, professor i vårdvetenskap och vicerektor för utbildning vid universitetet i Bergen. •Åsa Lindberg-Sand, universitetslektor i pedagogik vid Lunds universitet. •Susanna Simberg, acting professor i logopedi vid Åbo Akademi University. •Torsten Vik, professor i pediatrik vid University of Science and Technology Trondheim.

19 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 EAB •Uppgfter –att vara rådgivare i breda och övergripande pedagogiska frågor, –att identifiera och föreslå åtgärder för att stärka utbildningarnas kvalitet och konkurrenskraft, –att i dialog med fakultetsledningen medverka till utveckling, förstärkning och säkerställande av kvaliteten i fakultetens utbildningar –att medverka i utvecklingen av formerna för det pedagogiska kvalitetsarbetet och i kontinuerlig utvärdering av fakultetens utbildningsverksamhet. •Tvådagarsmöte 18-19 september –Pedagogisk akademi; diskussion med samtliga programdirektörer och med studenter •Råd –Penetrera strategiskt utbildningsuppdragets roll i en forskningsintensiv fakultet –Hur kan man främja att lärare som har undervisning och utbildningsfrågor som huvuduppgift tydliggörs och meriteras? –Pedagogisk utveckling i tjänsten för undervisningsinriktade tjänster •Nästa möte oktober 2009 –Internationalisering, examination, VFU, gränsyta master-forskarutbildning, undervisningsvillkor

20 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Internationalisering •Internationell avdelning inom fakultetskansliet •Internationell chef •Internationellt student- och lärarutbyte •Deltagande i U21

21 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Framtiden •Utbildningsuppdraget (tydliggörande, forskningsanknytningen) •Pedagogisk utbildning, meritering och utveckling •Ökad samverkan –Inom fakulteten, med andra fakulteter, med andra universitet •Ökad internationalisering –Student- och lärarutbyte •Diskussion om nya utbildningar –Idrottsvetenskap –Utökad läkarutbildning –Apotekarutbildning

22 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / Presentation 2008 Mål •Att erbjuda forskningsanknuten och konkurrenskraftig utbildning av hög kvalite •Att vara en kreativ, medmänsklig och utvecklande arbetsplats och lärandemiljö


Ladda ner ppt "MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET... en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv."

Liknande presentationer


Google-annonser