Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om KBN från Gothia Forum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om KBN från Gothia Forum"— Presentationens avskrift:

1 Om KBN från Gothia Forum
Rapporten och nuläget Jack Lysholm Anna Ramnemark

2 Uppdraget som Gothia Forum fick
Förstudien skall svara på frågan; Vad är framgångsfaktorerna för att den norrländska plattformen KBN skall kunna skapa det mervärde för forskningen som utvecklingsplanen anger och hur kan forskningsverksamheten generellt stimuleras?

3 Om KBN från Gothia Forum
Förutsättningarna för den kliniska forskningen inom de fyra landstingen i Norrland ses för närvarande över…… Arbetet har bedrivits parallellt med en regionalisering av läkarutbildningen, vilket ökat kraven på utökade akademiska miljöer….. Mot bakgrund av ovanstående har Regionförbundet funnit att Västra Götalandsregions satsning och utveckling av funktionen Gothia forum överensstämmer med den utveckling som man önskar ska ske i Norrland. Regionförbundet har därför efterfrågat Gothia Forums konsultativa råd under en förstudie. Syftet är att skapa underlag för fortsatt beslut om utvecklingens nästa steg och för att de olika landstingen skall kunna besluta om en eventuell gemensam fortsatt satsning. Förstudien skall ligga till grund för att fatta ett inriktningsbeslut om en fortsatt gemensam utveckling av forskningsstödjande strukturer inom Norrland.

4 KBN speglat i Gothia Forum

5 Om KBN från Gothia Forum
Bekräftar behovet av gemensam satsning för att befolkningsunderlaget ska bli rimligt i förhållande till samarbetsparter nationellt och internationellt Bygg vidare på Norrlands stora och starka erfarenhet av stora populationsbaserade studier (t.ex. Monica, VHU; register, biobanker, Registercentra) Bygg också vidare på enheter/kliniker med erfarenhet av kliniska prövningar t.ex. inom onkologi och av fas 1 studier

6 Om KBN från Gothia Forum
Bra med Clinical Trial Unit som nav i KBN Lokala KFC kunskapscentrum, kontaktpunkt och resurs för genomförande av forskning Lokal tillgång till KFC som resurscentrum nödvändigt Synliggör resurser som redan finns och som är tillgängliga för flera Utveckla så att alla KFC har nödvändig infrastruktur KFC Umeå S-byn CTU S-vall Ö-sund

7 Om KBN från Gothia Forum
KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig

8 Om KBN från Gothia Forum
KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig Visionen kan skärpas

9 ”Att erbjuda möjligheter för klinisk
forskning i Norrland av yppersta klass, där hela regionen kan delta, till nytta för våra patienter och attraktiv för våra medarbetare”

10 Om KBN från Gothia Forum
KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig Visionen kan skärpas, och framför allt omsättas till fungerande funktioner i en verkstad

11 Upprättande av gemensamma rutiner
KBN Kliniska patientstudier, hands on, fyra KFC Lokaler Utrustning Viss personal (t.ex. speciellt utbildade forsknings-sköterskor för viss utrustning) Studiestöd, CTU Projektledning (större övergripande projekt) Medicinsk och vetenskaplig rådgivning Projektplanering Administrativt stöd (inkl. myndighetskontakter) Biostatistik (via RCN) Upprättande av gemensamma rutiner

12 Om KBN från Gothia Forum
KFC bör även kunna utvecklas så att primärvård kan bli delaktig Visionen kan skärpas, och framför allt omsättas till fungerande funktioner i en verkstad Utveckla nyckeltal och inkludera dessa i forskningsbokslut

13 Om KBN från Gothia Forum
Forskningen integrerad i sjukvården Professionalisering nödvändig Advisory board för bred förankring och kanaler för inflöde av idéer Hantera fler funktioner centralt och samordna Kommunikationsplan Serviceorganisation som är ett erbjudande Frivillighet En väg in för forskningsindustrin Ansvar att delta som nationell partner

14 KBN speglat i Gothia Forum

15 KBN speglat i Gothia Forum
Anpassat till vår verklighet

16 Gothia på Norrländskt vis
Denna process är vi i full färd med, och har hunnit en bra bit på väg

17 Nuläget

18 ”KFC-trappan” KFC-Universitet Nationell satsning, Framtidsvision
KFC-Extra Mer avanserad utrust KFC-Norr "Dygnet runt" Basorgansation KFC-Lab Lokaler Kunnande att hantera KFC-lab pipittera, frysa mm. Läkemeddelsrum Frysar -20, -80 (larm) KFC-lokaler KFC-Basstruktur Möjlighet att knyta KFC-kontakt Avtal med; Forskn.sk lab Studiesamordnare röntgen biobank apotek GCP-utb Umeå Sunderbyn Sundsvall Östersund.

19 ”KFC-trappan” KFC-Universitet Nationell satsning, Framtidsvision
KFC-Extra Mer avanserad utrust KFC-Norr "Dygnet runt" Basorgansation KFC-Lab Lokaler Kunnande att hantera KFC-lab pipittera, frysa mm. Läkemeddelsrum Frysar -20, -80 (larm) KFC-lokaler KFC-Basstruktur Möjlighet att knyta KFC-kontakt Avtal med; Forskn.sk lab Studiesamordnare röntgen biobank apotek GCP-utb Umeå Sunderbyn Sundsvall Östersund.

20 Frågor? ? ? ?


Ladda ner ppt "Om KBN från Gothia Forum"

Liknande presentationer


Google-annonser