Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling
Tynningö Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling

2 Dagsläget Sommarö med ett ökat antal fastboende Kommunikationer
C a 100 hushåll med c a 500 permanentboende Kommunikationer Allmän färja till Värmdö sedan 1/1 2013 Vaxholmsbåt till hemkommunen Infrastruktur med förbättringspotential Två allmänna större vägar Enskilda vägar med särskilda vägföreningar Vatten- och avlopp Enskilda med c a 280 förelägganden Aktivt föreningsliv och engagerade bofasta som vill utveckla ön Del av Vaxholm och som länge har känts nedprioriterad av kommunen

3 Framtiden En ökning av antalet permanentboende är att förvänta! Av detta följer att vi kommer att se både fler unga och fler gamla på ön. Därför vill vi: medverka till att Tynningö blir en attraktiv och trygg plats att bo och bosätta sig på; både som ung, äldre och gammal! utveckla ett nära samarbete med näringsliv och servicefunktioner i kommunen! att kommunen aktivt medverkar till att befrämja denna utveckling!

4 Hur vill vi att det skall vara att bo på Tynningö?
Det skall vara tryggt och enkelt att bo på Tynningö oavsett ålder genom att: Vi har bra och anpassade kommunikationer till och från ön till rimlig kostnad Vi fortsätter att ha och utveckla möjligheter till idrott och rekreation på ön som tilltalar alla Vi har en fungerande barnomsorg/förskola på ön Vi, oavsett säsong, kan driva servering och handelsbod som även kan erbjuda annan service som t ex ombud för apotek, systembolag, post, bank och annan service Vi etablerar ett äldreboende på ön som gör det möjligt att bo kvar på ön så länge man vill och kan Om så krävs skall det finnas förutsättningar att ”överleva” längre tid på ön utan att lämna densamma

5 Hur skall vi nå dit? Vi avser:
I allt vi gör säkerställa att ön och dess resurser är till för alla oavsett fullt frisk, funktionsnedsättning eller andra förutsättningar I allt vi gör ta miljömässiga hänsyn och skapa förutsättningar till ett miljövänligt liv och leverne Skapa trygghet för de boende genom att vi har nära och snabb tillgång till resurser för hemtjänst, sjukvård mm inkluderande fungerande och tillförlitliga jourtransporter till fastlandet På sikt etableras ett äldreboende på ön Förbättra boendeförutsättningarna genom förbättrad infrastruktur som t ex Kommunalt VA eller annan fungerande gemensamhetslösning Bredbandsutbyggnad Breddning av vägar och att enskilda vägar övergår till allmänna Bygga gång- och cykelbanor Utveckla våra fina bad både i Maren och i Saltsjöns olika badplatser Utveckla våra motions- och vandringsleder Utveckla Bygdegården till att bli den naturliga och attraktiva samlingspunkten, oavsett om man är permanentboende, sommarboende eller tillfällig besökare Utveckla Bygdegården som resurs och med denna som utgångspunkt kunna erbjuda arbetstillfällen på ön. Häri kan ingå plats för bl a Förskola Servering Annan näringsverksamhet


Ladda ner ppt "Vision för en vacker skärgårdsö under utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser