Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information EFS-gården 27 oktober 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information EFS-gården 27 oktober 2010"— Presentationens avskrift:

1 Information EFS-gården 27 oktober 2010
Närvarande: Sten Hermansson, ordf Tekniska Nämnden Anna Tengelin Skoog, C4 Teknik Lennart Mårtensson, C4 Teknik Stefan Strömbeck, SBK Jörgen Brådenmark, MoH

2 Syftet med mötet C4 Teknik har fått en förfrågan från ett antal fastighetsägare om att få ingå i utbyggnaden av va längs kusten. Syftet med mötet är att informera om utbyggnaden och ge möjlighet för alla berörda fastigheter att lämna synpunkter

3

4 Bakgrund: ”Kristianstad växer”
Vår tillväxt ska öka En kustplan för ökat attraktivt boende pga utvecklingen mot allt mer permanent-boende längs kusten Vi ska ge god service och vara tillgängliga, vilket kräver fungerande infrastruktur Vår effektivitet och kvalitet ska bli ännu bättre Livsmiljön ska vara god för alla

5 Politiskt val Få en bra utveckling av kuststräckan enligt vad många vill med infrastruktur och kommunal service eller Låt det vara som det är vilket sätter stopp för all ny-och om-/ tillbyggnad

6 Strategi för bebyggelse
skapa en utveckling underlätta för permanentboende skapa utrymme för ett modernare fritidsboende. genom utökning av befintliga byggrätter( ur ”Kustplanen”) 4 generella krav Krav på hänsyn till riksintressen Krav på närhet till basservice Krav på anpassning till omgivningen Krav på kommunalt va.

7

8 Hur vill vi ha det i framtiden?
otjänliga brunnar algblomning /övergödning syrebrist på bottnar. Rent dricksvatten/ grundvatten Fint badvatten Ett levande hav eller eller eller Inget napp på kroken.

9 Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster (6 §Va-lagen)
Skall besluta om verksamhetsområde om: större sammanhang (20-30 fastigheter) med hänsyn till miljö och hälsa

10 Kustplanen 3 etapper Kaptenens väg – 2010
Östra Sand och Östra Äspet Yngsjö

11 Vad är LTA? Egen pumpstation med centrifugalpump, backventil och skärande kniv •Mal ned avloppet för att pumpa i 40 mm ledning •Larm om den ej fungerar •Etablerad systemlösning

12 Vad innebär LTA praktiskt för fastighetsägaren?
Liten pumpstation på tomten Ansvar för elanslutning -3 fas Anslutning mellan pump och hus står fastighetsägare för

13 Hur skall va-utbyggnaden finansieras?
VA-kollektivet ej skattepengar Skälighetsprincipen dvs självkostnad Alla i detaljplanen befintliga boendefastigheter är med Bara för verksamhetsområdet direkt knutna kostnader ingår.

14 Särtaxa Om särförhållande föreligger som medför ca 30% högre kostnad än normaltaxa Exempel på särförhållanden -befintlig bebyggelse -långa överföringsledningar -markförhållanden

15 Preliminär kostnadskalkyl för Östra Sand & Östra Äspet
Projektering Pumpstation Rör med tillbehör Arbeten rörläggning och återställning Kontroll Driftsättning Förkalkyl indikerar tkr för avlopp och tkr för avlopp och dricksvatten

16 Ersättning för nuvarande va-anläggning
Anläggningskostnad ersätts efter avdrag gjorts med 10 % per år som anläggningen varit i drift.

17 Mer information Abonnentservice tel 044-136600 (10-14)
Anläggningsavgift e-post : Information sker via hemsidan.


Ladda ner ppt "Information EFS-gården 27 oktober 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser