Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunalt VA på landsbygden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunalt VA på landsbygden"— Presentationens avskrift:

1 Kommunalt VA på landsbygden

2 Verksamhetsområden för kommunalt VA
14 verksamhetsområden med 3500 hushåll 3500 hushåll utanför verksamhetsområdena varav 2500 ej har godkänd efterföljande rening.

3 Kommunens policy för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet
Anslutning efter avtal med kommunen. VA-föreningar eller enskilda fastigheter kan ansluta De anslutande utför och bekostar ledningsnät och pumpar Kommunen debiterar reducerad anslutningsavgift Samtliga fastigheter inom ett område skall ges möjlighet att ansluta sig om ekonomin tillåter Brukningsavgiften debiteras enligt VA-taxan

4 Avloppstekniken LTA – tekniken (Lätt Tryck Avlopp)

5 Pågående projekt VA Skarstad – Hällum ca 120 hushåll

6 Skarstad-Hällum Förslag till ledningsdragning

7 Naum, ca 30 hushåll

8 Miljöeffekter genom kommunal avloppsanslutning
Exempel 120 hushåll i Skarstad Minskat utsläpp i Lidan vid kommunal anslutning jämfört med nuläget och med godkända enskilda anläggningar jfr nuläget jfr godkänd anläggning BOD kg/år kg/år Tot P kg/år kg/år Tot N kg/år kg/år

9 Fördelar med kommunal anslutning
hushållen får en godkänd och lättskött avloppsanläggning samt möjlighet till kommunalt vatten miljöbelastningen minskar kommunen får fler VA-kunder Svårigheter trögt att starta ett projekt – ideellt engagemang fordras i inledningsskedet närheten till kommunalt VA avgör kostnadsbilden Harry Stenermark redogör för Skarstad Hällumprojektet

10 ARBETSGRUPPEN FÖR KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP I SKARSTAD OCH HÄLLUM

11 KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ LANDET?
DET KAN GÅ SKARSTAD-HÄLLUMS VATTEN OCH AVLOPP SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

12 VARFÖR Ändrade regler avlopp: trekammarbrunn + efterrening
2015 och vitena Dåligt vatten hos många Framtidens IT Inledande stormöte: - olika möjligheter - pejla intresse - kostnad för va Vara tätort - från kommunala nätet för vatten och avlopp - markrör för fiberkabel - egna minireningsverk? - arbetsgrupp

13 HUR Stormöte 1 Stormöte 2: Uppskattade kostnader
Konsultmedverkan Bengt Kindbom RLF-konsult Möjlig linjesträckning för vatten, avlopp markrör för fiberkabel Fortsatt intresseanmälan – f n 115 fastigheter: Skarstad, delar av Hällum, Önum, Tråvad. Projekteringshandlingar och förfrågningsdunderlag före jul Anbud: totalkostnad, kostnad för delalternativ, kostnaden för löpmeter olika dimensioner Avtal ledningsätt Bindande anmälan – allt, delvis(sträckning och alternativ), inget? Lantmäteriförrättning Bildande av samfällighetsförening och registrering Avtal om anslutning Söka bidrag för vatten och IT-del Tillståndsmyndigheter Banklån Storlek kontantinsats, amorteringstid, räntor Hur fördela kostnader för 1 eller 2 alternativ? Entreprenören skyldig att begära markering av ledningar och kablar, markägarna informerar om täckdiken och annat av värde Entreprenören skall samråda med Telia/Tele 2 ang. markrör för framtiden Gemensam läggning med täckdikningsmaskin Skärande och tryckande avloppspumpar på tomterna – köps av fastighetsägarna genom föreningen. Metalltråd eller GPS- inmätning; kartering av ledningarna Tryckregleringsstationer Entreprenör gräver till tomtgräns Backventiler och avstängningsventiler tomtgräns Mätare på varje fastighet Etapper tas i bruk efter provtryckning och godkännande Allt arbete egna tomten = ägaren; ROT Risk för söndergrävningar Ca 4,5 mil ledningar FIBERKABEL BLÅSES I TILL DEM SOM SÅ ÖNSKAR NÄR ALLT ANNAT ÄR KLART 12 – /PER ANSLUTNING???

14 Bildande av samfällighetsförening och registrering
Avtal om anslutning Söka bidrag för vatten och IT-del Tillståndsmyndigheter Banklån Storlek kontantinsats, amorteringstid, räntor Hur fördela kostnader för 1 eller 2 alternativ? Entreprenören skyldig att begära markering av ledningar och kablar, markägarna informerar om täckdiken och annat av värde Entreprenören skall samråda med Telia/Tele 2 ang. markrör för framtiden Gemensam läggning med täckdikningsmaskin Skärande och tryckande avloppspumpar på tomterna – köps av fastighetsägarna genom föreningen. Metalltråd eller GPS- inmätning; kartering av ledningarna Tryckregleringsstationer Entreprenör gräver till tomtgräns Mätare på varje fastighet Backventiler och avstängningsventiler tomtgräns Etapper tas i bruk efter provtryckning och godkännande Allt arbete egna tomten = ägaren; ROT Risk för söndergrävningar Ca 4,5 mil ledningar FIBERKABEL BLÅSES I TILL DEM SOM SÅ ÖNSKAR NÄR ALLT ANNAT ÄR KLART 12 – /PER ANSLUTNING???

15 Backventiler och avstängningsventiler tomtgräns
Mätare på varje fastighet Etapper tas i bruk efter provtryckning och godkännande Allt arbete egna tomten = ägaren; ROT Risk för söndergrävningar Ca 4,5 mil ledningar FIBERKABEL BLÅSES I TILL DEM SOM SÅ ÖNSKAR NÄR ALLT ANNAT ÄR KLART KOSTNAD FIBERKABEL OCH INKOPPLING?

16 OM EKONOMI M M Max kostanaden i Vara tätort Bästa anbud
Lantmäterikostnad Återställa täckdiken Betalningsintervall Amorteringstid FÖRENINGEN: -lånar till grävning, materiel, anslutning till kommunala nätet, engångskostnader -ränta och amortering -äger ledningar till tomtgränsen, ventiler vid tomtgräns, spolrör -köper vatten från och betalar avlopp till kommunen -fakturerar fastigheterna FASTIGHETEN: Kontantinsats, ränta, amortering Äger allt på tomten Föreningsavgift: administration och reservfond Betalar vatten och avlopp till föreningen Avläsningskort; stickprov Fjärravläsning?

17 FASTIGHETEN: Kontantinsats, ränta, amortering
Äger allt på tomten Föreningsavgift för administration, förvaltning och reservfond Betalar vatten och avlopp till föreningen Avläsningskort; stickprov Fjärravläsning?

18 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
bästa lånevillkor fastigheten medlem medlemskap följer med vid ägarbyte föreningens krav första prioritet inga viten under planeringstid och genomförande MÅL: klart årsskiftet 2011/2012 Arbetsgruppen nära samarbete med Vara kommun


Ladda ner ppt "Kommunalt VA på landsbygden"

Liknande presentationer


Google-annonser