Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marbäck N. Gällstad Fiberförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marbäck N. Gällstad Fiberförening"— Presentationens avskrift:

1 Marbäck N. Gällstad Fiberförening
INFORMATIONSMÖTE

2 Välkomna till Påbo gamla kapell
Ritades av Axel Forssén. Byggdes av Karl Andersson, Röshult, under åren Målningar av John Hedaeus och Vilhelm Sjölander Tillhörde Skara stift, Åsundens församling, men avhelgades i augusti och är nu i privat ägo

3 Manga FF Marbäck N.Gällstad = Manga
Vi har valt att starta en fiberförening för området Marbäck N.Gällstad. Föreningen i sin helhet är tänkt att heta: Marbäck N.Gällstad Fiberförening ek.för Arbetsnamnet kommer, mer förkortat att vara, Manga FF

4 Agenda Varför fiber? Varför fiberförening?
Föreningens interimsstyrelse Föreningens verksamhetsområde Anders Lindauer, Coompanion Göran Andersson – Hur man har jobbat i Roasjö Paus med kaffe och kaka, ca 15 min Avgifter/Kostnader Hemsida/Intresseanmälan Projektets väg framåt Öppna frågor

5 Varför fiber/fiberförening (1/2)
Telenätet i Marbäck N Gällstad består idag av gamla kopparledningar, vilka inte uppfyller den prestanda som boende i området efterfrågar Inga operatörer eller ägare av näten ansvarar längre för att underhålla dem och är heller inte intresserade av att stå för andra fasta lösningar i området Ett stabilare och snabbare alternativ till kopparledning är fiberkabel I optisk fiberkabel färdas information med ljusets hastighet i glas, vilket är km/sekund Distansen som ljuset färdas i glaset spelar mindre roll, all information hänger med hela vägen, till skillnad från kopparledning där effekten avtar vid långa transporter, t.ex på landsbygden Fiber grävs ner i mark vilket ger ett stabilare nät jämfört med luftburna nät I och med att fibern transporterar informationen som ljus är den helt motståndskraftig vid åsknedslag då den inte leder den elektriska pulsen från åskan vidare Telenätet kommer därmed både bli billigare och stabilare, internet kommer bli snabbare och inte längre vara påverkat av hur många användare som använder ledningarna samtidigt

6 Varför fiber/fiberförening (2/2)
Eftersom marknaden inte bygger ut något fibernät utan föreslår mobila lösningar, får vi hantera detta själva och då smidigast i form av en fiberförening Föreningen kommer bl.a att söka de stöd som finns för finansiering av fiberutbyggnad, sköta kontakt med och ta in anbud ifrån teleoperatörer samt för utgrävning och installation Varje medlem betalar en insats som är tänkt att täcka kostnaderna för utbyggnad av själva nätet. Storleken på den vet vi mer säkert när vi säkrat antal fastigheter och därmed fastställt sträckningen och fått in anbud för grävning samt klarlagt vilka bidrag vi kan få

7 Förenings interimsstyrelse
Föreningen består idag av: Ordf.: Bengt Leander V Ordf.: Christer Ivarsson Kassör: Jan Nilsson Sekreterare: Henrik Sävenek Justerare: Lena Carlsson Sakkunnig ledamot: Tommy Fjällström

8 Föreningens verksamhetsområde

9

10 Anders Lindauer, Coompanion
Hur fiberföreningar är tänkta att fungera samt hur Coompanion stöttar

11 Göran Andersson, Roasjö
Hur man har gått tillväga i Roasjö

12 Insatser/Avgifter Vi vet ännu inte någon exakt siffra på insatsen (kostnaden för utbyggnad av nätet per fastighet), men räknar med per fastighet Därefter kommer en anslutningsavgift att läggas för själva inkopplingen till huset samt månatliga avgifter för trafik och nyttjande av nätet Medlemsavgift för själva medlemsskapet i föreningen kommer att vara 100 kr Väljer man att lämna föreningen för att man inte längre är intresserad av fiberanslutning har man rätt att få tillbaka den insats man betalat in

13 Hemsida/Intresseanmälan
Information kommer kontinuerligt att läggas ut på vår fiberförenings hemsida: Där kan man också skriva ut Intresseanmälan/Medlemsansökan som i sin tur lämnas eller skickas till antingen Bengt Leander eller Jan Nilsson Än finns inget organisationsnummer, eftersom vi ännu inte hunnit hålla föreningsstämma. Detta har vi dock för avsikt att göra inom en väldigt snar framtid och kommer att återkomma med inbjudan till stämma för alla som tecknat medlemsskap På stämman kommer även våra stadgar, för vilka det redan nu finns ett förslag, att godkännas 100 kr betalas in i samband med att medlemsskap tecknas. Dessa fås inte tillbaka vid eventuellt utträde ur föreningen

14 Projektets väg framåt Några av projektets milstolpar:
Samla in intresseanmälningar Hålla föreningsstämma samt registrera ekonomisk förening Söka statligt bidrag Kontakta och ev förhandla med nätägare samt tjänsteleverantör Grovprojektering för att få fram ungefärligt pris Samla in avtal samt OK ifrån markägare Förhandling gällande gräv och dragning av kabel Ev förhandling med teleoperatörer Fastställa kostnad Bygga nätet

15 Öppna frågor ?


Ladda ner ppt "Marbäck N. Gällstad Fiberförening"

Liknande presentationer


Google-annonser