Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stortorps Brygga, presentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stortorps Brygga, presentation"— Presentationens avskrift:

1 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Stortorps Brygga, presentation

2 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Agenda Välkomna ! Upprop, historik och erbjudande om medlemskap Organisation, stadgar, avtal + en del övrig formalia Interimsstyrelse, Nyttjanderättsavtal, Stadgar, Hyresavtal, Kölista, Hamnförordning, Försäkring Bygglov är klart Leverantörer / upphandling Flytbrygga, Landfäste Ekonomi Insats, betalning För var och en Boj, kätting, sänke, båten, nycklar Tidsaxel planerade aktiviteter Övrigt Information, Invigning Föreningsstämma Val av styrelse mm Fördelning av båtplats Stortorps Brygga, presentation

3 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Välkomna! Upprop Syfte och historik Erbjudande om medlemskap Stortorps Brygga, presentation

4 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Interimsstyrelse Per Hedblom, Ordförande Mia Lundberg, Kassör Jan-Olof Cammersand, Sekreterare Agne Pålsson, Ledamot Stortorps Brygga, presentation

5 Nyttjanderättsavtal samt några viktiga paragrafer i stadgarna
Nyttjanderättsavtal med kommunen för 5 år. Inget vinstintresse Del av bryggan öppen för allmänheten Hålla området i städat skick Hålla området fritt från icke medlemmar Ingen vinteruppläggning Stadgarna Delägarskap i brygga samt nyttjanderätt Ansvar Uthyrning Avyttring Årshyra Stortorps Brygga, presentation

6 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Avtal + övrig formalia Hyresavtal Kölista Byteskö Hamnförordning Försäkring Stortorps Brygga, presentation

7 Leverantörer / Upphandling
Flytbrygga Situationsplan Ritning (sommar, vinter) Inkomna offerter Föreslagen leverantör Landfäste Ritning Beslut att föreslagna leverantörer väljs Stortorps Brygga, presentation

8 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Ekonomi Egen insats = 7000 Sek Redan erlagt = 500 Sek Resterande pengar betalas in på PG-nr: Ange namn. 3500 Kr senast 9 maj 3000 Kr senast 31 Maj Årsavgift år 0 = O Kr; år 1 = 335 Kr Budget Stortorps Brygga, presentation

9 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
För var och en Boj Kätting Sänke Båt får inte vara större än att den passar till bryggan (båt ca 1,7 m bred) Stortorps Brygga, presentation

10 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Tidsaxel Nov 1 Offerter OK Inbetalning del 1 Inbetalning del 2 Rensning för landfäste Landfäste bygg Brygga i sjön Övrig anskaffning Invigning Olja in Bryggan 61m2 Maj Juni Juli Stortorps Brygga, presentation

11 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Information Primärt via mail för er som har, annars vanlig post Hemsida: planeras Stortorps Brygga, presentation

12 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
§ 18 Föreningsstämma 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av protokollförare. 3. Val av justeringsman. 4. Frågan om stämman utlysts i behörig ordning. 5. Fastställande av röstlängd. 6 Styrelsens redovisningshandlingar. 7. Revisionsberättelse. 8. Frågan om fastställande av balansräkning och resultaträkning. 9. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. Stortorps Brygga, presentation

13 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
§ 18 Föreningsstämma 10. Beslut i anledning av förenings vinst eller förlust. 11. Fastställande av avgifter. 12. Bestämmande av arvode till styrelseledamöter och revisorer. 13. Inkomna motioner. 14. Val av nya styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen fördelar styrelseposterna sig sinsemellan. 15. Val av valberedning. 16. Val av ny revisor och revisorssuppleant. 17. Övriga ärenden. Stortorps Brygga, presentation

14 Stortorps Brygga, presentation 2003-05-07
Tilldelning båtplats Stortorps Brygga, presentation


Ladda ner ppt "Stortorps Brygga, presentation"

Liknande presentationer


Google-annonser