Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningsstämma 2013 Kvartersgården 2013-09-26, 19:00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningsstämma 2013 Kvartersgården 2013-09-26, 19:00."— Presentationens avskrift:

1 Föreningsstämma 2013 Kvartersgården , 19:00

2 Dagordning Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Styrelsens och revisorernas berättelser * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner * Ersättning till styrelse och revisorer * Underhållsplan * Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * Val av styrelse och styrelseordförande * Val av revisor och revisorssuppleant * Val av valberedning * Övriga frågor * Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötets avslutande

3 Verksamhetsberättelse

4 Verksamhetsberättelse

5 Verksamhetsberättelse
Städdagar Snöröjning Gemensam middag Gräsklippning Avtalet med Comhem Utbildning Hemsida Ekonomi

6 Ekonomi

7 Ekonomi

8 Revisionsberättelse

9 Dagordning Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Styrelsens och revisorernas berättelser * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner * Ersättning till styrelse och revisorer * Underhållsplan * Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * Val av styrelse och styrelseordförande * Val av revisor och revisorssuppleant * Val av valberedning * Övriga frågor * Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötets avslutande

10 Motioner Infrastruktur - återkallad Trädfällning i Pippiparken
Kulturförstärkande åtgärder

11 Trädfällning i Pippiparken
Fälla tallarna i Pippiparken för ljus och trevnad Uppskattad kostnad < :- Boende runt parken tillfrågade, majoriteten stödjer Styrelsen stödjer motionen

12 Kulturförstärkande åtgärder
Involvera valberedningen i god tid innan stämman Ordförande och sekreterare vid stämman utanför sittande styrelsen Styrelsen arbetar redan enligt detta förslag

13 Dagordning Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Styrelsens och revisorernas berättelser * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner * Ersättning till styrelse och revisorer * Underhållsplan * Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * Val av styrelse och styrelseordförande * Val av revisor och revisorssuppleant * Val av valberedning * Övriga frågor * Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötets avslutande

14 Ersättning till styrelse och revisorer

15 Dagordning Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Styrelsens och revisorernas berättelser * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner * Ersättning till styrelse och revisorer * Underhållsplan * Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * Val av styrelse och styrelseordförande * Val av revisor och revisorssuppleant * Val av valberedning * Övriga frågor * Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötets avslutande

16 Underhållsplan Styrelsen fick i uppdrag att se över vår framtida kostnader Googlingar, uppskattningar, offerter bakom siffror Plan fram till 2040, grövre ju längre fram i tiden

17

18

19

20

21 Underhållsplan fram till 2040
kr ~ 1500 / år / fastighet

22 Avsättning fram till 2012-2013 Anläggning 1: 250kr Anläggning 2: 900kr
Underhållsfonder Avsättning fram till Anläggning 1: 250kr Anläggning 2: 900kr Anläggning 3: 600kr

23 Avsättning som idag

24 Avsättning 2013-2014 -> Anläggning 1: 900kr (+650)
Underhållsfonder Avsättning > Anläggning 1: 900kr (+650) Anläggning 2: 250kr (-650) Anläggning 3: 800kr (+200) Avsättning fram till Anläggning 1: 250kr Anläggning 2: 900kr Anläggning 3: 600kr

25 Avsättning anpassad efter underhållsplan

26 Dagordning Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Styrelsens och revisorernas berättelser * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner* Ersättning till styrelse och revisorer * Underhållsplan * Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * Val av styrelse och styrelseordförande * Val av revisor och revisorssuppleant * Val av valberedning * Övriga frågor * Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötets avslutande

27 Anläggning 1 -96 949 kr Ekonomi
Indirekt lån från underhållsfonderna - inte bra! Vi behöver balansera budgeten och skapa en buffert Höja avgifterna något över kostnadsökningarna Minska fondavsättningen till förmån för en buffert 3 år för att komma ikapp Hoppas på lite snö

28 Avsättning anpassad efter budget

29 Utgifts- och inkomststat

30 Utgifts- och inkomststat

31 Uttaxering

32 Uttaxering 2013-2014 Debiteringslängd finns uppsatt och på hemsida
Garageelen kommer på fakturan Bifaller stämman styrelsens förslag?

33 Dagordning Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Styrelsens och revisorernas berättelser * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner* Ersättning till styrelse och revisorer * Underhållsplan * Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * Val av styrelse och styrelseordförande * Val av revisor och revisorssuppleant * Val av valberedning * Övriga frågor * Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötets avslutande

34 Val av styrelse och styrelseordförande
Ordförande, ett års mandat Karin Vikner Ledamöter, ett års mandat Vivianne Schill Bergquist , Sten Lindau Ledamöter, två års mandat För infasning till föreslagen ändring i mandatperiod Eva Janhagen, Tero Moilanen Suppleanter, ett års mandat Dijana Jelic, Lena Kollberg

35 Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor, ett års mandat Jan Schüllerqvist (omval) Revisorssuppleant, ett års mandat Christina Frösslund (omval)

36 Val av valberedning Ett års mandat
Christina Lorenzen – Sammankallande (omval) Anders Forsman (omval) Robert Hecht (omval) Bertil Persund (omval)

37 Övriga frågor Underhåll av kvartersgården Områdesansvariga
Pallens framtida infrastruktur Ändring av föreningens stadgar

38 Underhåll av kvartersgården
ligger kvar i budget Väldigt låg uppslutning vid möte Engagera områdesansvariga för att ragga hjälp? Köpa in tjänsten?

39 Områdesansvariga Gröna området Lars von Goës Önskar att sluta. (kan vara kvar i nödfall) Gula området Magnus Ardenstedt Kvar, vid förnyat förtroende. Röda området Anders Forsman Kvar, vid förnyat förtroende. kring lekstugeparken Röda området Kerstin Alexandersson Önskar att sluta. (kvar året ut) kring Pippiparken Kvartersgården Jan-Eric Nilsson Önskar att sluta

40 Pallens framtida infrastruktur
Tillsätt en arbetsgrupp som skall ha ett förslag klart 28/2 2014 Intresserade anmäler sitt intresse till styrelsen

41 Ändring av föreningens stadgar
Vi behöver ha med underhållsfonder i stadgorna Krav enligt Sammfällighetslagen Förslag för 2 års mandatperiod för ledamöter Överlapp i perioderna Ordförande och suppleanter ett års mandatperiod Fasa in mandat perioderna En extra stämma för att klubba beslutet Vad kostar ändringen

42 Ändring av föreningens stadgar
§ 6 Styrelse val Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma för tiden mellan två ordinarie stämmor. Stämman utser ordföranden för en period av ett år, styrelseledamöterna väljs på två år med växelvis val av halva antalet ledamöter varje år, suppleanterna väljs på ett år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

43 Ändring av föreningens stadgar
Ny paragraf §12 Underhålls- och förnyelsefond Till föreningens underhålls- och förnyelsefonder skall ske årliga avsättningar. Beloppen framgår av utgifts- och inkomststaten.

44 Dagordning Mötets öppnande
Val av ordförande och sekreterare för stämman Val av två justeringsmän tillika rösträknare Fråga om kallelse skett i behörig ordning Styrelsens och revisorernas berättelser * Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Motioner* Ersättning till styrelse och revisorer * Underhållsplan * Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat * Val av styrelse och styrelseordförande * Val av revisor och revisorssuppleant * Val av valberedning * Övriga frågor * Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Mötets avslutande

45 Tack för idag!


Ladda ner ppt "Föreningsstämma 2013 Kvartersgården 2013-09-26, 19:00."

Liknande presentationer


Google-annonser