Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulladal-Eriksfält fiberförening EF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulladal-Eriksfält fiberförening EF"— Presentationens avskrift:

1 Kulladal-Eriksfält fiberförening EF 769626-4105
Årsmöte 27 maj 2014 Kulladal-Eriksfält fiberförening EF

2 Dagordning 1. Val av ordförande och sekreterare Förslag
Stefan Stjernedal, ordförande Karin, sekreterare

3 Dagordning 2. Godkännande av röstlängd

4 Dagordning 3. Val av två justeringspersoner

5 Dagordning 4. Frågan om stämman blivit utlyst i rätt tid
Inbjudan till stämman gick ut via epost och lades ut på hemsidan 6 maj Enligt stadgarna tidigast fyra veckor innan, senast två veckor innan.

6 Dagordning 5. Fastställande av dagordning

7

8 Dagordning 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

9 Årsredovisning 2013 Mycket arbete
Lösningen med oss, Sydantenn och Malmö Stad kom på plats våren 2013 Få in tillräckligt med intresserade Eriksfält påbörjat i december 2013

10

11 Dagordning 7. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning

12 Resultat 2013

13

14 Dagordning 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen

15 Dagordning 9. Frågan om arvode till styrelsen och revisorn. Förslag
Inget arvode

16 Dagordning 10. Budget för 2014

17 Budget 2014

18 Dagordning 11. Medlemsavgift och andra avgifter Förslag
För 2015: 60 kronor

19 Dagordning 12. Val av ordförande för ett år Förslag Fredrik Malmberg

20 Dagordning 13. Val av styrelseledamöter Förslag David Nimhed, 1 år
Björn Eldvall, 2 år

21 Dagordning 14. Vad av revisor Förslag Pernille Frotzler

22 Dagordning 15. Val av valberedning Förslag

23 Dagordning 16. Övriga ärenden


Ladda ner ppt "Kulladal-Eriksfält fiberförening EF"

Liknande presentationer


Google-annonser