Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bolagsstämma 7 maj 2008. 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bolagsstämma 7 maj 2008. 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman."— Presentationens avskrift:

1 Bolagsstämma 7 maj 2008

2 1 Stämmans öppnande

3 2 Val av ordförande vid stämman

4 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

5 4 Val av justeringsmän

6 5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7 6 Godkännande av dagordning

8 7 Framläggande av Årsredovisningen och revisions- berättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9 Föredragning av revisionsberättelsen Huvudansvarige revisor Bo Hjalmarsson PriceWaterhouseCoopers AB

10 Fredrik von Oelreich VD och koncernchef

11

12 12 Table Top Tissue 14% Professional 66% Retail 20% Framgångsrik renodling Sålda verksamheter ∙ Duni Americas ∙ DeSter Servetter TallrikarDukar Duni Ljus GlasKoppar Tallrikar BestickFörpackningar Effektivisering ∙ 10 3 fabriker Tre tillverkningsenheter Siffrorna refererar till kalenderåret 2007

13 2007 i korthet • Omsättningen ökade med 5,9 % till 3 985 MSEK (3 762) • Rörelseresultatet steg till 394 MSEK (277)* • Rörelsemarginal på 9,9 % (7,4) • Operativt kassaflöde 322 MSEK (123).** *277 MSEK inkluderar kostnader av engångskaraktär om 50 MSEK. **Förenklad kassaflödesanalys för kvarvarande verksamheter.

14 Affärsområde Professional

15 Professional • Omsättningen ökade med 6,3 % till 2 641 MSEK (2 485) • Rörelseresultatet steg till 341 MSEK (255) • Rörelsemarginalen uppgick till 12,9 % (10,3)

16 Metro Cash & Carry, Tyskland

17 Premiumprodukterna Sachetto och Tête-à-tête nådde stora försäljningsframgångar Tête-à-tête Sachetto

18 Elegance – en ny premiumservett

19 Segmentet för färdigmat växer kraftigt

20 Vapiano take away-koncept

21 Affärsområde Retail

22 Retail • Omsättningen ökade med 4,2 % till 800 MSEK (768) • Rörelseresultatet steg till 4 MSEK (-18) • Rörelsemarginalen uppgick till 0,5 % (-2,3)

23 Exempel på ”Category Management” hos ICA ICA Kvantum, Lund

24 24 Affärsområde Tissue

25 Tissue • Omsättningen ökade med 7,1 % till 544 MSEK (508) • Rörelseresultatet steg till 49 MSEK (40) • Rörelsemarginalen uppgick till 9 % (7,9) Extern Intern och extern försäljning Intern 51% 49%

26 ”Duni ska bidra till ökad stämning och göra livet enklare vid varje måltidstillfälle genom att erbjuda inspirerande och innovativa produkter och koncept.”

27 9 Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott

28 10 a) Fastställelse av Duni ABs resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

29 10 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinstmedel m.m.

30 10 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

31 11 Redogörelse för valberedningens arbete Harry Klagsbrun

32 12 Fastställande av antalet styrelseledamöter

33 13 Fastställande av arvoden

34 14 Val av styrelseledamöter

35 Valberedningens förslag Peter Nilsson (omval) Harry Klagsbrun (omval) Pia Rudengren (omval) Sanna Suvanto Harsaae (omval) Anders Bülow (nyval) Magnus Yngen (nyval)

36 15 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

37 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

38 17 Förslag till beslut om valberedning

39 Stämmans avslutande


Ladda ner ppt "Bolagsstämma 7 maj 2008. 1 Stämmans öppnande 2 Val av ordförande vid stämman."

Liknande presentationer


Google-annonser