Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extra bolagsstämma i Vattenfall AB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extra bolagsstämma i Vattenfall AB"— Presentationens avskrift:

1 Extra bolagsstämma i Vattenfall AB
18 december 2013

2 1. Stämmans öppnande

3 2. Val av ordförande vid stämman

4 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

5 4. Stämmans ordförande utser protokollförare

6 5. Val av en eller två justerare

7 6. Godkännande av dagordningen

8 7. Beslut om närvarorätt för utomstående

9 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

10 9. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om styrelseledamöter

11 Jenny Lahrin Född Jur kand, Executive MBA. Kansliråd vid Enheten för statlig bolagsförvaltning på Finansdepartementet. Andra uppdrag: Styrelseledamot RISE Research Institutes of Sweden AB, Swedavia AB och AB Göta kanalbolag. Tidigare befattningar: Affärsjurist på Enheten för statligt ägande, Näringsdepartementet/ Finansdepartementet ( ). Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB ( ) och advokat ( ).

12 Åsa Söderström Jerring
Född Civilekonom. Andra uppdrag: Styrelseordförande i ELU Konsult AB. Styrelseledamot i JM AB, Rejlers AB, San Sac AB, Nordic Home Improvement AB och Scanmast AB. Partner i Infobooks AB. Ordförande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, avdelningen för Samhällsbyggnad. Tidigare befattningar: Informationschef NCC Bygg AB ( ), Marknadschef NCC Industri ( ), VD Ballast Väst AB ( ) och VD SWECO Theorells AB ( ). Foto: Sune Fridell

13 Jenny Lahrin och Åsa Söderström Jerring
Foto: Sune Fridell Jenny Lahrin Åsa Söderström Jerring

14 10. Beslut om antalet styrelseledamöter

15 11. Val av styrelseledamöter

16 12. Övrigt

17 13. Stämmans avslutande


Ladda ner ppt "Extra bolagsstämma i Vattenfall AB"

Liknande presentationer


Google-annonser