Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS"— Presentationens avskrift:

1 KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS
VÄLKOMNA TILL KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS ORDINARIE STÄMMA DEN 26 AUG. 2007

2 KILA

3 FLATÖ, inkl 27+85—N ETAPP 1

4 Företaget skall utföras i den omfattning och till de nivåer och dimensioner som framgår av upprättade handlingar och ritningar. Förslaget har anpassats till de vilkor och rekomendationer som Länstyrelsen ger i sitt beslut. Uppschaktade jordmassor planeras ut på omgivande mark (gäller inte tomtmark), alternativt transporteras till annan plats. Uppschaktade stenar, stubbar och rör ska undanskaffas. För företagets utförande får ett arbetsområde om 15 m från dikets släntkrön tas i anspråk på båda sidor om diket jämte tillfartsväg. Inom arbetsområdet får uppschaktade jordmassor utplaneras. Tomtmark är undantagen, där ska påverkan begränsas.

5

6

7

8

9

10

11

12 Verksamhetsår 1 maj 2006 – 30 april 2007
Kila-Flatö Dikningsföretag av 1950 1 maj 2006 – 30 april 2007 Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

13 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

14 Val av ordförande för stämman
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

15 Val av sekreterare Mötets öppnande Val av ordförande för stämman
Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

16 Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

17 Kallelse till stämman Mötets öppnande Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

18 Upprättande av röstlängd
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

19 Styrelsens och revisorernas berättelser
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSER

21 REVISIONSBERÄTTELSE

22 Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

23 Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

24 Styrelsens förslag och motivering
FLATÖ, inkl 27+85—N ETAPP 2

25 Flatö-delen Förslag 2 Att vänta med utgrävningen av Flatö-diket och undersöka möjligheten att öka andelen öppet dike för att få ner kostnaden. Det finns en möjlighet, om ALLA DELÄGARE är överens, och att Miljödomstolen godkänner att täckdike ändras till öppet dike. Detta borde minska kostnaden för samfälligheten Flatö.

26 Flatö delen inkl 27+85--N, ETAPP 2
Alt 1 Alt 2 Arbete Material Totalt Besiktning tillkommer Mandat önskas för XXX XXX kronor

27 Styrelsens förslag Alt 2 att få mandat teckna banklån på max kr.

28 Flatö-delen Förslag 1 Styrelsens rekommenderar att den billigaste entreprenören kontrakteras och utgrävningen startar till hösten. Styrelsen måste då få stämmans mandat för utdebitering av kostnaden samt mandat för att teckna ett banklån på motsvarande belopp med amorteringstid 5 år. Förslag 2 Att vänta med utgrävningen av Flatö-diket och undersöka möjligheten att öka andelen öppet dike för att få ner kostnaden. Det finns en möjlighet, om ALLA DELÄGARE är överens, och att Miljödomstolen godkänner att täckdike ändras till öppet dike. Detta borde minska kostnaden för samfälligheten Flatö.

29 Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

30 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

31 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

32 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

33 Ledamot: Sören Ericson Till 2008 Jan Zetterberg Till 2007 Peter Bövik Linus Bille Peter Larsson

34 Val av revisorer och suppleanter
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

35 Suppleant: Roland Andersson Till 2007 Rolf Jansson Revisor: Gudrun Lönbratt Lennart Lönnbratt Revisorsuppleant: Kerstin Edman

36 Fråga om val av valberedning
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

37 Sammankallande Torvald Thorberntson Till 2007 Bo Pettersson Odd Lindahl

38 Övriga frågor Mötets öppnande Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

39 För företagets utförande får ett arbetsområde om 15 m från dikets
släntkrön tas i anspråk på båda sidor om diket jämte tillfartsväg. Inom arbetsområdet får uppschaktade jordmassor utplaneras. Tomtmark är undantagen, där ska påverkan begränsas. Vid framtida underhåll begränsas arbetsområdet till 10 m. Inom arbetsområdet får markägarna inte ändra markanvändningen så att Ledningens eller öppna dikets funktion äventyras, underhållet fördyras eller så att skador på ledningar, t.ex. rotinträngning uppkommer.

40 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Mötets öppnande Val av ordförande för stämman Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

41 Avslutning Mötets öppnande Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare Val av två justeringsmän och tillika rösträknare Kallelse till stämman Upprättande av röstlängd Styrelsens och revisorernas berättelser Ansvarsfrihet för styrelsen Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar Styrelsens förslag till åtgärder av Flatö etapp 2 Styrelsens mandat för tecknande av nytt banklån Ersättning till styrelsen och revisorerna Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Val av revisorer och suppleanter Fråga om val av valberedning Övriga frågor Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt Avslutning

42 Styrelsens ansvar för diket
Styrelsen för dikesföretaget har ansvar för att hålla rent i diket så att vattnet kan rinna undan utan problem. Dikesföretaget (styrelsen) kan åtalas om skada inträffar pga kvarstående träd eller stenar. Det innebär att företaget har skyldighet och rätt att ta bort träd eller flytta stenar som finns i eller i anslutning till diket, trots markägarens eventuella motvilja. Därför uppmanas de markägare som inte röjt träd, där diket eller brunnar skall grävas, att göra detta innan grävarbetet startar. Annars kommer styrelsen tvingas tillse att sådan röjning blir verkställd. För mer information kontakta Rolf Larsson på Jordbruksverket.


Ladda ner ppt "KILA – FLATÖ DIKNINGSFÖRETAG 2004 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS"

Liknande presentationer


Google-annonser