Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsstämma 2006 Nordkroken Bredband. Dagordning 1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.Godkännande av röstlängden. 3.Val av två justeringspersoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsstämma 2006 Nordkroken Bredband. Dagordning 1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.Godkännande av röstlängden. 3.Val av två justeringspersoner."— Presentationens avskrift:

1 Årsstämma 2006 Nordkroken Bredband

2 Dagordning 1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.Godkännande av röstlängden. 3.Val av två justeringspersoner. 4.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5.Fastställande av dagordningen. 6.Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen. 7.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 9.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 10.Budget. Per abonnent 11.Medlemsavgift och andra avgifter. 12.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13.Val av revisorer och revisorssuppleant. 14.Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 15.Behandling av inkomna motioner 16.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

3 Dagordning 1/3 1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.Godkännande av röstlängden. 3.Val av två justeringspersoner. 4.Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning. 5.Fastställande av dagordningen. 6.Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.

4 Dagordning 2/3 7.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 8.Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna. 9.Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer. 10.Budget. Per abonnent

5 Budget •Budgeten är beräknad per abonnent: –9*150 = 1350 kr/år för amortering på revers –3*150 = 450 kr/år räntor, drift och underhåll •Nya abonnenter har samma budget som de som redan anslutit sig: –20000 kr + 150 kr/mån sedan september 2005 –Överskott från tidigare byggnationer går delvis till nybyggnad (efter styrelsebeslut)

6 Dagordning 3/3 11.Medlemsavgift och andra avgifter. 12.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13.Val av revisorer och revisorssuppleant. 14.Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 15.Behandling av inkomna motioner 16.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

7 Medlemsavgift •Styrelsens förslag är att medlemsavgiften för 2007 skall ligga på 0 kr.

8 Autogiro •Föreningen tänker gå över till autogiro till det fjärde kvartalet. •Faktureringsavgift på 20 kr kommer i och med detta läggas på fakturor som ej betalas via autogiro.

9 Dagordning 3/3 11.Medlemsavgift och andra avgifter. 12.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 13.Val av revisorer och revisorssuppleant. 14.Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande. 15.Behandling av inkomna motioner 16.Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

10 Övrig Information

11 Tjänster •Telefoni •Internet •TV/Radio

12 Internet •Stamnätet kostar 80 kr/mån (engångskostnad för alla tjänster och leverantörer) •Internet 2 Mbps kostar 70 kr/mån •Internet 10 Mbps kostar 110 kr/mån •Aktivering av vilande abonnemang kostar 500 kr

13 Telefoni •BIK telefoni kostar 70kr/mån plus samtalstaxa (enligt deras hemsida) –Garanterad nätverkskvalitet till leverantören. •Många andra leverantörer finns –Utan kvalitetsgarantier.

14 TV & Radio •Förhandlingar om TV-tjänsten pågår med leverantörer. •Gratiskanalerna kommer troligen till hösten •Betalkanaler beräknas komma till våren •Det finns MÅNGA gratis radiokanaler på Internet...

15 Anslutningskostnader och Bredbandsbidrag •Förutsättningar för nya abonnenter under 2006 är: 8000 + 9*150 + 200 + 200 = 9750kr 5000 kr återbäring från staten i form av bredbandsbidrag. 2006 är Sista året för detta bidrag! 150 kr/mån i avgift till föreningen

16 Vart gick pengarna? (1/2) Totalt AbonnentPer Meter (ca 23 000 meter) Grävning 399,712.00 kr 2,310.47 kr 17.38 kr Mark & Matrial 56,050.00 kr 323.99 kr 2.44 kr Slangar & Kopplingar 515,204.00 kr 2,978.06 kr 22.40 kr Skåp & Hus 150,551.00 kr 870.24 kr 6.55 kr Fiber & Blåsning 680,906.00 kr 3,935.87 kr 29.60 kr Svetsningar 257,960.00 kr 1,491.10 kr 11.22 kr Gemensam Teknik 413,461.00 kr 2,389.95 kr 17.98 kr Abonnent Teknik 319,559.00 kr 1,847.16 kr 13.89 kr Verktyg 14,546.00 kr 84.08 kr 0.63 kr Summa Inventarier 2,807,949.00 kr 16,230.92 kr 122.08 kr Notera att alla kostnader är exklusive moms

17 Vart gick pengarna? (2/2) TotaltAbonnentPer Meter Reparationer 18,003.00 kr 104.06 kr 0.78 kr Lokalhyra 2,060.00 kr 11.91 kr 0.09 kr Kontor Bank & Försäkring 49,879.00 kr 288.32 kr 2.17 kr Löner 11,988.00 kr 69.29 kr 0.52 kr Räntor & Skatt 153,867.00 kr 889.40 kr 6.69 kr Summa Kostnader 235,797.00 kr 1,362.99 kr 10.25 kr Totalt 3,043,746.00 kr 17,593.91 kr132.34 kr Notera att alla kostnader är exklusive moms

18 Kan man lösa reversen? •Visst kan man lösa ut reversen, detta kostar 20000 kr minus gjorda amorteringar –för närvarande minus 6*150kr = 950 kr vilket ger 19050 kr i lösen •Vi rekommenderar dock inte detta eftersom det innebär att man inte kan tillgodoräkna sig den förkortade amoreteringstiden då vi blir fler medlemmar. •Månadskostnaden blir därefter 30 kr/mån (för drift och underhåll, kan ändras framöver)

19 Abonnemangsvillkor •Endast privatpersoner kan vara med i föreningen, inga företag •Företagsabonnemang finns från KEAB (se deras hemsida för mer information) •Föreningen betalar inte ersättning för utebliven arbetsinkomst vid hemarbete

20 Support •Föreningens ansvar slutar där den gröna slangen tar slut. Fel därefter ligger under abonnentens ansvar. Garantin på CPS 200 är 2 år. •Reparationsavtal finns numera för nätet. Kontakta dock styrelsen i första hand. Eventuella utryckningar som ligger inom abonnentens ansvarsområde betalas nämligen av abonnenten själv.


Ladda ner ppt "Årsstämma 2006 Nordkroken Bredband. Dagordning 1.Val av ordförande samt sekreterare vid stämman. 2.Godkännande av röstlängden. 3.Val av två justeringspersoner."

Liknande presentationer


Google-annonser