Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till höstårsmöte 2014-11-11 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2014 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till höstårsmöte 2014-11-11 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2014 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till höstårsmöte 2014-11-11 kl 18:30

2 Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2014 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

3 forts dagordning 6. Val av: a: klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av (1) år; b: halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; c: 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av (1) år; d: (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. e: (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande; f: ombud till GDF ‑ möte.

4 forts dagordning 7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Höjning av städavgift till 125kr) 9. Övriga frågor. Info om banan Övrig info Frågestund Prisutdelning Klubbmästerskap


Ladda ner ppt "Välkommen till höstårsmöte 2014-11-11 kl 18:30. Förslag till dagordning Höstårsmöte för MGK 2014 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om."

Liknande presentationer


Google-annonser