Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ordinarie årsmöte 2014 31 mars kl 19.00 Saxat från stadgarna: ”En företrädare för varje medlemsförening har rösträtt på årsmötet. Ytterligare högst två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ordinarie årsmöte 2014 31 mars kl 19.00 Saxat från stadgarna: ”En företrädare för varje medlemsförening har rösträtt på årsmötet. Ytterligare högst två."— Presentationens avskrift:

1 Ordinarie årsmöte 2014 31 mars kl 19.00 Saxat från stadgarna: ”En företrädare för varje medlemsförening har rösträtt på årsmötet. Ytterligare högst två personer från varje medlem har närvaro- och yttranderätt”

2 Dagordning Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för mötet Val av två protokolljusterare tillika rösträknare Fråga om mötet har utlysts på stadgeenligt sätt Fastställande av röstlängd för mötet Fastställande av dagordning Styrelsens årsberättelse

3 Dagordning Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Fastställande av verksamhetsplan och budget inklusive arvoden och medlemsavgifterverksamhetsplan Ställda förslag Fastställande av antalet styrelseledamöter

4 Dagordning Val av styrelse Val av två revisorer och en suppleant för ett år Val av minst tre ledamöter i valberedning för ett år, varav en sammankallande Övriga frågor –Information om Minifestival i parken i Augusti Mötets avslutande


Ladda ner ppt "Ordinarie årsmöte 2014 31 mars kl 19.00 Saxat från stadgarna: ”En företrädare för varje medlemsförening har rösträtt på årsmötet. Ytterligare högst två."

Liknande presentationer


Google-annonser