Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktiespararna Linköping, avdelning 308

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktiespararna Linköping, avdelning 308"— Presentationens avskrift:

1 Aktiespararna Linköping, avdelning 308
Dagordning årsmöte den 6 december 2011, del 1 (3)    Aktiespararna Linköping, avdelning 308 Årsmötet öppnas Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare/rösträknare vid årsmötet   Fastställande av dagordning Fråga om årsmötets behöriga utlysande Ledningsgruppens verksamhetsberättelse för det gångna året (2011) Olle Svensson 2011

2 Verksamhetsberättelse 2011 för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lokalavdelning 308 Linköping, del 1(5)   Till lokalavdelningens ledningsgrupp 2011 valdes fem ledamöter: Olle Svensson, Kasra Nourbakht, Gunnar Eriksson, Björn Eliasson och Birgitta Borg. Ordförande/kontaktperson har varit Birgitta Borg. Aktieträffar m.m under våren februari AtlasCopco presenterades av Camilla Forsberg, Investor Relations, och Kancera AB av företagets VD, Thomas Olin. 8 mars SAAB presenterades av Pontus Kallén, platschef i Linköping. 22 mars Leox Holding AB presenterades av koncernchef Sefan Nordström och chefsanalytiker Goran Rubil. Olle Svensson 2011

3 Verksamhetsberättelse 2011 för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lokalavdelning 308 Linköping, del 2(5)   Aktieträffar m.m under våren mars Laika Consulting hade inspirationsmöte med Skagen Fonder, som gav sparråd, information om fondutbud och analytikers syn på börsutvecklingen.  12 april ABB presenterades av informationsdirektör Suzanne Lagerholm och Per H Börjesson från Spiltan berättade om Alternativa Marknaden, Spiltan och Spiltan Fonder. 24 maj arrangerade lokalavdelningen en studieresa till SKF i Göteborg. Resenärerna bjöds på en presentation av företaget, fabriks- och utställningsbesök samt förtäring. Trettiotvå medlemmar deltog. Olle Svensson 2011

4 Verksamhetsberättelse 2011 för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lokalavdelning 308 Linköping, del 3(5)   Aktieträffar m.m under hösten oktober Electrolux, som presenterades av Peter Nyquist, chef för Investor Relations, och Nibe, presenterades av företagets VD, Gerteric Lindquist. 1 november Gunnar Ek, Aktiespararnas bolagsbevakare, som gav värdefull information om aktiemarknaden. Den 6 december lokalavdelningens årsmöte + aktieträff med SSAB som presenteras av Catarina Ihre, Director Investor Relatlions, och Volvokoncernen som presenteras av Anders Christensson, Director Investor Relations. Olle Svensson 2011

5 Verksamhetsberättelse 2011 för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lokalavdelning 308 Linköping, del del 4(5)   Ledningsgruppen har hållit 8 protokollförda sammanträden. Samtliga aktieträffar har varit välbesökta med mellan 100 och 200 personer främst intresserade medlemmar men även av icke medlemmar. De flesta av de besökande företagen har sponsrat aktieträffarna. Under året har, både under våren och hösten, genomförts Aktiediskussioner, under ledning av Lars Sandell, med bl. annat aktieanalys samt köp- och säljstrategier för intresserade medlemmar. För ledningsgruppens ledamöter har Aktiespararna under året arrangerat Närområdesträff i Linköping den 31 januari, Regionkonferens i Stockholm den 15 oktober samt Årskongress i Stockholm den 9 april. Information om aktiviteterna har kontinuerligt ajourförts på lokalavdelningens hemsida, annonserats i Aktiespararen samt meddelats medlemmarna genom e-post- och postalt programutskick. Olle Svensson 2011

6 Verksamhetsberättelse 2011 för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lokalavdelning 308 Linköping, del 5(5)   Antalet medlemmar i lokalavdelning Linköping har sjunkit till (1 376). Linköping den 6 december 2011 Ledningsgruppen i Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Lokalavdelning 308 i Linköping Birgitta Borg Kasra Nourbakht Gunnar Eriksson Björn Eliasson Olle Svensson Olle Svensson 2011

7 Aktiespararna Linköping, avdelning 308
Dagordning årsmöte den 6 december 2011, del 2 (3)    Aktiespararna Linköping, avdelning 308 Val av ordförande för lokalavdelningen Val av övriga ledamöter i ledningsgruppen Val av valberedning Val av kongressombud jämte suppleanter (alternativt får ledningsgruppen i uppdrag att utse ombud till årskongressen 2012). Olle Svensson 2011

8 Aktiespararna Linköping, avdelning 308
Dagordning årsmöte den 6 december 2011, del 3 (3)    Aktiespararna Linköping, avdelning 308   Inkomna motioner Presentation av ledningsgruppens verksamhetsplan för 2012.   Övriga frågor  Årsmötet avslutas

9 Verksamhetsplan för 2012, del1(2)
  Aktiespararna Linköping, avdelning 308 Datum för aktieträffar under 2012: 7 februari Aktieinvest, kommer och tar upp frågan "Hur blir jag en framgångsrik aktiesparare?". Dessutom berättar 2-3 fondbolag om hur det ser ut i olika regioner i världen.   Den 13 mars Skanska kommer att presentera sig. Ännu ett företag kommer att bjudas in. Den 17 april Program ännu ej klart Den 2 oktober Program ännu ej klart Den 6 november Scania presenteras liksom ytterligare ett bolag. Den 4 december Årsmöte och presentation av bolag eller analytiker men programmet är ännu inte klart.

10 Verksamhetsplan för 2012, del2(2)
  Aktiespararna Linköping, avdelning 308 Om möjligt kommer företagsbesök att ordnas under året. Information om aktiviteter kommer kontinuerligt att ajourföras på lokalavdelningens hemsida, annonseras i Aktiespararen samt meddelas medlemmarna genom e-post- och postalt programutskick. Linköping den 6 december 2011 För ledningsgruppen    Birgitta Borg Ordförande/Kontaktperson Olle Svensson 2011

11 Aktiespararna Linköping, avdelning 308
Dagordning årsmöte den 6 december 2011, del 3 (3)    Aktiespararna Linköping, avdelning 308     Övriga frågor  Årsmötet avslutas Olle Svensson 2011

12 Aktieträff tisdag 6 december 2011
SSAB presenteras av Catarina Ihre, Director Investor Relations – Volvo presenteras av Anders Christensson, Director Investor Relations Olle Svensson 2011

13 Fikapaus!  19:15 – 19:45 Olle Svensson 2011

14 19.45 – 20.30 Volvo presenteras av Anders Christensson
Aktieträff tisdag 6 december 2011   19.45 – Volvo presenteras av Anders Christensson Olle Svensson 2011

15 Nästa Aktieträff 7 februari 2012
Aktieträff och Utbildning med Aktieinvest Program: Hur blir jag en framgångsrik aktiesparare -Utbildning i sparande 19.30 Mingel med t.ex. lite vin eller kaffe 20.00 Hur ser det ut runt om i världen? (2-3 fondbolag föreläser om hur det ser ut i olika regioner) Olle Svensson 2011


Ladda ner ppt "Aktiespararna Linköping, avdelning 308"

Liknande presentationer


Google-annonser