Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts."— Presentationens avskrift:

1 Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 3.Fastställande av föredragningslista. 4.Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokoll 6.Val av ombud till GDF-möte 7.Fastställande av verksamhetsplan och av medlems- och greenfeeavgifter för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt budget. 8.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. - Mandat att ändra medlemsformer och greenfeeavgifter - Övriga frågor

2 Kallelse Höstmöte2013 Förslag på Billingens representant klubben på GDF-möte: Billingens GK representeras av ordförande Roland Lundqvist på GDF-möten eller den som styrelsen utser som hans ersättare.

3 Kallelse Höstmöte2013 Verksamhetsplan 2014 Pro Shop Reception/kansli Bana

4 Kallelse Höstmöte2013 Verksamhetsplan 2014 Restaurang Samma entreprenör som 2013 ?. SponsorerBehöver vi hjälp med att hitta nya. Nya medlemmarTa med och låt prova på. GreenfeeTa med gäster till vår bana. Tävlingar 2014 Två tävlingar på våren, midsommarscramble, golfvecka, KM samt två tävlingar på hösten, damtävlingar.

5 Kallelse Höstmöte2013 Förslag till årsavgifter KategoriÅlderÅrsavgiftStädavgift2014 Fullvärdig 24+4 900 kr300 kr 292 Pensionär 67+3 700 kr300 kr 90 Mellan Greenfee 24+3 700 kr 3 Passiv450 kr 16 GK År 2 24+4 100 kr 300 kr 51 GK År 3 24+4 900 kr 300 kr 26 Junior 0-21600 kr 150 kr 82 Bas 2 24+1 300 kr 73 Bas 4 24+1 800 kr 18 Bas 6 24+ 2 300 Kr 17 Bas Förälder 24+ 1 300 Kr 20 2 för 1 24+4 900 kr 300 Kr 5 Studerande 22+ 1 300 kr 9 Ungdom 22-23 2 500 Kr 300 Kr Familjeavgift 9 900 Kr Övriga 117 Totalt: 819 T

6 Kallelse Höstmöte2013 Medlemsformer Fullvärdig Fullvärdig: Spelar fritt och har rätt till alla förmåner och rabatter. GK år 2: För dig som tog grönt kort på Billingens GK 2013. GK år 3: För dig som tog grönt kort på Billingens GK 2012. Mellan Pensionär (67 år): Spelar fritt och har rätt till alla förmåner och rabatter. Mellan greenfee: Spelar fritt mån-fre mellan 6-14 eller 20 st 9-hålsgreenfeebiljetter. Bas Småbarnsföräldrar (barn upp till 5 år) spelar fritt fre, lör, sön efter kl 16.00 samt mån-tor 6-14. Bas 2: 2 st greenfeerundor ingår. Bas 4: 4 st greenfeerundor ingår. Bas 6: 6 st greenfeerundor ingår. Studerande Studerande: Fritt spel. Junior Junior: Fritt spel. Grönt kort Nybörjare: Betalar 2 195 kr för kurs, spelar då fritt på Billingens GK under detta år. Familjeavgift Max 2 seniorer.

7 Kallelse Höstmöte2013 IntäkterResultat 2012Budget 2013Prognos 2013Budget 2014 Medlemsrelaterade avgifter2 114 5642 250 0002 100 000 Reklam och sponsring649 100650 000617 000600 000 Gästspel927 9971 085 000870 000900 000 Shop och Pro558 114880 0001 230 0001 250 000 Bidrag och gåvor148 173110 000147 000130 000 Externa uppdrag895 250830 0001 300 0001 000 000 Övriga intäkter574 348325 000510 000375 000 Summa intäkter5 867 5466 130 0006 774 0006 355 000

8 Kallelse Höstmöte2013 Budgetförslag BiGK KostnaderResultat 2012Budget 2013Prognos 2013Budget 2014 Material och förnödenheter820 512845 0001 2400001 100 000 Övriga externa kostnader1 612 3691 720 0001 700 0001 400 000 Personalkostnader2 924 4142 900 0003 150 0003 250 000 Avskrivningar291 433310 000225 000 Finansiella kostnader308 657300 000275 000265 000 Summa kostnader5 957 3856 075 0006 590 0006 240 000 Resultat- 89 83955 000184 000115 000

9 Kallelse Höstmöte2013 Förslag - Erbjudande till fullvärdiga medlemmar Rangebollar: 100 kr rabatt på årskort. 100 kr rabatt på golfhäfte. Max fem greenfeebiljetter på BiGK för 250 kr/st (t om 31/5). Årsgreenfee i Mariestad, Lidköping, Falköping, Knistad?

10 Kallelse Höstmöte2013 Styrelsen föreslår att medlemmarna fastställer: A.Verksamhetsplan för 2014 B.Budget för 2014 C.Medlemsavgifter för 2014 Beslut om verksamhet, budget och avgifter

11 Kallelse Höstmöte2013 Styrelsens förslag samt motioner 1.Styrelsens föreslår att höstmötet beslutar: Att ge styrelsen mandat att anpassa medlemsformer, mervärden för fullvärdiga medlemmar och greenfeeavgifter under innevarande säsong

12 Kallelse Höstmöte2013 Övriga frågor Betala in årsavgifter snarast - fem priser. Ideella insatser behövs - utveckla kommittéerna. Locka med nya medlemmar och greenfeegäster. Hjälp dem som vill prova på. Engagera er i klubbens utveckling.

13 Kallelse Höstmöte2013 Billingens Golf AB Valberedningen Bankommittén informerar Emil informerar Anders informerar Vision 2020 Prisutdelning KM 2013 Övriga frågor


Ladda ner ppt "Kallelse Höstmöte2013 Plats: Klubbhuset, Billingens Gk Tid: 21/11 kl. 18:30 Dagordning 1.Fastställande av röstlängd för mötet. 2.Fråga om mötet har utlysts."

Liknande presentationer


Google-annonser