Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärnverksamhet Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärnverksamhet Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering"— Presentationens avskrift:

1

2 Kärnverksamhet Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering
Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och vill nå marknaden Personer på väg att starta företag och upp till tre år gamla företag Små och medelstora företag i förnyelse och utveckling

3 Kärnverksamhet Finansiering Mentor IFS-rådgivning Särskilda program
Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och vill nå marknaden Personer på väg att starta företag och upp till tre år gamla företag Små och medelstora företag i förnyelse och utveckling Finansiering Mentor IFS-rådgivning Särskilda program

4

5

6 ALMIs utlåning, per kvartal
Mkr 1 010 Mkr

7 Bedömningskriterier Affärsplan Lönsamhet Bank Ägarna

8 Nuläge Lån, ökade resurser ger nya möjligheter.
Riskkapital, ny satsning. Innovation. Finansiering i mycket tidiga skeden.

9 Mentor Eget Företag 9

10 959 mentorpar startades under 2008!
Här fanns Mentor Eget Företag 2008 Mentor Eget Företag är ett nationellt program. 959 mentorpar startades under 2008! 10

11 (ALMI Företagspartner & Jobs and Society/NyföretagarCerntrum)
2008 i siffror (ALMI Företagspartner & Jobs and Society/NyföretagarCerntrum) 959 mentorpar deltog 440 mentorpar med adepten som blivande företagare (Jobs) 519 mentorpar med adepten som en befintlig företagare (ALMI) 64% av adepterna var kvinnor och 36% var män Av mentorerna var 34% kvinnor och 56% män 16% av adepterna var födda utomlands 5% av mentorerna var födda utomlands 11

12 Resultat Väldigt högt nöjdhets- och nyttighetsindex från både mentorer och adepter.
Nå målen i handlingsplanen 82 % (ALMI) resp 78 % (NFC) av adepterna instämmer. Väsentligt stärkt företagandet (ALMI)/ökat sin förmåga att driva ett företag (NFC) 57 % (ALMI) resp 53 % (NFC) av adepterna instämmer. Snabbare företagsutveckling 89 % (ALMI) resp 72 % (NFC) av adepterna instämmer Nöjd Kund Index – programmet i sin helhet 89 % (ALMI) resp 79 % (NFC) av adepterna instämmer. Rekommendation 95 – 98 % av samtliga adepter och mentorer rekommenderar MEF NYTTA MENTOR-SKAP 12

13 Interna mål gällande MEF
ALMIs målsättning 2009 Interna mål gällande MEF Samtliga ALMIbolag skall vara med Uppstart av ca 800 mentorpar (0-3 år inklusive särskild satsning mot kvinnor om 75 par) Uppstart av 500 mentorpar till följd av särskild satsning mot företagare med utländsk bakgrund som varit igång mellan 3-5 år Totalt ca mentorpar inom ALMI 2009 13

14 IFS rådgivning 14

15 IFS Historik • 1998 3 rådgivningskontor • 2002 15 rådgivningskontor
200 400 600 800 1000 1200 1400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Antal startade företag Antal startade • 1996 grundades IFS • rådgivningskontor • rådgivningskontor • rådgivningskontor • samarbete med ALMI • Integration • Utveckling 15. 15

16 Utlåning år antal lån 2003 185 2004 208 2005 334 2006 435 2007 590 2008 766 100 200 300 400 500 600 700 800 900 År Lån till invandrare 2003 2004 2005 2006 2007 2008 16. 16

17 NKI – Nöjd Kund Index NKI Innovation 4,17 Helhetsomdöme 4,35
NKI Nya företag 4,34 Kompetens och service 4,28 Totalt NKI 4,29 NKI Etablerade företag 4,16 Tydlighet och pålitlighet 4,35 Tillgänglighet och information 4,21 Finansierings-kunder 4,27 Affärsutvecklings-kunder 4,32 ALMI Invandrarkunder 2008, sid 17

18 Exempel på särskilda Program 2009
Nya företag inom Vård och omsorg – c:a 200 entreprenörer i nationellt och regionala program Köpa företag – särskilda satsningar på kvinnor i regionala program

19 Statistik Nya Företag 2008 C:a nya företag i Sverige varav startade med hjälp av ALMI (överlevnad efter 3år 72%) 6500 kunder inom nya företag fick rådgivning från ALMI varav 50% kvinnor 46% invandrare 2.285 nya företag fick finansiering från ALMI varav 39% kvinnor 27% invandrare Medelbelopp Nya företag: 357 Tkr Mikrolånet ökade kraftigt under 2008, 48% kvinnor

20 Nya Företag c:a 6500 kunder i rådgivning 2008
Blekinge 178 Skåne 733 Dalarna 88 Stockholm 453 Gotland 379 Sörmland 188 Gävleborg 91 Uppsala 157 Halland 21 Värmland 273 Jönköping 368 Väst 213 Kalmar län 221 Västmanland 395 Kronoberg 507 Örebro 47 Mitt 317 Östergötland 391 Nord 1450

21 Nya företag kvartal Antal nya företag i Sverige minskade med 12% relativt Kv ALMIs utlåning och rådgivning till Nya Företag ökade under samma period 712 nya företag fick lån kv1. Snittbeloppet var 384 Tkr

22 Samarbete Goda erfarenheter av samarbetet inom mentorprojektet
Såväl Almis som Nyföretagarcentrums verksamhet varierar mellan regionerna Nationellt - Almi in i Jobs styrelse nationellt Regionalt - diskussioner ifrån regionala förutsättningar


Ladda ner ppt "Kärnverksamhet Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering"

Liknande presentationer


Google-annonser