Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAPPORT Hur går det för kunderna – en uppföljande mätning Juli 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAPPORT Hur går det för kunderna – en uppföljande mätning Juli 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt."— Presentationens avskrift:

1 RAPPORT Hur går det för kunderna – en uppföljande mätning Juli 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novusgroup.se

2 Bakgrund NyföretagarCentrum Sverige (Stiftelsen Svenska Jobs and Society) är en stiftelse som främjar nyföretagande och entreprenörskap, och moderorganisation för landets alla NyföretagarCentrum som erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag. NyföretagarCentrum täcker närmare 200 kommuner med rådgivning och målsättningen är att bidra till fler livskraftiga företag. 2011 kom 20 300 personer till NyföretagarCentrum för rådgivning. 9 800 har startat företag. Verksamheten finansieras främst av näringslivet men även av myndigheter och organisationer. Sammantaget finns ett 30-tal nationella partners, men tillsammans med alla landets NyföretagarCentrum stöds verksamheten av 2 575 företag, organisationer och myndigheter, som alla stöder idén om att Sverige behöver fler livskraftiga företag. Bakgrund och syfte Syfte Finansieringsformen gör det viktigt att visa på nyttan med verksamheten och att det stöd som NyföretagarCentrum ger resulterar i livskraftiga företag. NyföretagarCentrum genomför därför med regelbundenhet en kundundersökning i syfte att följa upp hur det gått för kunderna och deras verksamhet. Motsvarande mätningar har genomförts tidigare av oberoende undersökningsföretag: år 2000 (av Gallup) och 2007 (av Temo Synovate). Denna mätning är en uppföljande mätning som bygger på delvis samma upplägg och genomförande som tidigare för att fånga jämförbarhet över tid.

3  Undersökningen har genomförts som en webbunderökning. Under perioden 27 april – 22 maj 2012. De tidigare mätningarna som genomfördes av Gallup (2000) och TemoSynovate (2007) genomfördes som telefonintervjuer (CATI).  Målgrupp för undersökningen är personer som besökt NyföretagarCentrum för rådgivning någon gång under treårsperioden 2009-2011 och som dessutom har startat företag. 1. NyföretagarCentrums besökare. I rapporten kallade NyföretagarCentrum-besökare 2. NyföretagarCentrums besökare som fått mentorsstöd (2006-2008 + 2009-2011) i programmet Mentor Eget Företag. I rapporten kallade NyföretagarCentrum-adepter 3. Ett slumpmässigt urval av nystartade företag (enskilda firmor) ur UCs register och som inte haft kontakt med NyföretagarCentrum. I rapporten kallade referensgruppen.  Ett totalurval av NyföretagarCentrums kunder har levererats till Novus. Novus har därefter dragit ett slumpmässigt urval som skall spegla den totala kundstocken. NyföretagarCentrum har också leverererat ett urval av nystartade företag utifrån UCs register. Ett email har skickats till de utvalda med en inbjudan till undersökningen. 2 mailpåminnelser har gått ut.  Sammanlagt har 1.710 intervjuer genomförts.  Undersökningens resultat redovisas i denna rapport. Detaljerade resultat redovisas i en separat tabellbilaga Genomförande MålgruppBruttoNettoDeltagarfrekvens NyföretagarCentrum-adepter203427013% NyföretagarCentrum-besökare2051711416% Referensgrupp32712999%

4 Antal svarande MålgruppNedbrytning(n) NyföretagarCentrum-adepterSamtliga270 NyföretagarCentrum-besökareSamtliga1141 ReferensgruppSamtliga299 NyföretagarCentrum-adepterHar enskild firma med start år 2009- 2012 99 NyföretagarCentrum-besökareHar enskild firma med start år 2009- 2012 590 ReferensgruppHar enskild firma med start år 2009- 2012 241 NyföretagarCentrum-adepterHar enskild firma143 NyföretagarCentrum-besökareHar enskild firma659 ReferensgruppHar enskild firma265

5 Vilka är nyföretagarna?

6 Fråga: Hur gammal var du när du hade första kontakten med NyföretagarCentrum? BAS: De som haft kontakt med NyföretagarCentrum Mer än var fjärde besökare var under 35 år vid första besöket hos NyföretagarCentrum

7 Fråga: Är du eller någon av dina föräldrar födda utomlands? BAS: Har enskild firma Hög andel utländsk bakgrund Enskild firma

8 BAS: Samtliga Bland de som fått mentorstöd är majoriteten kvinnor Kvinnor

9 Fråga: Hur stor eller liten nytta har du haft av rådgivningen du fått av NyföretagarCentrum? BAS: Varit i kontakt med NyföretagarCentrum och startat företag år 2011 6 av 10 NyföretagarCentrum-besökare har haft stor nytta av rådgivningen

10 Vad har hänt med företagen?

11 Fråga: Vad har hänt med det företag du har startat? BAS: Samtliga NyföretagarCentrum-besökare har hög överlevnad, NyföretagarCentrum-adepter ännu högre. Motsvarande nationell siffra på ”överlevnad”: 68%. (”Uppföljning av 2005 års nystartade företag – tre år efter start”, Tillväxtanalys 2010)

12 Fråga: Vad har hänt med ditt företag du har startat? BAS: NyföretagarCentrum-besökare (n=1141) Ålder vid första kontakt med NyföretagarCentrum Yngre driver sitt företag idag i lägre grad än övriga åldersgrupper

13 Bransch, antal anställda, omsättning

14 Fråga: Inom vilken bransch är ditt företag verksamt? BAS: De som driver enskild firma idag med start år 2009-2012 NyföretagarCentrum- adepter/-besökare Referensgrupp De som fått stöd från NyföretagarCentrum är mest verksamma inom Hälsa resp. handel medan företagen i Referensgruppen är verksamma inom IT- konsulttjänster resp. Kultur och nöje

15 BAS: NyföretagarCentrum-adepter och -besökare samt referensgruppen som driver enskild firma idag och med start år 2009-2012 Antal anställda i enskilda firmor Fråga: Hur många anställda har företaget idag, räknat i heltids årsarbete, inklusive dig själv som ägare? Genomsnitt: NyföretagarCentrum-besökare = 0,8 NyföretagarCentrum-adepter = 0,9 Referensgruppen = 0,9

16 Fråga: Vilken omsättning hade företaget/beräknar du att företaget får första året? Fråga: Vilken omsättning hade ditt företag det senaste verksamhetsåret? BAS: De som driver enskild firma idag och med start år 2010 eller 2009. Drygt 6 av 10 NyföretagarCentrum-adepter och -besökare uppskattar en omsättning på upp till 100 000 kr det första verksamhetsåret. NyföretagarCentrum-adepter ökar snabbare i omsättning än NyföretagarCentrum-besökare och referensgruppen. BAS: De som driver enskild firma idag och med start år 2009-2012.

17 Nyttjande av underleverantörer

18 Ja Fråga: Har du någon/några av följande tjänster/produkter? Användande av underleverantörers tjänster är högre bland NyföretagarCentrum- adepter än bland NyföretagarCentrum-besökare och referensgruppen BAS: NyföretagarCentrum-adepter och -besökare samt referensgruppen som driver enskild firma idag och med start år 2009-2012


Ladda ner ppt "RAPPORT Hur går det för kunderna – en uppföljande mätning Juli 2012 Kund: NyföretagarCentrum Sverige Kontaktperson: Harry Goldman, Daniel Dworetsky Kontakt."

Liknande presentationer


Google-annonser