Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anette Skoog 2009-08-26. Nyföretagare i lantbruket…  KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm  Från 250 till 500 tackor på 2 år  Från 50 till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anette Skoog 2009-08-26. Nyföretagare i lantbruket…  KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm  Från 250 till 500 tackor på 2 år  Från 50 till."— Presentationens avskrift:

1 Anette Skoog 2009-08-26

2 Nyföretagare i lantbruket…  KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm  Från 250 till 500 tackor på 2 år  Från 50 till 80 dikor på 3 år  Växtodling  Skötsel av betesmarker  Skogsbruk  Uthyrning av bostadshus  Jakt, Fiske och Kursverksamhet

3 Från anställd till egenföretagare  Utgångsläget: - 2 heltidsanställningar i andra branscher - Jobbet tog upp mesta delen av tiden - Egna djur på fritiden - För liten gård - Fel geografiskt läge för större djurhållning - Sammantaget goda kunskaper kring djurhållning, djurproduktion, maskiner, byggnation och underhåll - Begränsade kunskaper i företagsekonomi, affärsmässig produktion och avsättning samt växtodling - Begränsat eget kapital

4 Från anställd till egenföretagare  Förberedelser & Planering:  Avsluta fasta anställningar  Jobba lika mycket men med en annan inriktning  Skapa förutsättningar att försörja sig på djurhållningen och den egna gården  Finna rätt gård – storlek, arealfördelning, geografi, pris  Finansiering  Utbildning – (KY-jordbruk, företagsekonomi, starta-eget marknadsmässig djurproduktion m.m) Etablera kontakter /avtal med kunder (!!) och leverantörer

5 Egen företagare!  Uppbyggnadsfasen:  Ta över gården  Bygga upp egen djurbesättning & verksamhet  Driva företaget  Utvärdera ekonomi och resultat  Hinna med vänner och familj…..fritid??  Målsättningar för framtiden  Tillväxt - förväntad och oväntad

6 Mentorskap för företag i vår bransch - Specifikt för produktionsgren med storskalig lammproduktion - Tillväxtföretag på landsbygden – från start till lönsamt företag med flera anställda.

7 Syftet med mentorsprogram  Utbyta tankar & erfarenheter  Utveckla nyföretagandet  Utveckla människor  Ge stöd  Nätverksbyggande  Överföra / utbyta kompetens  Möjlighet att få ett ”utifrån” perspektiv på det egna företaget och livssituationen  Ifrågasätta invanda tankemönster och handlingar

8 Uppbyggnad av mentorsprogram  Äldre erfaren kollega som mentor åt yngre, nystartad.  Utbildning av mentor – adept  Klargöra förväntningar, förutsättningar och ramar  Träffas 4-6 ggr initialt – avstämning för avslut eller fortsättning  Gemensamma nätverksträffar adepter –mentorer  Företagsbesök

9 Vad bidrar mentorerna med?  Längre erfarenhet & andra perspektiv  Person som redan genomfört en liknande satsning  Visar möjligheter snarare än begränsningar  Har konkreta exempel från egen verksamhet.  Relation befriad från prestige – alla frågor ok  Nyttigt ifrågasättande (kräver respekt & integritet)  Kunskaper för att slippa göra alla misstag själv  Nätverk och kontaktytor vi inte har själva  Bollplank i svåra beslut  Diskutera glädjeämnen och bekymmer

10 Några ord på vägen ” Företaget ska bygga större värden på sikt” ” Det finns fler som varit i samma situation” ” Alla har perioder av motgång” ” Det är roligt att jobba i lantbruket och med djur” ” Storskalighet är inte fel, småskalighet är inte lösningen för alla” ” Man ska och kan våga satsa – men på rätt saker” ” Var vill ni spendera er tid??” ”Hur kan ni optimera er produktion och rationalisera bort sådant som tar tid i onödan?” Samstämmigt: ” Den som lyckas fokuserar på att få till en bra avkastning och djurhållning – det kräver engagemang, tid och många timmars jobb – i ett antal år…” ”Man måste hinna vara ledig ibland” ”Det positiva ska överväga annars krävs det en förändring”

11 Kvinnor coachas och män får investeringsstöd?  SvD debattartikel 23/5-2009  Margareta Lindbäck – Hansson (Sister Business AB)  Regeringens mål – e. 2009 ska 40 % av nyföretagarna vara kvinnor  252 MSEK i stöd – ”Främja kvinnors företagande” - huvudsakligen coaching e.t.c  Jfr offentligt företagsstöd (4,2 miljarder - 2006) som avser reella investeringar - 82,5% män / 17,5 % kvinnor  Läs mer på www.lrf.se / Jämställdhetsakademin


Ladda ner ppt "Anette Skoog 2009-08-26. Nyföretagare i lantbruket…  KRAVgodkänd ekologisk uppfödning av nöt och lamm  Från 250 till 500 tackor på 2 år  Från 50 till."

Liknande presentationer


Google-annonser