Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunbiblioteket Självklarhet eller första val?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunbiblioteket Självklarhet eller första val?."— Presentationens avskrift:

1 Kommunbiblioteket Självklarhet eller första val?

2 KOMMA,  En förstudie om kommunala beslutsfattares syn på folkbiblioteken i Västernorrlands län  En del av länets marknadsförings- och kommunikationsprojekt

3 Intervjuer  Politiker (22/28) och tjänstemän (15/28) i alla kommuner i Västernorrland  Övik 8, Sollefteå 6, Kramfors 7, Härnösand 7, Timrå 4, Sundsvall 1, Ånge 4 = 37  Intervjuerna genomfördes av Eva Nordlinder, YLB, vid personliga besök i april-juni 2010

4 Bibliotekets tillgänglighet  Politiker rankar bemötande och öppettider (gärna kvällar och helger) som de viktigaste faktorerna för tillgänglighet  Tjänstemän även tillgänglighet på nätet (nästan lika högt)  Flera nämner bokbuss

5 Bibliotekets huvuduppdrag  ”Läslust och utlåning” prio 1 för alla!  Prio 2 ”stöd till lärande” för alla  Tjänstemännen även ”tillhandahålla information”  Bevara kulturarvet får inte många röster, men några  Kulturarrangemang hamnar sist för tjänstemännen, högre för politikerna…

6 Bibliotekets utvecklingsmöjligheter Givna förslag i enkäten:  Motverka den digitala klyftan (P/T)  Demokratiskt torg (P/T)  Integration (P/T)  PR för kommunen (P)  Informationscentrum (T) P = politiker, T = tjänstemän

7 Andra uppgifter som nämns  Informationsmäklare  Gratis mötesplats  Samverkan  Medborgarhus/aktivitetshus  Vallokal  Stödja kreativitet  Kulturmöten  Service för nyanlända

8 Bibliotekets målgrupper Politikers prioriteringar: 1. Barn och unga 2. Personer med läshinder 3. Studerande 4. Personer med annat modersmål 5. Daglediga 6. Fritidsläsare ”Småföretagare har väl inte tid att läsa!”

9 Målgrupper forts Tjänstemännens prioriteringar: 1. Barn och unga 2. Studerande 3. Fritidsläsare 4. Personer med läshinder 5. Personer med annat modersmål 6. Daglediga

10 Bibliotekets strategiska roll i kommunen  Politikerna mest positiva till bibliotekets roll i kommunens utveckling och strategiska arbete  7 av 15 tjänstemän vet inte om kommunen har en biblioteksplan

11 Strategisk roll forts  4 tjänstemän ”vet inte”  Medborgardialog  Opinionsbildning  Delaktighet  Demokratiaspekten  Arbeta för bildning  Kommuninformation, offentlig arena

12 Bibliotekets betydelse för kommunen  Gratis offentlig lokal  Många besökare främjar även handeln  Viktig social funktion  Avdramatisera läsning (klassaspekt)  Välja och sortera information  Livslångt lärande  Del i folkhälsoarbetet  Livskvalitet - livsmiljö

13 Bilden av biblioteket - sammanfattning  Skönlitteratur och läsfrämjande  Stötta barns och ungas (sviktande) läsning!  Kulturarrangör (vissa kommuner)  Mötesplats (vissa kommuner)  Vad är ”information”?

14 Politiker - tjänstemän  Enligt Svensk biblioteksförenings undersökning 2008 hade politikerna en mer ”traditionalistisk” syn på biblioteket  Stämmer ej i Västernorrland  Politiker prioriterar ”eftersatta grupper”, tjänstemännen även ”vanliga läsare”

15 ”Varumärket bibliotek” Vad är biblioteket för dig?  Väcker läslust  Ett öppet och avgiftsfritt offentligt rum  Ett ställe där man lånar böcker  Ett ställe för studier  Ett ställe där man får tillförlitlig information  Ingen har markerat ”Ett ställe där ungdomar gillar att vara”!


Ladda ner ppt "Kommunbiblioteket Självklarhet eller första val?."

Liknande presentationer


Google-annonser