Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från bokmagasin till diversehandel

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från bokmagasin till diversehandel"— Presentationens avskrift:

1 Från bokmagasin till diversehandel
Ett praktiskt exempel från Luleå universitetsbibliotek Terje Höiseth

2 Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden
- Kumbel

3 Bibliotek = samling Förvärva Systematisera Bevara
Tillgängliggöra (till viss del) Kvantitet = kvalitet?

4 Kort bibliotekshistoria
70-talet Samlingsbyggande fortfarande centralt Datorerna kommer till användning även för biblioteken Libris, Bibsys, databasökning i DIALOG etc 80-talet Händer icke så mycket ILS (minidatorer)

5 90-talet då händer allt! Egentligen tre paradigm-skiften!
Databaser på CD-ROM (en parentes i bibliotekshistorien) Bibliotekariens roll som intermediär upphör Studenternas bibliotek Studenterna och deras behov kommer i centrum för verksamheten Tillkomsten av WWW – en (r)evolution för verksamheten

6 WWW-revolutionen Hybridbiblioteket kommer till
Forskare och studenter får tillgång till resurser oberoende av tid och rum Den fysiska samlingen blir bara en liten del av den tillgängliga informationen Tidskrifter och rapporter i pappersform försvinner från biblioteket

7 De fyra huvudområden för verksamheten idag
Informationsförsörjning och tillhörande aktiviteter Stöd för studenterna i lärandeprocessen Högskolepedagogisk verksamhet Publiceringsverksamhet i olika former

8 Informationsförsörjning och tillhörande aktiviteter
Tillhandhålla information, elektronisk och tryckt Lån, fjärrlån och informationssökning Alltid tillgänglig informationstjänst Drift av bibliotek på entreprenad för NLL

9 Stöd för studenterna i lärandeprocessen
Tillhandahålla olika typer arbetsplatser, grupprum och datorarbetsplatser Universitetets längsta öppettider Samlokalisering med IT-support (IT-S) Resursrum för studenter med särskilda behov (dyslexi, svagsynta etc) Språkverkstad (stöd för studenters skrivande)

10 Stöd för studenterna… Support och utbildning i multimedieproduktion
Undervisning i informationskompetens integrerat i vanliga kurser. Doktorandkurser Office-support för studenter Ansvar för struktur och samverkan om Studentwebben

11 Högkolepedagogisk verksamhet
Ansvar för genomförande av högskolepedagogiska kurser IT-pedagogisk stöd för lärare Utbildning, stöd och support i Fronter för lärare och studenter Utbildning och support i Marratech

12 Högskolepedagogisk…. Utbildning i användning av iMeet-studios (video-konferens och utbildning på distans) Support och utbildning i verktyg för kursutvärdering och enkäter Ansvar för verktyg för plagiatkontroll SNH-verksamheten (Samverkan för utveckling av nätbaserade kurser)

13 Publiceringsverksamhet i olika former
Utbildning, stöd och support i Polopoly (LTUs CMS-system) Ansvar för den elektroniska publiceringen av avhandlingar och examensarbeten Ansvar för utveckling och support av PURE, LTUs verktyg för forskningspublicering Kompetenscentrum i bibliometri Kurser och support i End-Note

14 LRC bild Samverkan samarbete SNH Multimedia support Lärar portal iMeet
Traditionella biblioteket Info Förvärv Katalog Lån Fjärrlån Multimedia support Mötes- och arbetsplatser Elektroniska resurser iMeet Marratech Publicering elektroniskt Lärar portal It-Pedagogik Språk verkstad Fronter CMS IT helpdesk Högskole pedagogik Office stöd Studentwebb Pure Undervisning sökverkstad Student service Samverkan samarbete LRC bild SNH

15 Bibliotek på 2000-talet En del av universitetet/högskolan
Bredare och förändrat tjänsteutbud Minskat samlingsfokus Lokalförändringar Nya roller, ny kompetens

16 Självbetjäningsbiblioteket
Sök själv Hitta själv Låna själv Reservera själv Återlämna själv Minimera kontaktytan med kunderna? Jeopardy-syndromet.

17 Förändringar på kort sikt
Outsourcing och avveckling av verksamheter Bibliotekssystemens dödsryckning ERM-systemens uppgång och fall? Förändringar av lokalerna Studentstödsverksamhet i alla dess former

18 Vad med framtiden? Teknikutveckling och affärsmodeller kommer att avgöra Information kommer att vara oberoende av tid och rum Fysiska dokument försvinner Behövs vi längre som intermediär? Kommer vi att ha en roll i informationsförsörjningsprocessen?

19 Många frågor men få svar..
Universitetets kärnverksamhet Utbildning och forskning Vad är bibliotekets kärnverksamhet? Är vi längre ett bibliotek? Skall vi heta något annat? Idag: Universitetsbiblioteket/LRC I morgon?

20


Ladda ner ppt "Från bokmagasin till diversehandel"

Liknande presentationer


Google-annonser