Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och bibliotek Britta Olsson Samordnare/bibliotekarie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och bibliotek Britta Olsson Samordnare/bibliotekarie"— Presentationens avskrift:

1 Barn och bibliotek Britta Olsson Samordnare/bibliotekarie
Biblioteken i Mölndal Jekaterinburg, Ryssland Hej Så roligt att vara här! Intressant och spännande att träffa er alla. Jag heter Britta Olsson och arbetar som samordnare och bibliotekarie på stadsbiblioteket i Mölndal. Jag har arbetat i Mölndal i ca 2.5 år och dessförinnan arbetade jag som bibliotekarie i Göteborg. Jag har också arbetat som förskollärare i ca 10 år innan jag utbildade mig till bibliotekarie. Jag ska berätta om hur vi arbetar med läsfrämjande verksamhet för barn på biblioteken i Mölndal. Biblioteken i Mölndal består av stadsbiblioteket, tre filialer, en bokbuss samt vår wepplats.

2 Samarbete med Barnhälsovård Samarbete med förskola/skola
Sagostunder Samarbete med Barnhälsovård Samarbete med förskola/skola Samarbete med Kriminalvården Författarbesök Workshops I Mölndal arbetar vi på liknade sätt med läsfrämjande verksamhet som man gör i övriga Sverige och det kan se ut så här; Sagostunder Samarbete med Barnhälsovård (BVC)/familjecentraler Samarbete med förskola Samarbete med skola Samarbete med kriminalvården Författarbesök Workshops Jag kommer att berätta mer om samarbetet med BVC, förskola och skola samt berätta lite om ett kommande samarbete med kriminalvården- Godnatt- sagor inifrån.

3 Sedan år 2000 får alla nyfödda barn i Västra Götalandsregionen en bokpresent. Föräldrarna får ett presentkort av BVC som de tar med till sitt bibliotek och där får de boken De små barnens bok. Till flerspråkiga barn och deras familjer delas ytterligare en bokpaket ut; boken Barnens första bok samt CD-skivan Barnens första sånger. Detta bekostas av regionen (Kultur i väst). Tanken är att inspirera föräldrar att läsa, berätta och sjunga för sina barn. De små barnens bok är en antologi med texter och bilder för de minsta barnen. Traditionella verser och ramsor blandas med utdrag ur de bästa barnböckerna och med bilder av de stora svenska bilderbokskonstnärerna.

4 De små barnens bok når drygt 19 000 nyfödda barn i regionen och att:
Målet är att De små barnens bok når drygt nyfödda barn i regionen och att: göra alla föräldrar uppmärksamma på hur viktiga de är för sina barns språkutveckling medverka till att alla barn tidigt får möta fingerlekar, ramsor, sånger och berättelser betona hur roligt och lustfyllt det är för både barn och vuxen att mötas i samtal kring en bra barnbok uppmärksamma alla föräldrar på bibliotekens utbud av böcker OM och FÖR barn Målet är att De små barnens bok når drygt nyfödda barn i regionen och att: • göra alla föräldrar uppmärksamma på hur viktiga de är för sina barns språkutveckling • medverka till att alla barn tidigt får möta fingerlekar, ramsor, sånger och berättelser • betona hur roligt och lustfyllt det är för både barn och vuxen att mötas i samtal kring en bra barnbok • uppmärksamma alla föräldrar på bibliotekens utbud av böcker OM och FÖR barn

5 BVC håller föräldragrupper som träffas 5-6 gånger
BVC håller föräldragrupper som träffas 5-6 gånger. En av dessa föräldraträffar förläggs till biblioteket. Barnbibliotekarien tar emot gruppen och berättar och visar för föräldrarna om biblioteket, böcker för och om barn osv. Vi sjunger, gör fingerlekar, rim och ramsar med barn och föräldrar. Föräldrarna får med sig boken till sitt barn. Vi har också en föräldrahylla med adekvat litteratur, detta för att underlätta för nyblivna föräldrar att hitta det de söker. De föräldrar som inte kommer på träffen kan hämta sin bok när de vill. På Lindome bibliotek (som tillhör vår kommun) är samarbetet än mer utvecklat. Där kallas MVC/BVC för Familjecentralen och barnbibliotekarien är involverad såväl under graviditetstiden som efter att barnet fötts. Hon har viss arbetstid förlagd till Familjecentralen. Barnbibliotekarien hjälper också till med litteraturtips till FC. Biblioteket tillhandahåller också bokdepositioner med småbarnsböcker.

6 Samarbete med förskolor
I Sverige erbjuds alla barn plats i förskola från att de fyller ett år. Förskolan är för barn mellan 1-5 år, därefter börjar barnen i förskoleklass (6-årsgrupp) Ca 90 % av de svenska barnen går i förskola. Det finns en särskild läroplan för förskolan och de som arbetar där är främst högskoleutbildade lärare med inriktning mot yngre barn- förskollärare I Mölndal finns ca 50 förskolor. Biblioteken har ett väl utvecklat samarbete med förskolorna, tex besöker bokbussen många av förskolorna regelbundet och de som inte har bokbuss erbjuds boklådor. Pedagogerna lämnar önskemål till bibliotekarierna kring innehåll. Lådorna körs ut med hjälp av transportfirma. Förskolegrupperna besöker oss ofta. Vi har ett fördjupat samarbete med åtta av förskolorna och dessa kallas för litteraturprofilförskolor, unikt för Sverige. Det började som ett gemensamt projekt 2005 och har sedan permanentats. Dessa förskolor arbetar efter fastställda kriterier som tagits fram av biblioteket och skolförvaltningen och förskolorna diplomeras vart annat år och måste leva upp till vissa krav för att få sin diplomering.

7 Kriterierna för förskolor med litteraturprofil; - Använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet - Ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning - Samverkar aktivt med biblioteket Vi har ett fördjupat samarbete med åtta av förskolorna och dessa kallas för litteraturprofilförskolor, unikt för Sverige. Det började som ett gemensamt projekt 2005 och har sedan permanentats. Dessa förskolor arbetar efter fastställda kriterier som tagits fram av biblioteket och skolförvaltningen och förskolorna diplomeras vart annat år och måste leva upp till vissa krav för att få sin diplomering. Kriterierna för förskolor med litteraturprofil; - Använder bokens möjligheter i det dagliga arbetet - Ger barnen positiva upplevelser av böcker och läsning - Samverkar aktivt med biblioteket

8 På dessa förskolor används boken/sagan i det dagliga arbetet och de arbetar också mycket med handdockor. Tänkte ta exempel från Svejserdalens förskola;

9 På bokbussen träffar Pappa Roy bibliotekarien .

10 Anna visar att det är ”här vi väljer böcker”, var barnböckerna finns och hur man lånar.

11 Tillbaka på förskolan tittar barnen i böckerna som lånats och Pappa Roy är väldigt trött efter att ha varit med om så mycket nytt och lärt sig så många nya begrepp- böcker, bokhyllor, bokbuss, bibliotekarie, lånekort osv.

12 Litteraturprofilförskolorna arbetar medvetet med läsmiljöer, här är ett exempel på en bokhörna som bjuder in och tillåter barnen att vara bland böcker på egen hand. Bokhörnan ligger centralt, vuxna är alltid i närheten.

13 Pedagogerna är väl förberedda när de läser och samtalar om böcker och ibland blir det lässtund med guldkant.

14 Bibliotekariens uppgift gentemot litteraturprofilförskolorna är bla att vägleda vid inköp, besöka förskolorna, titta på läsmiljöer. Vi presenterar ny barnlitteratur för pedagogerna en gång per år då vi diskuterar barnlitteratur, hur kan böckerna användas med barnen, diskuterar illustrationerna osv, deltar i nätverksträffar. Vi är ibland med på föräldramöten.

15 Samarbete med skolan

16 Vi samarbetar med skolorna på olika sätt och jag vill berätta om det vi kallar för 6-årsboken. Boken väljs ut av barnbibliotekariegruppen och det är en ny titel varje läsår. I år är det Ensam mullvad på en scen av Ulf Nilsson.

17 Med 6-årsboken vill biblioteket;
väcka läslust – lust till böcker och berättande. utveckla barnens språkliga förmåga liksom deras fantasi, skaparförmåga och empati, samt ge stimulans till rollekar. stimulera till samtal med andra barn och vuxna vid gemensamma läsupplevelser Med 6-årsboken vill biblioteket; väcka läslust – lust till böcker och berättande. utveckla barnens språkliga förmåga liksom deras fantasi, skaparförmåga och empati, samt ge stimulans till rollekar. stimulera till samtal med andra barn och vuxna vid gemensamma läsupplevelser

18 Ibland gör barnen en utställning kring hur de har arbetat med boken och som sedan visas på biblioteket. Ett väldigt roligt samarbete och en chans för oss på biblioteket att nå ut både till barn, pedagoger och föräldrar.

19 Godnattsagor inifrån Godnattsagor inifrån handlar om att ge föräldrar som sitter i fängelse kunskap om läsandets betydelse och en möjlighet att tala in godnattsagor på cd till sina barn. Syftet är att stärka relationen mellan barn och föräldrar, inspirera föräldern att bli ett stöd i barnets utveckling och därmed minska de negativa effekter som kan uppstå på grund av fängelsevistelsen.

20 Godnattsagor inifrån är framför allt till för barnen, men även föräldrarna får ut mycket av att delta. Att läsa in sagor på CD är ett sätt att vara delaktig i barnens uppväxt. I Sverige finns det ca barn som har en eller båda föräldrarna i fängelse.

21 ”Barnen känner att pappa finns kvar hos oss och att han tänker på dem hela tiden”
”Barnet kan höra sin pappas röst när hon saknar honom, kan bli nattad av pappa” ”Bara positivt. Barnen får inte träffa sin pappa men att höra hans röst gör dem lugna och glada och de förstår att pappa fortfarande finns kvar” Jag vill visa några kommentarer från familjer som varit med i projektet; ”Barnen känner att pappa finns kvar hos oss och att han tänker på dem hela tiden” ”Barnet kan höra sin pappas röst när hon saknar honom, kan bli nattad av pappa” ”Bara positivt. Barnen får inte träffa sin pappa men att höra hans röst gör dem lugna och glada och de förstår att pappa fortfarande finns kvar” Idén kommer från England där projektet "Bedtime Stories" numera är väletablerat och har vunnit ett flertal priser. Tanken är att vi i Mölndal startar detta arbete under året. Arbetet är tänkt att ske i studiecirkelform på fem-sex tillfällen och kan tex se ut som följer; Vi börjar med en informationsträff där deltagarna ges en möjlighet att lära känna varandra samtidigt som cirkelledarna presenterar syftet med projektet. Träff nummer två fokuserar på läsning och betydelsen av att läsa högt för sina barn, berättarteknik osv. En professionell skådespelare/berättare kommer till träff nummer tre för att ge ytterligare inspiration. Därefter spelas sagorna in och redigeras. Den sista gången ägnas åt packa sagopåsarna som ska skickas hem till familjerna.

22 Jag vill också visa några foton från vår barnavdelning
Jag vill också visa några foton från vår barnavdelning. Vi är som så många andra lite trångbodda, men vi har ändå försökt få en miljö som inbjuder till lek och fantasi. Vi har till exempel en populär borg, vi har kläder som barnen kan klä ut sig med, mjukisdjur, vi har pussel, spel. Vi vill ha en tillåtande och öppen miljö för barn och vi försöker att välkomna barnen och samtala med dem så mycket som möjligt.

23

24 ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi”
Astrid Lindgren Jag vill avsluta med ett citat från vår allas Astrid Lindgren och tacka så mycket för mig. ”Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi” Astrid Lindgren


Ladda ner ppt "Barn och bibliotek Britta Olsson Samordnare/bibliotekarie"

Liknande presentationer


Google-annonser