Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bilden av oss – ett enat ansikte utåt Dialogforum våren 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bilden av oss – ett enat ansikte utåt Dialogforum våren 2010."— Presentationens avskrift:

1 Bilden av oss – ett enat ansikte utåt Dialogforum våren 2010

2 Vad är ett bibliotek ?

3 Futurums målbild Biblioteket som kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

4 Bilden av oss kan vi alla påverka •Brand och trademark •Uppfattningar

5 JEOPARDY

6 Svenska företag 500:- Eftersom du gör en del av arbetet själv får du hög kvalité och modern design till ett bra pris.

7 Svenska företag 500:-

8 Svenska företag 400:- Du har gjort ett klokt val. Ett val som visar att du sätter din familjs säkerhet i första hand. Färden på våra vägar blir nu så säker den kan bli.

9 Svenska företag 400:-

10 Vad är ett varumärke?

11 Varumärkets beståndsdelar • Namn • Symboler • Design • Adderade värden

12 Varumärket är ett löfte Logotyp Värde Logotyp Värde ”SÄKERHET”

13 Ett löfte som tar tid att lära målgruppen… ”Säker”

14 FUNKTIONELLA EGENSKAPER FUNKTIONELLA EGENSKAPER + + ++ Relevanta, motiverande mervärden Från produkt eller funktion till varumärket.

15 En Volvobil - Framhjulsdriven - Bränslesnål - Rymlig + Säkerhet Från produkt eller funktion till varumärket

16 ? ? ? ? Boklån Tidningar Multimedia Från produkt eller funktion till varumärke Biblioteken

17 “Löfte” Biblioteket Vad innehåller då varumärket ”biblioteket”?

18 Olika arenor – samma spelregler •Person, produkt, tjänst, företag, organisation, myndighet, kommun, förening eller en förvaltning •Känt eller ökänt? Okänt eller välkänt? •Lägga beslag på en del av mottagarens medvetande (position)

19 Våga byta perspektiv!

20 Vilka är vi och hur uppfattas vi? •Identitet – Vilka vi verkligen är. Vår bild av oss själva. •Image – Hur vi uppfattas av andra •Profil – Den bild vi väljer att förmedla

21 Vad ska vi kommunicera? Profil IdentitetImage

22 Allt är varumärken…

23 • Tvättar snabbt• Mycket för pengarna• Gör det vita vitare• Superbra för svarta kläder• Behåller färgerna• Svanenmärket• Miljövänligt• Extra drygt• Bra för allergiker• Skyddar fiber

24 Miljövänligt!

25 ?! BIBLIOTEKET

26 Vad avgör styrkan i ett varumärke? • Hur välkänt det är för målgruppen • Hur tydligt det är • Hur begripligt det är • Vilken nytta det har för mig • Vilket upplevt värde det ger mig

27 Det tar tid att bygga varumärken… •Fair Trade •Nobelpriset •Ben & Jerry •Bodyshop •KTH •Karolinska

28 Det tar tid att bygga varumärken… … men det går snabbt att rasera •Systembolaget •Skandia •Röda Korset •Tiger Woods •Jonas Bergström

29 Organisation och kommunikation går hand i hand

30 Vad styr andras uppfattning om dig? •Attribut •Ord •Handlingar

31 Vad styr andras uppfattning om biblioteket? •Attribut •Ord •Handlingar

32 En enad bild av oss själva i ett tydligt sammanhang Gemensam identitet för biblioteken Enskilda bibliotekets budskap

33 Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk Gemensam identitet för biblioteken Enskilda bibliotekets budskap Skiljelinje enbart i interna diskussioner

34

35 Stark identitet – ökad legitimitet

36 Hur uppfattas du av andra? Och hur vill du bli uppfattad? Profil IdentitetImage

37 FIKA och övning – vi samlas igen kl:

38 NULÄGET och vår identitet idag - Vad kan vi erbjuda?

39 8 grupper Helhetsperspektiv – övergripande målbild •En gruppledare per grupp – kompendium med post-it-lapp •All dokumentation ska returneras •Återkoppling till det lokala biblioteket i steg 2

40 Tänk om biblioteket vore en affär? •Vilka produkter finns i affären?

41 Övning 1: sidan 8+9 Vilka produkter är viktigast? •Styrgruppens produktlista. Komplettera gärna! •Helhetsperspektiv, nuläget 1. Välj enskilt de 20 viktigaste för dagens kunder 2. Välj gruppvis de 10 viktigaste för dagens kunder Skriv ner dem på baksidan av sid 8. 3. Vikta i % de 10 produkterna gruppen valt i ett cirkeldiagram sid 9.

42 Vilka 3 produkter är viktigast? Redovisning! Redovisning av gruppens resultat kring produkter.

43 Kommunikation måste utgå från identiteten Vad är vi ur ett helhetsperspektiv? • Kulturcentrum • Kunskapscentrum • Informationscentrum • Socialt centrum

44 Övning nr 2: sid 11+12+13 1 Diskutera i gruppen vad ni är idag. 2 Diskutera i gruppen vad ni vill vara i morgon? 3 Vikta nuläget i ett cirkeldiagram (s12) 4 Vikta framtiden i ett cirkeldiagram (s13) Diskutera • Kulturcentrum • Kunskapscentrum • Informationscentrum • Socialt centrum

45 Vilket centrum dominerar? Redovisning! Redovisning av gruppens resultat kring val av centrum.

46 Vi vet… …vad vi har (produkter, tjänster, erbjudanden) …vi vet vad vi är idag och vart vi strävar för morgondagen (typ av centrum)

47 FRAMTIDEN och vår profil i morgon

48 Vem vänder vi oss till? •Olika kontaktytor •Olika kanaler •Olika medier •Olika relationer •Olika behov •Olika förväntningar…………….UTGÅ FRÅN SAMMA KÄRNA

49

50

51 Övning nr 3: sid 14 + 15 + 16 27 karaktärer ska bli 8 1 Diskutera gruppvis: Vilka är de viktigaste målgrupperna ur ett helhetsperspektiv för att i framtiden nå Futurums målbild? 1Utgå från de angivna karaktärerna. Skriv inga egna. 2Notera de 8 gruppen prioriterat på sid 16

52 Forumets gemensamma målgruppsprioritering Redovisning! Redovisning av och diskussion kring forumets åtta viktigaste målgrupper.

53 Vägen till målet

54

55 Vad kännetecknar våra målgrupper? Intressen, åsikter, saker som engagerar, saker som irriterar, drömmar, behov i livet, uppskattar med biblioteket, saknar på biblioteket…

56 Övning nr 4: sida 19+20+21 Lär känna din målgrupp! Grupp nr 1 arbetar med prioriterad målgrupp nr 1, grupp nr 2 arbetar med målgrupp nr 2 osv, osv. 1. Diskutera gruppvis och ge er karaktär ett djupare innehåll, en persona 2. Tänk fritt, brett och nytt. Du måste inte vara ”korrekt” 3. Skriv ner gruppens resultat sid 20 + 21

57 Persona för de 8 olika målgrupperna Redovisning! Redovisning av målgruppernas persona.

58 Tydliga bitar har alltid en given plats

59 Det vi gör bra idag ska vi göra ännu bättre i morgon!

60 ? ? ? ? Boklån Tidningar Multimedia Vilka mervärden ska vi erbjuda i morgon? Biblioteken

61

62

63 Övning nr 5: sid 23+24+25 Svagheter idag – styrkor i morgon 1.Fortsätt arbeta med din målgruppskaraktär 2.Diskutera i gruppen svagheter idag på biblioteket utifrån er specifika målgrupp 3.Diskutera i gruppen styrkor imorgon på biblioteket utifrån er specifika målgrupp

64 FIKA

65 Vi vet… •vilka produkter/tjänster/erbjudanden vi har •vilken typ av centrum vi är •vilka våra åtta prioriterade målgrupper är och deras persona •deras svagheter idag och morgondagens styrkor

66 Du som medarbetare är… en viktig del av varumärket (attribut, ord och handling) Kunderna, kollegorna och uppdragsgivare ”köper” •Dina kunskaper •Din kompetens •Ditt engagemang •Din erfarenhet •Dig som samarbetspartner

67

68

69 Övning sid 27+28 HUR ska vi åstadkomma förflyttningen för din specifika målgrupp? 1.Välj enskilt egenskaper och adjektiv som du och biblioteket ska besitta för att åstadkomma förflyttningen för din målgrupp 2.Diskutera gruppvis vilka 4 som är viktigast för målgruppen för att nå styrkorna i morgon

70 Övning sid 27+28 HUR ska vi åstadkomma en positiv förflyttning ur ett helhetsperspektiv? 1. Diskutera gruppvis vilka 4 kärnvärden som är viktigast ur ett helhetsperspektiv för att infria Futurums övergripande målbild och för att i framtiden tillmötesgå de prioriterade målgruppernas behov.

71 Forumets 4 prioriterade kärnvärden Redovisning! Diskussion kring forumets fyra prioriterade kärnvärden.

72 Summering: sid 31 Forumets gemensamma 4 viktigaste kärnvärden för att åstadkomma en positiv förflyttning ur ett helhetsperspektiv.

73 Summering: sid 32 Målgruppernas behov och vår lösning 1.Diskutera gruppvis vilket behov som är störst för er målgrupp i framtidens bibliotek 2.Välj det av forumets gemensamt prioriterade kärnvärden som bäst löser behovet.

74 Exempel: Målgrupp, behov och hur Målgrupp: 22-årig förändringsbenägen kulturnjutare Behov: Samtal och dialog Hur? Lyhörd

75 Kampanj, lokalt arbete och klusterkampanj What´s in it for me?

76

77 När andra pratar om framtiden jobbar ni med den!


Ladda ner ppt "Bilden av oss – ett enat ansikte utåt Dialogforum våren 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser